Agenda Constructiilor
Joi, 07 Decembrie 2023
Liebher
PAGINA PERSONALIZATA


ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE (ANAR)

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE (ANAR)

Adresa: Str. Edgar Quinet nr. 6, Bucureşti, S1
Telefon: +40 21 311 03 96 , +40 21 312 21 74
Fax: +40 21 312 21 74
E-mail: secretariat.general@rowater.ro
Web site: www.rowater.ro
Domenii: Institutii publice
Descriere activitate
ANAR administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau.
Prezentare companie/institutie
ANAR beneficiaza in 2023 de un buget de 510 milioane lei pentru investitii
 
 
 
Ing. Sorin Lucaci (47 de ani)
Functia/Institutia: director general, ANAR;
Experienta profesionala: de profesie inginer de constructii civile, Sorin Lucaci ocupa functia actuala din august 2022. Anterior, a fost director general la Administratia Bazinala de Apa Banat si a ocupat mai multe functii de conducere in cadrul unor companii de infrastructura din mediu public si privat.
 
Administratia Nationala "Apele Romane" dispune de un buget de investitii de 510 milioane de lei in 2023, pentru executia de lucrari de aparare impotriva inundatiilor, crearea de noi surse de apa, protectia mediului si combaterea eroziunii costiere. Implementarea lucrarilor se realizeaza prin Administratiile Bazinale de Apa, institutii cu personalitate juridica aflate in subordine. Totodata, ANAR a propus un buget suplimentar de investitii, in valoare de peste 338 milioane de lei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Printre investitiile prevazute se afla reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR in vederea asigurarii modernizarii si intretinerii sistemului de gospodarire a apei, precum si a implementarii corespunzatoare a Directivei Cadru Apa si a Directivei Inundatii. De asemenea, vor fi achizitionate servicii de proiectare pentru adaptarea la schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii.
ANAR administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau.
 
- Ce patrimoniu administrati, la ANAR, in acest moment?
- Administratia Nationala "Apele Romane" are in administrare 78.905 km de cursuri de apa, 295.600 ha de suprafata de teren cu ape, 270 de lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde de metri cubi de apa, din care 114 sunt lacuri cu acumulare nepermanenta, 7.100 km reprezinta diguri pentru apararea localitatilor si a terenurilor agricole, 6.600 km sunt regularizari de rauri si 1.320 km sunt aparari si consolidari de maluri, 157 sunt canale de aductiune cu o lungime de 1.100 de km, 59 sunt statii de pompare a apei, 49 reprezinta prize de apa si noduri hidrotehnice, 178 sunt alte lucrari hidrotehnice si 122 sunt lacuri naturale.
In vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita, ANAR poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniul propriu si exercita, in conditiile legii, dreptul de administrator al bunurilor - proprietate publica a statului. Potrivit Statutului sau de organizare si functionare, institutia noastra are, printre atributiile sale principale, "elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor", precum si "inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat in administrare, precum si a patrimoniului propriu". Din aceste puncte de vedere, specialistii nostri efectueaza inspectii tehnice periodice si realizeaza inventarierea bunurilor imobile pe care le au in administrare.
- Care sunt provocarile actuale in ceea ce priveste accesul la sursele de apa si protectia mediului, in contextul schimbarilor climatice?
- Schimbarile climatice si degradarea mediului reprezinta o amenintare continua asupra planetei, efectele lor negative fiind resimtite atat in plan economic, cat si social. In ceea ce priveste estimarea impactului potential al schimbarilor climatice, la nivelul debitelor medii multianuale in bazinele hidrografice analizate, simularile cu modelele hidrologice au indicat, in general, o tendinta de scadere de maximum -15% (valori mai mici fiind obtinute pentru bazinele hidrografice din nord-vestul tarii, maxim -5% si mai mari, pana la -40% in unele bazine din sudul Romaniei, cu exceptia bazinului raului Somes, pentru care s-a obtinut o crestere a resursei de apa). In general, bazinele hidrografice mici, mai ales in zona montana, vor inregistra o crestere a debitelor maxime. In anumite zone ale Romaniei, bazinele hidrografice dezvoltate preponderent in arealul campiei sau bazinele hidrografice cu suprafete mari ar putea inregistra o reducere a debitelor maxime.
Impactul schimbarilor climatice asupra scurgerii minime este un subiect care prezinta, de asemenea, interes prin prisma problemelor de gospodarire a apelor specifice situatiilor de ape mici. Scaderea debitelor, ca efect al schimbarilor climatice cel mai probabil va influenta si atingerea obiectivelor de mediu ale Directivei Cadru a Apei. Impactul acestor schimbari climatice asupra corpurilor de apa consta in modificari la nivelul distributiei sezoniere a scurgerii, aparitia mai frecventa a situatiilor de debit scazut si a deficitului de apa, chiar cu posibilitatea de a deveni mai severe. De asemenea, cresterea frecventei de producere a precipitatiilor cu caracter torential, atat la nivel local, cat si regional, poate avea un impact negativ asupra biodiversitatii si ecosistemelor acvatice si terestre.
In ceea ce priveste analiza impactului schimbarilor climatice, asupra sistemelor de gospodarire a apelor, exista preocupari privind optimizarea exploatarii acumularilor cu folosinta unica sau multipla (atenuarea viiturilor, producerea de energie electrica, alimentarea cu apa) in conditiile schimbarilor climatice.
Modificarea regimului hidrologic, ca efect al schimbarilor climatice va influenta dezvoltarea si gospodarirea resurselor de apa si drept urmare este necesar a se adapta modul de exploatare a lacurilor de acumulare. Adaptarea la schimbarile climatice a exploatarii lacurilor de acumulare trebuie realizata tinand cont de prognoza folosintelor si de cerintele de mediu - debitul ecologic necesar protectiei si conservarii ecosistemelor acvatice determinat prin aplicarea metodologiei recent aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 148/28.02.2020.
- Care este, mai exact, impactul pe care aceste schimbari il va avea asupra resurselor de apa ale Romaniei?
- Se preconizeaza ca schimbarile climatice vor avea un impact major asupra resurselor de apa cu precadere in plan cantitativ, astfel ca gestionarea durabila a apelor reprezinta o provocare prioritara in acest context. Dintre tarile din bazinul Dunarii, Romania se numara printre tarile mai afectate de schimbarile climatice, in principal prin frecventa si amploarea inundatiilor, inclusiv inundatiile rapide, precum si prin intensitatea si durata secetelor cu repercursiuni negative asupra calitatii si biodiversitatii acvatice.
Provocarile ridicate de efectele schimbarilor climatice ofera, astfel, o oportunitate unica de a consolida si dezvolta modul in care se gestioneaza resursele de apa, precum si riscurile aferente. Acestea sunt abordate in cadrul Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei, sinteza a celor 11 Planuri de management actualizate ale bazinelor/spatiilor hidrografice, precum si in Planurile de management actualizate ale managementului riscului la inundatii.
Planurile de Management sunt documente de planificare in domeniul gospodaririi apelor, pe cicluri de 6 ani, care contin masuri de atenuare si adaptare pentru provocari in contextul schimbarilor climatice.
Schimbarile climatice au deja impact major asupra resurselor de apa din Romania, asa cum arata studiile realizate de-a lungul timpului de specialistii ANAR si cei ai Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Cum spuneam anterior, efectele imediate ale acestora sunt reprezentate de secete mai intense si de lunga durata, inundatii frecvente cu efecte agresive, dar si deteriorarea calitatii apelor prin amplificarea surselor de poluare, cu efecte negative directe atat asupra disponibilului apei, cat si asupra biodiversitatii acvatice. Pe termen lung, pot aparea schimbari in distributia speciilor acvatice fiind posibila dezvoltarea unor specii invazive.
- Ce strategie/plan de actiune aveti in cazul unei secete precum cea din vara anului trecut, pentru a proteja populatia?
- Seceta nu poate fi evitata, insa putem sa ne adaptam atat prin masuri individuale, cat si prin altele colective, dedicate comunitatilor. Pentru a ne adapta schimbarilor climatice, este necesar sa continuam investitiile in modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, distributie si epurare a apelor uzate urbane, sa aplicam metode noi de folosire a terenurilor in zonele cu deficit de apa, sa reutilizam apele uzate epurate in agricultura si sectoarele industriale si sa limitam, pe cat posibil, consumul si deteriorarea apelor subterane. Totodata, trebuie sa armonizam masurile structurale si cu cele verzi in proiectele de dezvoltare a infrastructurii prin imbunatatirea microclimatului si alimentarea freaticului. La randul sau, populatia trebuie sa incerce sa economiseasca apa cat de mult posibil, iar companiile de apa trebuie sa reduca pierderile in retelele de distributie, prin programe de modernizare. In plus, populatia care locuieste in case individuale poate colecta individual apa de ploaie (de pe acoperisurile cladirilor) si o poate folosi la udatul gradinilor.
La aceasta ora, coeficientul de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare a ajuns la 80% si este mai mare cu 15% comparativ cu valorile inregistrate in ultimii trei ani. Prin urmare, nu se pune problema lipsei de apa pentru sistemele de alimentare centralizate din marile asezari urbane. Aceasta crestere, corespunzatoare acumularii unui volum de apa, se datoreaza regimului hidrologic excedentar si poate asigura necesarul de apa pentru toate folosintele, cu prioritate pentru alimentarea cu apa a populatiei. Cu toate acestea, sa nu uitam ca apa este o resursa naturala limitata. De aceea, este nevoie sa constientizam faptul ca in aceasta perioada trebuie sa economisim apa si sa apelam, acolo unde avem aceasta posibilitate, la alternative de stocare si recirculare a apei in activitatile casnice (gradinarit, spalat, imbaiere), dar si in sectorul industrial sau agricol.
- Ce proiecte de investitii aveti in derulare si /sau planificate pentru intervalul urmator?
- Specificul lucrarilor derulate de ANAR este de aparare impotriva inundatiilor, crearea de noi surse de apa, de protectie a mediului si combaterea eroziunii costiere. Implementarea lucrarilor se realizeaza de catre ANAR prin Administratiile Bazinale de Apa (A.B.A), institutii cu personalitate juridica aflate in subordine. Finantarea obiectivelor de investitii este asigurata de la bugetul de stat si din surse proprii ale ANAR, iar termenul de finalizare a lucrarilor, care de regula poate fi de la doi la patru ani, este conditionat de nivelul resurselor financiare aprobat prin legile anuale ale bugetului de stat. Fondurile prevazute pentru implementarea proiectelor in anul 2023 sunt in valoare de circa 510 milioane de lei.
Din programul alocat pentru anul 2023 al ANAR, obiectivele de investitii finantate vizeaza atat lucrari de protectie impotriva inundatiilor, cat si lucrari de protectie a mediului.
Printre lucrarile de protectie impotriva inundatiilor care vor fi realizate in acest an se afla: amenajarea raului Gilort in zona localitatii Novaci, judetul Dolj (A.B.A. Jiu), reabilitarea conductei de aductiune priza de apa Campul lui Neag-Baraj, Valea de Pesti, judetul Hunedoara (A.B.A. Jiu), amenajarea raului Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes - Urechesti, judetul Bacau (A.B.A. Siret), punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor de la nodul hidrotehnic Stanca Costesti (A.B.A. Prut - Barlad), punerea in siguranta a acumularii Parcovaci pe raul Bahlui, jud. Iasi (A.B.A. Prut - Barlad).
In ceea ce priveste lucrarile de protectie a mediului estimate a fi finalizate in acest an, acestea au in vedere montarea de echipamente pentru indepartarea plutitorilor pe cursurile de apa din B.H. Crisuri (A.B.A. Crisuri), precum si realizarea unor sectiuni de interventie la plutitori pe cursurile de apa administrate de A.B.A. Somes - Tisa.
Pentru proiectele finantate prin PNRR, ANAR a propus un buget pentru anul 2023 de peste 338 milioane de lei. Printre investitiile prevazute in acest buget, se afla reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR in vederea asigurarii modernizarii si intretinerii sistemului de gospodarire a apei, precum si a implementarii corespunzatoare a Directivei Cadru Apa si a Directivei Inundatii. De asemenea, vor fi achizitionate servicii de proiectare pentru adaptarea la schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii.
Totodata, administratiile bazinale vor fi dotate adecvat pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, iar obstacolele din cursurile de apa vor fi eliminate, in scopul facilitarii refacerii conectivitatii habitatelor si speciilor dependente de apa.
Bugetul ANAR aprobat prevede si implementarea a 400 km trasee cicloturistice amplasate pe digurile de aparare la inundatii.
- Care sunt obiectivele ANAR, pe termen scurt, mediu si lung?
- Avand in vedere ca in acest an majorarea bugetului de venituri al ANAR cu peste 23% fata de anul trecut, acest lucru este extrem de important, atat pentru derularea investitiilor in managementul apei prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta, cat si pentru realizarea lucrarilor de protectie impotriva inundatiilor.
Aceste lucrari sunt esentiale pentru asigurarea modernizarii si intretinerii sistemului national de gospodarire a apelor, dar si pentru implementarea corespunzatoare a Directivei-cadru privind apa si a Directivei privind inundatiile. Totodata, adaptarea la schimbarile climatice si reducerea riscului la inundatii sunt prioritatile noastre permanente.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Martie/Aprilie 2023)

Produse & tehnologii

Stiri & Comunicate

Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMhiltiALLBIMVideoConfAC-iul
ROCKWOOL 196
romania fara hospice
TOP-500-CONTRACTORS
Editia OCTOMBRIE 2023!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 178 (Octombrie 2023)
 

Autentificare

GHID de INSTALARE
Ubitech
CDS
noark
ERBASU CONSTRUCT
FRONTALE
theda mar
CONCEPT STRUCTURE
Acvatot 2019
leviatan
leviatan
MAKITA
viarom
rigips
strabag nivel 1
grundfos
BALTIC

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
AICPS_30
BA 2023
ROGBC 2016
ef-de-n
econet
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu