D&B David si Baias: In ce conditii poate refuza un angajator concediul medical Imprimare
Piata Muncii & Resurse Umane Publicat de Stelian DINCA 16 Mai 2022 11:29
In cadrul raporturilor de munca, angajatorul este responsabil pentru acordarea in mod legal a concediului medical si a indemnizatiei de asigurari sociale pentru incapacitate temporara de munca salariatului care i-a solicitat acest lucru. Dreptul salariatului de a beneficia de concediu si indemnizatie nu este absolut, angajatorul beneficiind de parghiile legale necesare atat pentru a identifica un eventual abuz, cat si pentru a-l sanctiona in mod corespunzator. Prin urmare, balanta drepturilor angajatorului si salariatului este echilibrata: dubiile angajatorului privind un eventual abuz de drept pot sa fie inlaturate, in timp ce salariatul are siguranta ca dreptul sau va fi intotdeauna respectat cat timp este de buna-credinta.
Astfel, potrivit Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018, angajatorul are dreptul de a refuza in mod justificat plata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate in urmatoarele cazuri:
- lipsa dovezii calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
- neindeplinirea stagiului complet de asigurare, cu exceptiile prevazute de lege;
- necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
- neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;
- acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;
- prezentarea de certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de lege.
In plus fata, in cazul in care angajatorul constata ca certificatul de concediu medical a fost eliberat fara justificare (de exemplu, angajatorul are motive intemeiate sa creada ca salariatul nu este de fapt bolnav), are dreptul de a sesiza casa de asigurari de sanatate cu privire la eliberarea ilegala a certificatului medical al salariatului. In acest caz, angajatorul are dreptul de a amana plata indemnizatiei cu maximum 90 de zile, numai dupa sesizarea casei de asigurari de sanatate.
Precizam ca, desi pare sa fie o practica intalnita, angajatorul nu are dreptul de a refuza salariatului plata indemnizatiei de asigurari de sanatate pe motivul ca, in trecut, casa de asigurari de sanatate nu i-a rambursat sumele de bani platite ca indemnizatii. Parghia legala pe care angajatorul o are la dispozitie in acest caz se refera la introducerea unei cereri de chemare in judecata impotriva casei de asigurari de sanatate de care apartine prin care sa solicite plata sumelor restante. Asadar, salariatul nu poate deveni victima colaterala a sistemului, indemnizatia la care acesta este indreptatit trebuind sa fie platita la timp.
Totusi, daca angajatorul constata ca se regaseste intr-una dintre situatiile de refuz justificat mentionate mai sus, potrivit Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile OUG nr. 158/2005 aprobata prin Ordinul nr. 627/2010, acesta are dreptul sa se adreseze casei de asigurari de sanatate cu care medicul care a eliberat certificatul medical are incheiata o conventie pentru eliberarea certificatelor de concediu medical. Sesizarea va cuprinde obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuala a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmeaza a fi controlate, istoricul acordarii de concedii medicale salariatului in cauza, mentionarea realizarii stagiului de cotizare. Sesizarile anonime sau cele care nu cuprind datele si documentele precizate mai sus nu se iau in considerare si se claseaza.
Daca, in urma cercetarii, casa de asigurari de sanatate constata ca refuzul angajatorului de a plati indemnizatia de concediu medical a fost nejustificat, angajatorul poate fi sanctionat cu amenda intre 3.500 si 6.000 lei, fapta fiind considerata contraventie potrivit OUG nr. 158/2005. De asemenea, angajatorul trebuie sa plateasca salariatului indemnizatia de concediu medical.
Asadar, angajatorul poate face investigatii si poate sesiza autoritatea competenta, in cazul in care are suspiciuni ca salariatul abuzeaza de dreptul sau la concediu medical. In acelasi timp, si salariatul este protejat de un eventual refuz abuziv al angajatorului, autoritatea competenta raspunzand corespunzator in urma cercetarii.
 
Consecinte pentru salariatul care a abuzat de dreptul sau
Daca, in urma cercetarii, casa de asigurari de sanatate constata ca refuzul angajatorului de a plati indemnizatia de concediu medical a fost justificat, atunci:
- angajatorul are dreptul de a refuza plata indemnizatiei de concediu medical;
- angajatorul are dreptul de a solicita in instanta plata indemnizatiei de concediu medical inapoi de la salariat (daca angajatorul a platit indemnizatia anterior deciziei casei de asigurari de sanatate), in baza regulilor generale ale Codului civil;
- angajatorul poate incepe o ancheta disciplinara impotriva salariatului si poate aplica o sanctiune corespunzatoare.
 
*** Articol scris de Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David si Baias SCA, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania.