Agenda Constructiilor
Duminica, 27 Septembrie 2020
Home - Stiri - Dirigentie de santier - PROPUNERE pentru modificarea regulamentului de receptie a constructiei
PROPUNERE pentru modificarea regulamentului de receptie a constructiei
Dirigentie de santier Publicat de Cosmin Dincu 19 Iul 2016 17:21
Reprezentand un specialist cu o vasta experienta in constructii - si activand in domeniu din anul 1983, inclusiv in calitate de inspector de specialitate la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) - Inspectoratul Judetean in Constructii (IJC) Neamt (intre anii 1996 si 2013), ing. Viorica Gindulescu a obtinut in 2013 inclusiv autorizatia de diriginte de santier in mai multe domenii si categorii de importanta a constructiilor, iar in prezent lucreaza la compania Petrina Construct, fiind implicata in supravegherea - ca diriginte de santier - a mai multor lucrari, dintre care se disting cele efectuate pentru un centru comercial si de afaceri, la un atelier-scoala si la diverse imobile din categoria lacaselor de cult - toate amplasate in judetul Neamt. De altfel, prima specializare autorizata, ca diriginte de santier, este cea ce vizeaza consolidarea si restaurarea monumentelor istorice, in toate domeniile de importanta. „In exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, obligatiile si raspunderile unui diriginte de santier sunt cuprinse in procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata, completata si modificate prin diverse ordine ale ministerului de resort (cel mai recent, in 2013). Aceste obligatii si raspunderi sunt clare, mai ales ca pot fi grupate pe trei paliere, respectiv in perioada de pregatire a investitiei, in intervalul aferent executarii lucrarilor si la receptia constructiei. Fara a intra in prea multe detalii, in contextul modificarii Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prin Legea nr. 177/2015, legiuitorul a precizat ca verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori, prin diriginti de santier autorizati. Obligativitatea ca investitorii sa urmareasca din punct de vedere calitativ executia lucrarilor de constructii prin diriginti de santier se refera la toate constructiile si instalatiile aferente acestora, cu exceptia locuintelor unifamiliale parter si anexelor gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii si lucrarile care se pot executa fara autorizatie de construire. In acelasi timp, dirigintele de santier raspunde, potrivit obligatiilor ce-i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr-un interval de zece ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie aflate in vigoare la data realizarii ei. Tot prin modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, dirigintii de santier vor trebui sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, astfel incat, dupa cum se remarca, reglementarile aduse profesiei sunt relativ semnificative”, a declarat ing. Viorica Gindulescu.
Registrul activitatii - oglinda a profesiei dirigintelui de santier
Din punct de vedere al colaborarii dirigintelui de santier cu investitorul, cu alti factori de decizie si cu institutia abilitata sa exercite controlul statului in constructii, ing. Viorica Gindulescu a subliniat ca toti expertii implicati intr-un proiect, indiferent de importanta investitiei, ar trebui sa acorde o atentie mai mare transpunerii in practica a rolului stabilit prin legislatie fiecaruia in parte. „Dirigintele de santier este si trebuie sa fie perceput ca interfata intre beneficiar, al carui angajat este si ceilalti factori participanti la procesul de executie a constructiilor. Dirigintele de santier studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor, precum si existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor. Controleaza, de asemenea, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic, acolo unde este cazul. De asemenea, verifica existenta planului calitatii, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva, elaborate de catre antreprenorul general. Dirigintele de santier transmite catre proiectant/executant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei, cu privire la neconformitatile constatate pe parcursul executiei si asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera. Nu in ultimul rand, dirigintele de santier participa, in calitate de reprezentant al beneficiarului, la fazele determinante, efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv diversele procese-verbale incheiate in faze determinante. Este totodata obligat sa anunte autoritatile (Inspectoratele Judetene de Constructii - IJC sau Inspectoratul de Constructii al Municipiului Bucuresti - ICB) privind oprirea/sistarea lucrarilor si verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului. De asemenea, tot acest specialist va anunta IJC/ICB privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor pentru o perioada mai mare de timp. Toti dirigintii de santier au obligatia de a intocmi un registru de evidenta a activitatii, pe care il prezinta anual pentru viza la IJC/ICB. Inspectoratul de Stat in Constructii este organismul care poate constata eventualele incalcari ale obligatiilor ce le revin dirigintilor de santier, poate suspenda sau chiar anula, in anumite conditii, autorizatia de diriginte de santier”, explica ing. Viorica Gindulescu.
Onorariile, stabilite in functie de proiect
In opinia specialistei, „in lipsa unor statistici privind respectarea de catre investitori a obligativitatii urmaririi executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier, este greu de definit ce valoare are piata dirigintiei de santier la nivel national. De regula, onorariul unui diriginte de santier, in cazul obiectivelor importante de constructii (cu valori ale investitiei stabilite intre 0,5 milioane de lei si 500 milioane de lei) este cuprins intre 1% si 3%. Prin exceptie, pentru fondurile alocate de persoanele fizice in vederea construirii de locuinte individuale, se admite ca valoare minima pentru serviciul de supervizare de calitate, respectiv dirigentie de santier, suma de 500-600 de lei/zi de lucru”. Din experienta sa, inclusiv ca inspector de specialitate, ing. Viorica Gindulescu remarca faptul ca, din pacate, „materialele si tehnologiile noi au un grad insuficient de utilizare pe santiere, cel putin la lucrarile realizate cu fonduri publice. Unul din motivele perpetuarii acestei situatii deriva din castigarea frecventa a licitatiilor de catre executanti pe baza criteriului ce impune pretul cel mai scazut”.
„In ceea ce priveste perspectivele profesiei, dupa republicarea din anul 2015 a legii privind calitatea in constructii, am considerat ca activitatea de dirigentie de santier se va revigora, odata cu precizarea din continutul legii ca aceasta activitate este obligatorie. Astfel, prin lege, asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate pe tot parcursul lucrarilor reprezinta una dintre obligatiile investitorului (beneficiarului). De fapt, realitatea din teren nu tine pasul cu legislatia si exista multe lacune in urmarirea aplicarii prevederilor. De aceea, aparitia Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier (CTDS), ca organizatie profesionala, este un pas important pentru activitatea de dirigentie de santier si personal, ca membra a asociatiei, am asteptari mari, cel putin in  sensul reprezentarii unitare si de buna calitate a profesiei. In sfarsit, putem avea puncte de vedere si opinii comune, care sa ajunga la legiuitor. De exemplu, in acest moment, sper ca oficialii MDRAP sa tina cont de propunerile noastre cuprinse in punctul de vedere transmis ministerului de catre CTDS, cu privire la modificarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii, al carui continut a fost supus dezbaterii publice. Alaturi de alte propuneri bazate pe activitatea practica de dirigentie de santier, pentru imbunatatirea formei finale a regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii, dirigintele de santier, in opinia membrilor asociatiei, trebuie sa fie nominalizat, sa semneze si sa stampileze procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in calitatea sa de secretar al comisiei de receptie”.
 
COVID-19AUTODESKALLBIMallbimVideoConfAC-iul
ROCKWOOL 196
A aparut editia
SEPTEMBRIE 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
Acvatot 2019
hilti
ERBASU CONSTRUCT
ssab ag antrepriza generala
strabag nivel 1
rigips
CELCO 2020

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
C4E FORUM
AICPS_30
ROGBC 2016
econet
ef-de-n
AHK 2018
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere