Agenda Constructiilor
Sambata, 03 Iunie 2023
Abonare reviste
PAGINA PERSONALIZATA


AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Adresa: Splaiul Independentei nr. 202A, Bucuresti, Judet Sector 6
Telefon: 021/317.43.86
Fax: 021/316.52.24
E-mail: office@ancpi.ro
Web site: www.ancpi.ro
Domenii: Patronate si asociatii profesionale
Descriere activitate
Agentie guvernamentala responsabila de organizarea si administrarea bazei de date a Sistemului integrat de cadastru si carte funciara.
Prezentare companie/institutie
ANCPI: Lucrari de inregistrare sistematica in peste 1.000 UAT, in derulare
 
 
 
 
 
 
Rákosi-Seiwarth Ildikó
Functia/Institutia: director general, ANCPI;
Experienta profesionala: peste 29 de ani in domeniul publicitatii imobiliare.
 
Prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF), incepand cu anul 2015 si pana in prezent, au fost inregistrate peste patru milioane de imobile, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Anul acesta, au fost finalizate lucrari de cadastru general in 19 unitati administrativ-teritoriale (UAT).
PNCCF este finantat din veniturile proprii ale ANCPI si din fonduri europene, prin Programul Operational Regional (POR).
 
- In ce stadiu se afla, in acest moment, programul national de cadastru?
- In 2021, ca urmare a procesului de inregistrare sistematica a proprietatilor, au fost eliberate peste 900.000 de extrase de carti funciare. In total, pana la sfarsitul lunii august, au fost finalizate lucrari de inregistrare sistematica in 117 UAT-uri si sunt in derulare lucrari de inregistrare sistematica in peste 1.000 de UAT-uri, cu o suprafata estimata de peste 4.230.000 de hectare. Pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivel de UAT, ANCPI beneficiaza si de fonduri europene, prin Proiectului major "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania". Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara si este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 (POR). Acest proiect completeaza obiectivul PNCCF prin realizarea lucrarilor cadastru in 660 de UAT-uri din zonele rurale ale Romaniei. Bugetul alocat este de 312,89 milioane de euro.
Pana in prezent, prin POR au fost finalizate lucrari de cadastru in 15 comune. Va mai pot spune ca sunt lucrari in derulare, prin POR, in 310 comune, cu o suprafata estimata de peste 3.200.000 de hectare. In cadrul aceluiasi proiect, avem in derulare o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor din 297 de UAT-uri, din 37 de judete. Procedura de achizitie publica se desfasoara pe loturi, fiecare comuna reprezentand un lot. Suprafata totala estimata a comunelor aferente celor 297 de loturi este de peste 1.400.000 de hectare. Procedura va fi finalizata cu incheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totala estimata este de 461,42 milioane de lei (fara TVA). Anuntul a fost publicat si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la aceasta procedura pot depune oferte toti operatorii economici din tara sau din strainatate care indeplinesc cerintele solicitate de ANCPI.
- Statistic, ce procent din terenurile agricole nu sunt cadastrate si cand ar putea fi atins un procent de 100%? Ce proiecte viitoare aveti in vedere, in acest sens?
- Ceea ce va pot spune este ca, in acest moment, in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara figureaza peste 8 milioane de hectare de teren cu destinatie agricola din care peste 6 milioane de hectare cu geometrie. In acelasi timp, sunt in derulare lucrari de inregistrare a proprietatilor pe sectoare cadastrale pe o suprafata totala estimata de peste 645.000 de hectare. La acestea se adauga lucrarile de cadastru contractate de primariile care au solicitat finantare de la ANCPI, in cadrul celei de-a saptea etape de finantare. Peste 2.000 de primarii au incheiat contracte de finantare cu institutia noastra si estimam ca vor fi contractate lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale pentru o suprafata de aproximativ un milion de hectare.
Referitor la aceste lucrari aflate in derulare, ele au ca obiect, in majoritate, imobile situate in extravilan, dar, in aceasta etapa, nu putem preciza care este defalcarea pe categorii de folosinta (arabil, fanete etc.). Doar dupa finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica si inscrierea imobilelor si suprafetelor aferente acestora in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara, vom avea o situatie clara.
ANCPI a acordat si continua sa acorde o atentie sporita cadastrarii suprafetelor agricole. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare prevede finantarea cu prioritate a sectoarelor cadastrale care includ terenuri aferente proiectelor de infrastructura de interes national, precum si pe cele care fac obiectul subventiilor platite de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Reamintesc cele sapte etape de finantare acordate de ANCPI primariilor, cu precizarea ca vom continua sa alocam fonduri pentru cadastrarea, cu prioritate, a terenurilor agricole.
- Cu ce alte institutii/companii colaborati pentru realizarea programului si ce resurse financiare/umane dispuneti?
- In realizarea obiectivelor PNCCF un rol important il au primariile. Acestea asigura administrarea terenurilor din respectivele localitati, iar participarea lor este esentiala in procesul de inregistrare a proprietatilor. Primariile pun la dispozitia executantilor lucrarilor de cadastru informatiile cu privire la imobile si proprietari si participa la identificarea proprietatilor, prin reprezentanti. De asemenea, mai au rolul de a informa corect cetatenii pentru ca acestia sa colaboreze cu executantii lucrarilor. Autoritatile si institutiile publice care detin imobile in localitatile in care au loc lucrari de inregistrare a proprietatilor trebuie sa participe la identificarea si stabilirea limitelor acelor imobile. Doar in acest fel se poate realiza inregistrarea corecta si completa a informatiilor care trebuie introduse in baza de date, cu privire la aceste imobile.
Un rol esential il au executantii lucrarilor (persoane autorizate sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie), a caror conduita in relatia cu primaria, cetatenii si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara poate facilita colaborarea eficienta in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in termenele contractuale.
In procesul de inregistrare sistematica a proprietatilor, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara au ca atributii coordonarea la nivel local a lucrarilor de inregistrare sistematica, verificarea si receptia acestora, precum si solutionarea cererilor de rectificare depuse de solicitanti in perioada afisarii publice a rezultatelor cadastrului.
Nu in ultimul rand, sprijinul cetatenilor este, de asemenea, foarte important. Avem nevoie de colaborarea acestora, mai exact de participarea la procesul de identificare a proprietatilor, la masurarea si stabilirea limitelor proprietatilor. Cetatenii trebuie sa prezinte executantilor lucrarilor actele de proprietate si sa verifice rezultatele masuratorilor in momentul afisarii acestora. Lipsa informatiilor de la cetateni poate afecta procesul de inregistrare sistematica a proprietatilor, ducand la inregistrarea incompleta sau incorecta a informatiilor despre imobile. Ne confruntam cu situatii in care, dupa finalizarea lucrarilor si deschiderea cartilor funciare, cetatenii care nu au participat la acest proces sunt nemultumiti si solicita corectarea evidentelor. Aceasta presupune eforturi materiale si umane semnificative atat din partea lor, cat si din partea oficiilor teritoriale. Asadar, pana in prezent, nu am avut dificultati din punct de vedere financiar, ci de alta natura.
- Ce fonduri au fost alocate, pana acum, pentru implementarea proiectelor si ce sume ar fi necesare pentru cadastrarea tuturor terenurilor?
- Referitor la fondurile alocate, va pot spune ca PNCCF este finantat din veniturile proprii ale ANCPI - peste 4 miliarde de lei, din fonduri externe obtinute prin Programul Operational Regional (POR) - aproximativ 312 milioane de euro, dar si din bugetul local al primariilor. Prin PNCCF, ANCPI a alocat, incepand din 2016, finantari anuale pentru primariile care vor sa contracteze lucrari de inregistrare a proprietatilor, pe sectoare cadastrale. Asa cum am precizat, anul acesta am lansat cea de-a saptea etapa de finantare, prin care acordam cate 160.000 de lei fiecarei primarii care doreste sa inceapa sau sa continue lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor, pe sectoare cadastrale. Pentru Finantarea VII, ANCPI a alocat, din veniturile proprii, peste 320 de milioane de lei. Va pot spune ca, in cadrul acestei etape de finantare, am constatat, spre deosebire de anii trecuti, un interes crescut al primariilor de a accesa fonduri pentru lucrari de cadastru: 2.148 de UAT-uri au solicitat finantare. Odata semnat contractul de finantare intre primarie si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara pe raza caruia se afla localitatea, primaria este cea care trebuie sa gaseasca un prestator, in termen de 60 de zile. Finantarea lucrarilor implica doua etape de plata: 60% din contravaloarea imobilelor identificate si receptionate pentru care urmeaza sa fie afisate public documentele tehnice ale cadastrului si 40% din contravaloarea cartilor funciare deschise dupa finalizarea lucrarilor.
Dupa cum am mai spus, este in desfasurare si licitatia pentru servicii de inregistrare sistematica a imobilelor din 297 de comune, din 37 de judete, cu finantare europeana, prin POR. Este necesar sa mai precizez ca, daca in cazul finantarilor acordate de ANCPI, este la latitudinea primariilor sa acceseze sumele pentru lucrari pe sectoare cadastrale, cand vorbim de finantare din fonduri europene, lucrarile de cadastru sistematic se realizeaza in urma unor licitatii organizate de ANCPI.
Exista o lista cu 660 de UAT-uri din zonele rurale, pentru care ANCPI a organizat proceduri de achizitie avand ca obiect inregistrarea sistematica a imobilelor. Selectarea acestor comune a fost facuta dupa urmatoarele criterii de prioritizare: localitati care fac obiectul dezvoltarii proiectelor de infrastructura prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei, localitati care implementeaza ori sunt incluse in proiecte de dezvoltare a infrastructurii in cadrul altor programe si localitati in care sunt identificate zone cu vulnerabilitati sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
- Ce probleme intampinati in derularea programului de cadastrare?
- Obiectivul PNCCF si respectarea termenelor stabilite pot fi realizate doar cu implicarea tuturor participantilor la procesul de inregistrare a proprietatilor. Interesul primariilor in obtinerea finantarii pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a fost multumitor, dar iata ca este posibila cresterea interesului acestora, dupa cum arata situatia din etapa a VII-a de finantare, de anul acesta. De asemenea, este benefica cresterea participarii, pentru contractarea lucrarilor de inregistrare sistematica, a persoanelor autorizate sa realizeze astfel de lucrari. Pot spune ca, pana acum, implicarea a fost modesta, daca luam in calcul ca exista peste 700 de firme de cadastru si peste 6.000 de persoane fizice autorizate sa execute aceste lucrari.
Starea de urgenta instituita de autoritati in perioada martie-mai 2020, generata de situatia pandemica, urmata de starea de alerta, care persista si la aceasta data, au determinat incetinirea ritmului activitatilor in UAT-urile contractate. Pentru accelerarea lucrarilor de inregistrare sistematica, ANCPI a luat mai multe masuri, una dintre acestea fiind schimbarea strategiei de contractare in cadrul procedurilor de achizitie, in sensul organizarii procedurii de licitatie sub forma loturilor mici, de cate un UAT. Aceasta masura a vizat stimularea participarii la procedurile de achizitie a serviciilor de inregistrare sistematica a firmelor de cadastru mici si mijlocii si a persoanelor fizice autorizate, iar eficienta masurii a fost dovedita in procedurile de achizitie care au urmat. Alte masuri au fost simplificarea formatelor de predare a livrabilelor de catre prestatori, cresterea pretului unitar pe hectar etc.
- Ce impact a avut pandemia asupra activitatii ANCPI? Ce proiecte de digitalizare ati intreprins si ce planuri mai aveti, in aceasta directie?
- Pe parcursul anului 2020, dar si in 2021, lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor au fost realizate cu intarziere din cauza pandemiei de Covid-19. In perioada starii de urgenta, persoanele autorizate sa execute lucrari de cadastru si-au intrerupt total sau partial activitatea. Apoi, interactiunea si contactul direct intre persoane si documente au fost limitate pentru a-i proteja pe proprietari, pe angajatii oficiilor de cadastru si pe cei ai primariilor. Pentru ca activitatea de inregistrare a imobilelor presupune interactiunea si contactul direct intre aceste persoane si documente, ca masura de protectie, anumite lucrari in teren au fost suspendate sau realizate cu intarziere. Tot din cauza pandemiei, colectarea actelor de proprietate a fost ingreunata. Si activitatea primariilor a fost influentata de starea de urgenta/alerta. Astfel, s-a constatat o diminuare a implicarii acestora in procesul de inregistrare a proprietatilor. Reluarea activitatilor a fost dificila, astfel ca ritmul de executie a lucrarilor a scazut. Unele contracte, aflate in etapa de afisare publica a rezultatelor cadastrului, situatie care implica participarea cetatenilor la verificarea informatiilor, au fost suspendate.
Pe de alta parte, putem spune si ca situatia pandemica ne-a determinat sa acceleram procesul de digitalizare a activitatii institutiei. In prezent, partenerii ANCPI pot alege intre a veni la ghiseu pentru a depune lucrarile sau a rezolva aceasta problema online. Deja au fost facuti pasi importanti atat in 2020, cat si in 2021, prin adaugarea unor noi functionalitati Sistemului integrat de cadastru si carte funciara eTerra. Partenerii ANCPI pot depune online lucrarile, cu semnatura electronica calificata, iar acestea intra direct pe fluxul intern al oficiilor teritoriale, in vederea solutionarii. Am extins plata cu cardul bancar in Sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra pentru toate cele 42 de oficii de cadastru si publicitate imobiliara din tara.
Angajatii si partenerii ANCPI care au acces in eTerra cu user si parola semneaza documentele direct in browser, o singura data, indiferent de numarul acestora, scurtand astfel timpul alocat depunerii si solutionarii lucrarilor. De asemenea, am extins accesul in Sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra pentru persoanele autorizate sa execute lucrari in domeniul cadastrului. Acestea au acces gratuit permanent la continutul tuturor cartilor funciare existente in eTerra, in vederea realizarii lucrarilor de specialitate.
Tot in procesul de digitalizare, de conversie a bazelor de date cadastrale si de simplificare a intocmirii si receptiei lucrarilor se inscrie si faptul ca, in baza de date grafica a aplicatiei eTerra, pot fi gasite, incepand de anul trecut, planurile cadastrale/topografice la scara 1:5000, pentru intreaga tara.
- Care sunt obiectivele ANCPI in perioada urmatoare?
- Accelerarea lucrarilor de cadastru prin PNCCF si POR este prioritatea noastra. Cautam permanent solutii pentru a atrage firme autorizate sa execute lucrari de cadastru sa participe la licitatiile organizate de noi, pentru inregistrarea imobilelor cu fonduri europene. Obiectivul general al proiectului de cadastrare a intregului teritoriu reprezinta o prioritate pentru guvernul roman. Ca urmare a inregistrarii proprietatilor private si publice, UAT-urile rurale vor indeplini una dintre conditiile esentiale de accesare a programelor UE in domeniul dezvoltarii infrastructurii locale, avand deschisa posibilitatea de a dezvolta retelele de utilitati publice, retelele stradale, de a reabilita cladirile de interes public etc. Vom organiza o noua procedura de achizitie pentru comunele care beneficiaza de fonduri europene, dar care nu au fost ofertate sau nu au fost atribuite in licitatiile derulate pana in prezent. Estimam ca lansarea acestei proceduri va avea loc in noiembrie 2021.
In paralel, continuam si procesul de digitalizare a activitatii institutiei. Imbunatatirea continua a serviciilor pe care le oferim si simplificarea tuturor procedurilor, raman pe lista noastra de prioritati. Ne-am propus sa continuam optimizarea Sistemului informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra si sa dezvoltam componente de interoperabilitate care sa faciliteze schimbul de date intre sistemele informatice proprii si cele externe.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Septembrie 2021)

Produse & tehnologii

Stiri & Comunicate

Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMman and machinevailanthiltiVideoConfAC-iul
ROCKWOOL 196
TOP-500-CONTRACTORS
In curand apare editia
MAI 2023!
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 174 (Mai 2023)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
theda mar
CONCEPT STRUCTURE
leviatan
MAKITA
viarom
BALTIC
Acvatot 2019
leviatan
ERBASU CONSTRUCT
grundfos
strabag nivel 1
CDS
rigips
Ubitech
FRONTALE

Parteneri

AHK 2022
HABITAT
FPSC_2019
AICPS_30
ef-de-n
ROGBC 2016
econet
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023