Agenda Constructiilor
Duminica, 20 Octombrie 2019
Teraplast 2019
Home - Stiri - Info-Santiere - LICITATIE de lucrari de constructii pentru sediul Parchetului Targu Jiu
LICITATIE de lucrari de constructii pentru sediul Parchetului Targu Jiu
Info-Santiere Publicat de AG&F 03 Iul 2019 06:01
Autoritatea contractanta Compania Nationala de Investitii - CNI SA organizeaza o procedura simplificata de atribuire, cu o valoare totala estimata de 14.712.276,73, pentru adjudecarea unui contract ce vizeaza executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Sediu Parchet de pe langa Judecatoria Targu Jiu si Tribunalul Gorj, municipiul Targu Jiu, str. Tineretului nr. 3A, judetul Gorj”.
Astfel, ofertantii interesati sa-si adjudece acest proiect trebuie sa faca dovada ca sunt capabili sa indeplineasca toate criteriile stabilite pentru atribuire, ce se va realiza pe baza celui mai scazut pret.
Autoritatea contractanta mai informeaza ca „valoarea estimata a contractului este de 14.712.276,73 lei, fara TVA, si este compusa in principal din cheltuielile care reprezinta lucrari de constructii-montaj ( C+M). Lucrarile de constructii-montaj sunt prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1, respectiv 12.002.820,73 lei; Valorile anuntate anterior sunt in conformitate cu devizul general intocmit de proiectant si aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr.7411/29.12.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii Sediu Parchet de pe langa Judecatoria Targu Jiu si Tribunalul Gorj, municipiul Targu Jiu, strada Tineretului nr.3A, judetul Gorj, modificat si completat prin Ordinul MDRAP nr. 1818 din 29.05.2019. Sursa de finantare este constituita din fonduri bugetare si alte surse legal constituite. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor”.
Autoritatea contractanta stabileste ca termenul-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
Data-limita de depunere a ofertelor/cererilor de participare la procedura simplificata este 24 iulie 2019, ora 15:00. In ceea ce priveste modul de departajare a ofertelor, in mod transparent, CNI SA mai transmite ca, daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SIEAP ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Durata totala a contractului cuprinde executie - 24 luni si perioada de garantie de buna executie a lucrarilor - 36 luni. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea contractanta asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), in scris. AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara pentru necesitatea executarii unor lucrari, ca urmare a necunoasterii amplasamentului, nu va fi luata in considerare. Plata in avans se va face conform HG nr. 264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pretul contractului si plata se stabilesc conform prevederilor contractuale. Autoritatea contractanta informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ subcontractantului propus/ tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se publica doar numele. Pentru incarcarea documentelor in SEAP, se recomanda operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maximum 48 MB, semnate cu semnatura electronica extinsa, pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta datele de identificare (adresa, nr. telefon, fax, e-mail etc.) ale tuturor operatorilor economici participanti la procedura (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori, dupa caz). Pentru informatii suplimentare, click aici!
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ghid_proiectareACADLicente bim

Autentificare

Revista Agenda Constructiilor editia nr. 146 (Octombrie 2019)
ROCKWOOL 196
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
EURO-Constructii 2020
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2018-2019 & Perspective 2020-2023
Carpatcement 196
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2018-2019 & Perspective 2020-2023

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere