Agenda Constructiilor
Luni, 27 Martie 2023
Abonare reviste
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - ANAP: Autoritatile contractante nu accepta instrumente de garantare emise de IFN
ANAP: Autoritatile contractante nu accepta instrumente de garantare emise de IFN
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 11 Ian 2022 11:36
Avand in vedere numeroasele solicitari de consiliere metodologica cu privire la posibilitatea acceptarii de catre autoritatile/entitatile contractante in procedurile de achizitie publica/ sectoriala a garantiilor de participare/de buna executie emise de catre institutiile financiare nebancare, a devenit necesara clarificarea acestor aspecte prin emiterea unei Notificari in acest sens.
Astfel, potrivit legislatiei privind achizitiile publice/sectoriale, in cazul contractelor de achizitii publice/contractelor sectoriale, se poate solicita constituirea urmatoarelor tipuri de garantii: garantia de participare (potrivit art. 35 din Anexa la HG nr. 395/2016 , respectiv art. 41 din Anexa la H.G. nr. 394/2016 ) si garantia de buna executie (potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/2016).
Totodata, instrumentele de garantare reglementate prin legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, mentionate mai sus, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie emise de catre o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de catre o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si art. 40 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 42 alin. (1) si art. 46 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 394/2016;
- sa respecte toate conditiile de forma si de fond impuse de legislatia specifica in domeniul financiar bancar, precum si pe cele care deriva din legislatia in domeniul achizitiilor publice/ sectoriale, respectiv indeplinirea tuturor conditiilor referitoare la cuantum, perioada de valabilitate, caracterul irevocabil, plata neconditionata la prima cerere a beneficiarului in situatia de culpa a persoanei garantate etc., astfel incat autoritatea/entitatea contractanta sa poata emite pretentii asupra garantiilor in cazul in care ofertantul dovedeste un comportament necorespunzator pe perioada implicarii sale in procedura de atribuire, sau in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
In ceea ce priveste conditiile impuse de legislatia specifica domeniului financiar-bancar pentru ca o entitate sa fie considerata institutie de credit, potrivit opiniei emise de Banca Nationala a Romaniei - autoritatea competenta cu privire la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, institutiile financiare nebancare nu sunt institutii de credit. In acest sens, Banca Nationala a Romaniei precizeaza faptul ca cele doua categorii de entitati, respectiv institutiile de credit si institutiile financiare nebancare, reprezinta doua categorii institutionale distincte, a caror activitate se desfasoara potrivit unor legislatii specifice, prin care se reglementeaza diferit regimul de acces la activitate si de desfasurare a acesteia pentru fiecare categorie in parte.
Din cele precizate mai sus, raportat la prevederile legislatiei privind achizitiile publice/ sectoriale ce impun constituirea garantiei printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit, reiese faptul ca autoritatea/entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de participare/de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o institutie financiara nebancara.
Totodata precizam ca, in virtutea principiului asumarii raspunderii, responsabilitatea verificarii instrumentelor de garantare prezentate de catre operatorii economici ofertanti, sub aspectul indeplinirii tuturor conditiilor legale necesare pentru a fi acceptate in procedura de atribuire, revine autoritatii/entitatii contractante.
 
TERAPLASTVideoConfAC-iulhiltiALLBIMman and machine
ROCKWOOL 196
TOP-500-CONTRACTORS
A aparut editia
IANUARIE-FEBRUARIE 2023!
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 172 (Ianuarie-Februarie 2023)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
CELCO 2020
MAKITA
rigips
FRONTALE
leviatan
Acvatot 2019
BMI_Icopal
leviatan
strabag nivel 1
BALTIC
theda mar
Ubitech
viarom
ERBASU CONSTRUCT
CDS
CONCEPT STRUCTURE

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
ef-de-n
AICPS_30
ROGBC 2016
econet
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023