Agenda Constructiilor
Joi, 20 Februarie 2020
 
Home - Stiri - Oportunitati & Comunicate - AAECR: OUG pentru renovarea anuala a 3% din suprafata cladirilor publice
AAECR: OUG pentru renovarea anuala a 3% din suprafata cladirilor publice
Oportunitati & Comunicate Publicat de Stelian DINCA 25 Apr 2019 06:19
Romania se afla intr-o faza avansata a procedurii de infringement declansata de Comisia Europeana, din cauza transpunerii incorecte a legislatiei europene privind performanta energetica a cladirilor. In cazul in care Guvernul nu adopta de urgenta noi masuri, Romania va fi data in judecata la Curtea Europeana de Justitie, riscand o sanctiune de 1,9 milioane euro, plus 35.000 euro penalitati zilnice.
Proiectul prevede obligatia de renovare anuala a 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite si/sau racite pentru asigurarea climatului interior, detinute si ocupate de administratia publica centrala. Si legea in vigoare (L 121/2014) prevede ca renovarea anuala a 3% din suprafata acestor cladiri, insa nu este o obligatie, ci in limita bugetelor. Daca proiectul de OUG va fi aprobat, ordonantorii de credite vor fi obligati sa asigure sumele necesare.
Ordonanta de urgentapentru modificarea si completarea LEGII nr. 121/2014 privind eficienta energetica
Avand in vedere prevederile articolului 2, paragraful 5, articolului 5, alineatul (1), articolului 8, alin. (1), articolului 9, alin. (3), articolului 14, alin. (4) si articolului 15, alin. (8) ale Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica, luand in considerare ca obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea completa si corecta a Directivei 2012/27/UE in legislatia nationala nu a fost dusa in totalitate la indeplinire.
Intrucat, ca urmare a transpunerii incomplete si incorecte a Directivei 2012/27/UE, Comisia Europeana a declansat procedura prealabila a actiunii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, in temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Romania primind din partea Comisiei Europene scrisoarea nr. C(2018) 7103 final/08.11.2018 privind calitatea transpunerii Directivei 2012/27/UE in Romania.
Tinand cont de faptul ca, pentru evitarea unei posibile declansari a unei proceduri de infringement de catre Comisia Europeana, autoritatile romane s-au angajat la modificarea Legii nr. 121/2014, prin intermediul scrisorii de raspuns la solicitarea Comisiei Europene nr. C(2018) 7103 final/08.11.2018 privind calitatea transpunerii Directivei 2012/27/UE in Romania.
Avand in vedere ca implementarea masurilor de eficienta energetica se realizeaza in conditiile Legii nr. 121/2014, iar ca o consecinta imediata a neadoptarii masurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate interesele si obiectivele politicii in domeniul eficientei energetice privind asigurarea bugetului pentru renovarea cladirilor publice, elaborarea auditurilor energetice de catre operatorii economici si participarea raspunsului la cerere la piata angro si cu amanuntul de energie electrica, luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Articol unic - Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
16. economie de energie - cantitatea de energie economisita determinata prin masurarea si/sau estimarea consumului inainte si dupa punerea in aplicare a unei masuri de imbunatatire a eficientei energetice, asigurand in acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afecteaza consumul de energie.
2. Articolul 6 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Anual, 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite si/sau racite pentru asigurarea climatului interior, detinute si ocupate de administratia publica centrala, se renoveaza pentru a indeplini cel putin cerintele minime de performanta energetica prevazute in capitolul IV "Cerintele de performanta energetica a cladirilor" din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata. In acest sens, ordonatorii principali de credite asigura cuprinderea cheltuielilor in bugetul institutiei.
3. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
4. Alineatul (5) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 4 ani un audit energetic pe intreg conturul de consum energetic; auditul este realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.
5. Alineatul (6) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Auditul energetic realizat pe intregul contur de consum energetic al unui operator economic, la termenul stabilit de alin. (1), lit. a) include bilanturile energetice realizate pe toate contururile de consum energetic ale operatorului economic si respecta criteriile minime pentru auditurile energetice, inclusiv pentru cele desfasurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei conform Anexei nr.4. Auditurile energetice se realizeaza pentru toate tipurile de purtatori de energie care intra in conturul de consum energetic.
6. Alineatul (4) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cazul in care incalzirea, racirea sau apa calda pentru o cladire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizata cu energie termica sau de o sursa centrala care alimenteaza mai multe cladiri este obligatorie montarea contoarelor de energie termica sau de apa calda in punctele de delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietatii sau al dreptului de administrare.
7. Dupa alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Prevederile alin. (5) se aplica si imobilelor de tip condominiu dotate cu o sursa centrala de incalzire/racire sau alimentate de la o sursa centrala deservind mai multe cladiri.
8. Alineatul (4) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cazul in care evaluarea prevazuta la alin. (1) si analiza prevazuta la alin. (3) identifica un potential pentru aplicarea cogenerarii de inalta eficienta, atat pentru procese de incalzire, cat si pentru procese de racire pentru utilizatorii finali, ale carror beneficii depasesc costurile, 3 autoritatile competente iau masurile adecvate in vederea dezvoltarii unei infrastructuri de termoficare si racire centralizata eficienta si/sau in vederea favorizarii dezvoltarii cogenerarii de inalta eficienta pentru procese de incalzire si pentru procese de racire pentru utilizatorii finali si a utilizarii sistemelor de incalzire si racire cu caldura reziduala si surse regenerabile de energie, in conformitate cu alin. (1), (6) si (10).
9. Alineatul (6) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) ANRE analizeaza metodologiile de stabilire a tarifelor de transport si distributie si, daca este cazul, ia masuri de eliminare a acelor prevederi stimulative care ar putea impiedica imbunatatirea eficientei globale, inclusiv a eficientei energetice la nivelul producerii, transportului, distributiei si furnizarii de energie electrica si gaze naturale sau a acelor stimulente care ar putea impiedica participarea raspunsului la cerere, direct sau prin agregatori, la piata de echilibrare sau la piata serviciilor de sistem.
10. Alineatele (15)-(17) ale articolului 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(15) ANRE aproba reguli de participare a raspunsului la cerere la piata angro si cu amanuntul de energie electrica, alaturi de furnizorii de energie electrica.
(16) ANRE stabileste, in reglementarile tehnice si comerciale, reguli prin care operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie achizitioneaza in mod nediscriminatoriu servicii de sistem si servicii de echilibrare de la furnizorii de raspuns la cerere, inclusiv prin agregatorii energetici, in functie de capacitatea tehnica a clientilor respectivi, cu mentinerea sigurantei in functionare a retelelor electrice
(17) Pentru a promova participarea raspunsului la cerere la pietele de servicii de sistem, operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie au obligatia de a stabili modalitatile tehnice privind participarea acestora la respectivele piete, pe baza capacitatilor de raspuns la cerere, pe care le supun avizarii ANRE. La elaborarea regulilor tehnice mentionate, operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie colaboreaza cu furnizorii de raspuns la cerere si cu agregatorii energetici.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
allbimACADTeraSteelghid_proiectare

Autentificare

lafargeholcim_awards
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 148 (Ianuarie-Februarie 2020)
ROCKWOOL 196
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
EURO-Constructii 2020
Carpatcement 196

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere