Agenda Constructiilor
Marti, 25 Iunie 2024
RAWLPLUG
PAGINA PERSONALIZATA


JBA CONSULT EUROPE

JBA CONSULT EUROPE

Adresa: Str. Petre Crețu nr. 34, Ap. 2, Bucuresti, S1
Telefon: 031/420.45.98
E-mail: info@jbaconsulting.ro
Web site: jbaconsulting.ro
Domenii: Companii de apa si canalizare
Descriere activitate
Servicii de cartografiere a hazardului la inundații, strategii de management al riscului la inundații, consultanță în gestionarea resurselor de apă și evaluarea vulnerabilității la schimbările climatice.
Prezentare companie/institutie
JBA: Este nevoie de un nou ghid pentru managementul riscului la inundatii
 
 
 
 
 
Ing. Daniela Radulescu (55 de ani)
Functia/Firma: director general, JBA Consult Europe;
Experienta profesionala: 32 de ani in managementul integrat al resurselor de apa si managementul riscului la inundatii.
 
Orice investitie ar trebui proiectata astfel incat sa fie rezilienta/adaptabila pe termen lung la schimbarile climatice din zona in care se afla. Specialistii in managementul riscurilor la inundatii de la JBA Consult Europe considera, astfel, ca in Romania sunt necesare instruiri dedicate pentru investitori, dar si de o dezvoltare a expertizei privind integrarea infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura in studii si proiecte de management al riscului la inundatii pentru inginerii proiectanti. Totodata, in contextul in care se tinde catre o economie "verde", consultantii spun ca este foarte dificil ca riscul la inundatii sa fie redus de o maniera semnificativa, respectand standardele de protectie, exclusiv prin masuri de infrastructura verde. In acest context, se impune elaborarea unui document de referinta (ghid) care sa adreseze masurile verzi (sau mai verzi) pentru managementul riscului la inundatii, croit pe conditiile specifice geomorfologice ale Romaniei, pentru o intelegere unitara de catre toti factorii interesati ai acestui concept/abordari in conceperea acestor tipuri de investitii.
JBA Consult Europe, parte a JBA Group, furnizeaza servicii de tipul cartografierii hazardului la inundatii, politici si strategii in domeniul managementului riscului la inundatii, consultanta in domeniul gestionarii resurselor de apa si evaluarii vulnerabilitatii si riscului la schimbarile climatice, servicii de mediu etc. pentru o gama larga de clienti, incluzand organizatii si agentii guvernamentale nationale si internationale, autoritati nationale si bazinale de gestionare a riscului la inundatii, companii de utilitati, agenti economici etc.
 
- Cum caracterizati, pe scurt, activitatea din domeniul de management al riscului la inundatii la nivel european si in Romania?
- Managementul riscului la inundatii este guvernat la nivel European de Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii, transpusa in legislatia nationala prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si Strategia Nationala de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung (HG 846/2010). Aceste documente descriu cadrul general legal in care se desfasoara activitatile de management al riscului la inundatii. In prezent, se observa o tendinta de producere a inundatiilor pe cursuri mici de apa (necadastrate), care au o desfasurare rapida (inundatii de tip flash flood) si pentru care monitorizarea hidrologica nu ofera suficiente informatii, care sa permita o avertizare timpurie a populatiei aflata la risc. La aparitia acestor fenomene au contribuit atat schimbarile climatice, cat si defrisarile care au avut loc in ultimii ani in tara noastra. In acest moment, populatia expusa riscului la inundatii in Romania este de circa 600.000 de locuitori (populatie direct afectata in cazul inregistrari unor debite maxime cu probabilitate de depasire 1% - respectiv inundatii care se pot produce o data la 100 de ani).
Strategia verde impusa de CE la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, prin diferitele documente si politici strategice, se reflecta inclusiv in domeniul managementului riscului la inundatii. Astfel, masurile si tehnicile utilizate pentru diminuarea riscului la inundatii vor trebui adaptate astfel incat impactul acestora asupra mediului, implicit asupra cursului de apa sa fie cat mai redus. In acest sens, se promoveaza solutii bazate pe natura (Nature Based Solutions), utilizarea de tehnici care implica emisii reduse de carbon si acordarea de spatiu suplimentar de mobilitate pentru cursurile de apa. Aceste tipuri de masuri sunt prevazute, de altfel, si in Programul Operational de Dezvoltare Durabila 2021-2027, in cadrul actiunii "Managementul principalelor tipuri de risc". Pe de alta parte, trebuie sa fim constienti ca este foarte dificil (aproape imposibil) sa reducem riscul la inundatii de o maniera semnificativa, respectand standardele de protectie, exclusiv prin masuri de infrastructura verde. De aceea, consideram ca se impune elaborarea unui document de referinta (ghid) care sa adreseze abordarile/masurile verzi (sau mai verzi) pentru managementul riscului la inundatii, croit pe conditiile specifice geomorfologice ale Romaniei, pentru o intelegere unitara de catre toti factorii interesati ai acestui concept/abordari in conceperea acestor tipuri de investitii.
- Care sunt instrumentele de management al riscului la inundatii si care este stadiul de implementare a acestora in Romania?
- Implementarea masurilor de reducere a riscului la inundatii se poate realiza prin dezvoltarea de documente programatice, care sa descrie si sa prioritizeze aceste masuri/actiuni/solutii. In prezent, se afla in curs de elaborare Planurile de Management al Riscului la Inundatii (ciclul 2), care vor stabili Programele de Masuri propuse a fi implementate in urmatorii 6 ani, pentru reducerea consecintelor negative produse de inundatii asupra sanatatii umane, activitatii economice, mediului si patrimoniului cultural. Ele se dezvolta in cadrul proiectului RAS Technical Support for the Preparation of Flood Risk Management Plans in Romania (proiect coordonat de Banca Mondiala, avand ca beneficiari MMAP si AN Apele Romane). In cadrul proiectului, JBA are rolul de consultant si, printre alte activitati, coordonam realizarea acestor planuri la nivel national, al caror termen de finalizare si raportare la CE este programat in luna martie 2023.
In acest context, am propus o metodologie sistematica pentru elaborarea unui program de masuri viabil si sustenabil de management al riscului la inundatii in Romania, bazat pe rezultatele hartilor de hazard si risc la inundatii (recent publicate pe inundatii.ro precum si pe rowater.ro), care este conform cu cerintele Directivelor UE (Directiva-Cadru Apa, Directiva SEA, Pactul Verde European etc.). La acest moment, sunt definite optiuni/strategii alternative viabile si sustenabile la nivelul zonelor de risc semnificativ la inundatii (526 de astfel de zone la nivel national), urmand ca in perioada urmatoare aceste alternative (optiuni) sa fie evaluate si comparate unele cu celelalte, in baza unei analize multi-criteriale si a unei analize cost-beneficiu, astfel incat sa se poata selecta alternativa cea mai potrivita pentru fiecare zona cu risc semnificativ la inundatii (sau grup de astfel de zone). La inceputul lunii octombrie, autoritatile urmeaza sa publice primul draft al Planului de Management al Riscului la Inundatii.
Avand in vedere efortul financiar impus de implementarea acestor planuri, este imperios necesar ca in acest proces sa fie utilizate cu preponderenta fondurile europene puse la dispozitie de CE.
- Ce urgente sunt, din punctul dvs. de vedere, pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice in domeniul apei?
- Dupa cum se cunoaste, recent a fost finalizata dezbaterea publica pentru noua Strategie Nationala privind Adaptarea la Schimbarile Climatice pentru perioada 2022-2030, cu perspectiva anului 2050. Aceasta Strategie s-a elaborat in cadrul proiectului "Consolidarea capacitatii institutionale pentru imbunatatirea politicilor din domeniul schimbarilor climatice si adaptarea la efectele schimbarilor climatice" (coordonator de proiect - ANM), care priveste mai multe sectoare, anume: Energetic, Transporturi, Resurse de Apa, Sisteme Urbane, Biodiversitate si servicii ecosistemice, Paduri, Populatie, sanatate publica si calitatea aerului, Educatie si constientizare, Patrimoniu cultural, Agricultura si dezvoltare rurala, Turism si activitati recreative, Industrie, Asigurari.
In cadrul acestui proiect, JBA Consult Europe a asigurat consultanta in domeniul managementului resurselor de apa. Concomitent cu aceasta strategie, a fost elaborat Planul National de Actiuni asociat strategiei mentionate, in cadrul caruia au fost propuse actiuni specifice de adaptare la schimbarile climatice. As vrea sa amintesc cateva dintre acestea, legate strict de obiectivele sectorului de management al resurselor de apa, pe care JBA l-a coordonat. Sunt propuse trei directii de actiune asociate obiectivelor strategice: i) Reducerea riscului de deficit cu privire la resursele de apa; ii) Reducerea riscului de inundatii si iii) Cresterea gradului de siguranta a barajelor si digurilor. Astfel, printre masurile propuse si agreate la nivel de proiect, inclusiv prin consultarea cu autoritatile beneficiare, amintim: realizarea periodica a evaluarilor cantitative a cerintelor de apa pe tipuri de folosinte in cadrul fiecarui bazin hidrografic (populatie, industrie, agricultura - irigatii, piscicultura etc.), cartografierea principalelor zone potential deficitare in regim actual si in perspectiva schimbarilor climatice, investitiilor in reteaua de alimentare cu apa cu scopul reducerii pierderilor din sistemele retelelor de distributie a apei (in prezent estimate la aproximativ 50%), stabilirea unor criterii si reglementari de constructie in zona inundabila, solutii bazate pe natura - impadurirea la scara larga a bazinelor hidrografice, asigurarea spatiului de mobilitate a cursurilor de apa, lucrari de restaurare a cursurilor de apa, zone de retentie naturala a apei, relocarea unor lucrari de indiguire (dupa caz), adaptarea infrastructurii existente de management al resurselor de apa si a infrastructurii cu rol de aparare impotriva inundatiilor si optimizarea utilizarii apei, adoptarea unor masuri de crestere a rezilientei la inundatii, de pregatire si raspuns in situatii de urgenta si in situatia producerii inundatiilor si secetei.
- Ce ar trebui sa faca populatia pentru a evita posibile dezastre legate de seceta, inundatii sau alte fenomene extreme?
- Dincolo de toate aceste masuri strategice, este foarte important efortul de adaptare pe care fiecare dintre noi trebuie sa il faca, de o maniera constienta si responsabila: ma refer in principal la modificari in stilul de viata al oamenilor, respectiv la reducerea consumului/pierderilor de apa, cresterea gradului de constientizare privind riscul de inundatii in randul populatiei expuse, adaptarea locuintelor aflate in zone inundabile, masuri adecvate pe care fiecare familie ar putea sa le ia inainte si dupa producerea evenimentelor, incheierea de contracte de asigurare etc.
- Cum a evoluat activitatea JBA Consult Europe in Romania, in ultimii ani? Ce cifra de afaceri ati inregistrat in primele sase luni ale anului si la ce valoare estimati ca va ajunge aceasta in 2022?
- Avand in vedere evolutia proiectelor/contractelor in care compania s-a implicat atat in Romania, cat si in celelalte tari europene in care activeaza, dar si evolutia si calitatea personalului angajat, precum si suportul profesional si logistic al firmei-mama, JBA Consult Europe s-a impus in scurt timp ca lider in domeniu. Cifra de afaceri a companiei a evoluat constant, cu pasi mici, inregistrand in primele luni ale anului o valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. Pentru intregul an in curs, estimam o crestere de circa 30% fata de anul 2021.
JBA Consult Europe este o companie relativ tanara pe piata romaneasca de profil, infiintata in august 2017 ca societate cu actionariat mixt romano-irlandez, avand ca actionar JBA Consulting Engineers and Scientists Limited (Irlanda), parte a JBA Group. Astazi, JBA Group este un consultant de specialitate independent in domeniul inundatiilor si al mediului, cu peste 650 de angajati (31 nationalitati) in 26 de birouri din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Romania, Singapore, Australia, SUA si Cambodgia.
- Ce planuri, obiective aveti, la nivel de business, pe termen lung?
- Evaluarea riscurilor climatice si a vulnerabilitatii investitiilor, recomandata de Uniunea Europeana in "Non-Paper approach: Managing vulnerable climate-resilient investments" este un subiect fierbinte, la propriu si la figurat. Astfel, orice investitie (proiect) ar trebui proiectata astfel incat sa fie rezilienta/adaptabila pe termen lung la schimbarile climatice din zona in care se afla. In acest sens, consider ca in Romania sunt necesare instruiri dedicate pentru investitori. JBA Consulting (ca subcontractant JASPERS) a intreprins in perioada 2017-2018 aceasta instruire, in special pentru proiectele de apa-apa uzata. Este o nevoie reala pentru o astfel de dezvoltare a expertizei in studii si proiecte de management al riscului la inundatii, in special pentru inginerii proiectanti.
In alta ordine de idei, trebuie mentionat ca majoritatea consultantilor locali opereaza pe o piata mai traditionala a structurilor de aparare la inundatii. Foarte putini clienti inteleg necesitatea schimbarii abordarii in ceea ce priveste masurile de Infrastructura Verde sau Solutiile Bazate pe Natura. In acest sens, JBA Consult Europe are o experienta pe care am dori sa o partajam, prin urmare organizarea unor cursuri de formare pentru consultantii locali ar putea fi o oportunitate in viitor (in cazul in care, desigur, exista cerere). Un alt domeniu in care ne-am impus pe piata se refera la evaluarile de risc la inundatii, studii de inundabilitate fluviala, cartografieri a hazardului la inundatii si planuri de masuri asociate. Ne propunem sa ne dezvoltam si pe studii de inundabilitate din sursa pluviala, un domeniu inca nebatatorit in tara noastra (desi realitatea arata ca, in ultimii 20 de ani, victimele cele mai multe se inregistreaza in evenimentele semnificative de inundatii provenind din precipitatii intense, scurgeri pe versanti, torenti si mai putin din revarsarea cursurilor de apa). Astfel, un client important ar putea fi operatorii regionali de apa si autoritatile locale. Recent, am dezvoltat cateva cartografieri ale hazardului la inundatii din sursa pluviala pentru Bucuresti si zona metropolitana, precum si pentru alte orase/localitati din Romania.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Octombrie 2022)

Produse & tehnologii

Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMABONARE REVISTEhiltiSISECAM
ROCKWOOL 196
Editia
MAI 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 182 (Mai 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
EDIT-Structural
CONCEPT STRUCTURE
Ubitech
leviatan
concelex
rigips
viarom
siniat
CDS
theda mar
konsent
BogArt
strabag nivel 1
noark
ERBASU CONSTRUCT
MAKITA
ness project
Acvatot 2019
quadratum

Parteneri

top 500
HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
econet
ef-de-n
top 500
AICPS_30
top 500
ROGBC 2016

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander