Agenda Constructiilor
Joi, 04 Iunie 2020
Home - Stiri - Oportunitati & Comunicate - MDRAP: Bugetul Agentiei Nationale pentru Locuinte este in dezbatere publica
MDRAP: Bugetul Agentiei Nationale pentru Locuinte este in dezbatere publica
Oportunitati & Comunicate Publicat de Stelian DINCA 04 Apr 2019 10:44
Agentia Nationala pentru Locuinte a intocmit bugetul de venituri si cheltuieli pe baza realizarilor anului 2018 si activitatii economice pe care urmeaza sa o desfasoare in anul 2019, urmarind sa asigure echilibrul financiar pentru efectuarea lucrarilor de investitii, plata salariilor, previzionarea relatiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale.
Pentru anul 2019 s-au estimat venituri totale in suma de 160.096 mii lei, fundamentate pe urmatoarele categorii:
- venituri din plasamente, dobanzi la credite - 6.075 mii lei: - credite acordate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru programul “Construirea de locuinte prin credit ipotecar’’ la care s-a avut in vedere totalul creditelor acordate si nerambursate la finele anului 2018, graficele de rambursare aferente anului 2019 incheiate cu beneficiarii, politica monetara si influentele pietei financiare asupra disponibilitatilor agentei la finele anului precedent.
- venituri rezultate din activitati si servicii prestate in suma de 10.631 mii lei. In aceasta categorie de venituri este inclusa valoarea cotei ANL, comisioanele bancare, incasari din chirii.
- venituri din valorificarea unor bunuri (vanzarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii) in suma de 80.090 mii lei. Suma ce a fost estimata porneste de la istoricul vanzarilor si de la noile masuri legislative adoptate in anul 2018, dupa cum urmeaza:
a) Din vanzarea estimata a 300 u.l. achitate din surse proprii sau credite bancare - se estimeaza incasarea a 30.000 mii lei. In determinarea acestei sume s-a avut in vedere o valoare de vanzare medie de 100 mii lei pentru un apartament.
b) Din vanzarea estimata a 730 locuinte prin rate lunare, direct de la autoritatile administratiei publice locale, se estimeaza incasarea sumei de 13.590 mii lei.
c) Din vanzarea a 2500 u.l. pentru care au fost incheiate contracte de vanzare cu plata in rate in decursul anilor 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 urmeaza a se incasa in anul 2019, suma de aproximativ 16.500 mii lei.
d) Din recuperarea investitiei din cuantumul chiriei - calculata conform prevederilor anexei 16 din HG nr. 962/2001, precum si ale Legii nr. 152/1998, si avand in vedere istoricul incasarilor din anii anteriori, se estimeaza incasarea a 20.000 mii lei.
- sume de la bugetul de stat, in valoare de 63.300 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru programul ,,Construirea de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere’’, pentru programul „Locuinte sociale pentru comunitatea de rromi”, si pentru programul „Constructia de locuinte de serviciu”.
Pentru anul 2019 s-au estimat cheltuieli totale in suma de 592.162 mii lei-credite de angajament si 161.186 mii lei-credite bugetare, fundamentate pe urmatoarele categorii:
Cheltuielile de personal estimate pentru anul 2019 in suma de 12.433 mii lei-credite de angajament si 12.433 mii lei-credite bugetare au fost estimate tinand cont de numarul de personal necesar bunei desfasurari a activitatii institutiei pe anul 2018, respectiv 221 posturi, a salariului de incadrare precum si prevederile Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Fondul de salarii pentru 2019 este estimat pe baza executiei aferenta anului 2018, acordarea gradatiilor corespunzatoare transelor de vechime in munca pentru salariatii care indeplinesc conditiile acordarii acestora, promovarea personalului angajat ce indeplineste conditiile privind promovarea, sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 10%, majorarea salariului minim pe economie prevazut pentru anul 2019, majorarea salariilor conform Anexei nr. VII din Legea nr. 153/2017, indemnizatia de hrana conform Legii nr. 153/2017 (reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata), vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei/salariat.
Cheltuielile cu bunuri si servicii pentru anul 2019 in suma de 3.220 mii lei-credite de angajament si 3.220 mii lei-credite bugetare cuprinde cheltuielile legate de intretinerea si functionarea agentiei, furnituri birou, materiale pentru curatenie, incalzire, iluminat si forta motrice, apa canal si salubritate, carburanti si lubrifianti, piese de schimb, transport, posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, dotari cu obiecte de inventar, reparatii curente, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, si alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.
Fundamentarea a fost realizata folosind metoda evaluarii directe, tinand cont de produsele si serviciile necesare asigurarii functionarii agentiei in anul 2019, coroborat cu evolutia preturilor acestora, analizand necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditii normale de functionare si s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii, cresterea prognozata a acestora si inflatia prognozata, cresterea pretului furnizorilor de utilitati (energie electrica/gaze naturale/alimentare cu apa, etc), cota lunara de carburant tendinta de crestere continua pe plan mondial a preturilor la carburanti.
La titlul de cheltuiala “Alte cheltuieli” suma de 3.618 mii lei - credite de angajament si 3.618 mii lei-credite bugetare a fost prevazuta pe anul 2019 in vederea efectuarii de plati aferente unor hotarari judecatoresti definitive si executorii de drept in litigii de munca, litigii de drept comun si litigii de contencios administrativ, precum si sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.
Pentru anul 2019 s-au prevazut investitii in suma de 572.891 mii lei credite de angajament si 141.915 mii lei-credite bugetare detaliata dupa cum urmeaza:
Pentru Programul construirea de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere s-au prevazut 487.326 mii lei credite de angajament si 134.326 mii lei credite bugetare din care: din surse proprii este prevazuta suma de 77.326 mii lei credite de angajament si 77.326 mii lei-credite bugetare, iar de la bugetul de stat este prevazuta suma de 410.000 mii lei credite de angajament si 57.000 mii lei-credite bugetare.
De asemenea in anul 2019 este prevazuta suma de 9.000 mii lei credite de angajament si 4.500 mii lei-credite bugetare pentru programul „Locuinte sociale pentru comunitatea de rromi”si 75.276 mii lei credite de angajament si 1.800 mii lei-credite bugetare pentru Programul constructii locuinte de serviciu.
Creditele de angajament alocate pentru programele de constructii de locuinte precum si creditele bugetare pentru anul 2019, aprobate in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 50/2019 au fost fundamentate avand in vedere urmatoarele:
- necesitatea contractarii unui numar mare de unitati locative aferente acordului de imprumut semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, contracte multianuale, nefiind necesar alocarea de credite bugetare la acelasi nivel;
- continuarea derularii programului de constructii de locuinte de serviciu care implica lansarea de proceduri de achizitie publica de amplasamente noi in vederea contractarii.
Creditele bugetare asigura finantarea lucrarilor pentru obiectivele cuprinse in programele de constructii de locuinte aflate in derulare la inceputul anului precum si pentru lucrarile estimate a se executa in cazul contractelor noi ce urmeaza a se incheia in cursul anului 2019.
Suma prevazuta pentru achizitia de dotari independente este de 1.289 mii lei credite de angajament si 1.289 mii lei-credite bugetare.
Precizam ca deficitul prognozat pe anul 2019 se acopera din excedentul anilor precedenti ca diferenta dintre veniturile proprii realizate (dobanzi plasamente, dobanzi credite acordate, rambursari rate credite acordate, cote ANL) si cheltuielile proprii de functionare ale ANL. Excedentul in suma de 167.398 mii lei este compus din:
- 159.211 mii lei - excedent din perioada 2009 - 2018, rezultat din vanzarea locuintelor pentru tineri care se afla in conturile deschise la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
- 8.187 mii lei - excedent anii precedenti, ca diferenta dintre veniturile proprii, realizate (dobanzi plasamente, dobanzi credite acordate, rambursari rate credite acordate, cote ANL, alte venituri) si cheltuielile proprii de functionare ale agentiei (salarii, bunuri si servicii), in perioada 2010 - 2016.
La baza stabilirii previziunilor privind bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru anul 2019 au stat prevederile urmatoarelor acte normative: Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
COVID-19C4E FORUMACADTeraSteelALLBIM
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MAI 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere