Agenda Constructiilor
Duminica, 02 Octombrie 2022
GRUNDFOS
Home - Stiri - Actualitatea interna - MMSS, MIPE si ME vor primi cele mai mari sume in urma rectificarii bugetare
MMSS, MIPE si ME vor primi cele mai mari sume in urma rectificarii bugetare
Actualitatea interna Publicat de Stelian DINCA 12 Aug 2022 11:37
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerul Sanatatii, Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara din luna august, conform proiectului.
Pe de alta parte, vor avea diminuate creditele bugetare cu cele mai mari sume: Ministerul Afacerilor Interne (-559,3 milioane lei, per sold), Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (-434,4 milioane lei), Ministerul Culturii (-275 milioane lei) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (-151 milioane lei) per sold.
Potrivit notei de fundamentare, la Ministerul Finantelor - Actiuni Generale este prevazuta o crestere cu peste 9,330 miliarde de lei, din care:4 miliarde de lei dobanzi, un miliard de lei Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 866,8 milioane lei contributia Romaniei la bugetul UE, peste 1,130 miliarde de lei Transferuri catre intreprinderi in cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde de lei la Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinantarii proiectelor pentru beneficiari si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene.
La Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale se propune o suplimentare cu 5,25 miliarde de lei per sold.
"S-a suplimentat titlul "Asistenta sociala" cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenta sociala pentru familii si copii, ajutoare pentru compensarea pretului la energie, indemnizatii si drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al masurilor aprobate in acest an, concomitent cu diminuarea in principal a transferurilor intre unitati ale administratiei publice (-370 milioane lei) si a fondurilor pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor inregistrate la aceste titluri de cheltuieli", se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetara.
De asemenea, cresterea veniturilor din contributii de asigurari sociale ale bugetului asigurarilor sociale de stat fata de estimarea initiala a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat cu 1,94 miliarde de lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj cu suma de +418,7 milioane lei.
La Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este prevazuta o crestere cu 2,719 miliarde de lei, per sold, fiind asigurate fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) si pentru derularea proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+850 de milioane lei).
In ceea ce priveste Ministerul Sanatatii, suma prevazuta va creste cu 2,642 miliarde de lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu 3,277 miliarde de lei lei (din care 781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului in vederea asigurarii serviciilor medicale si a medicamentelor si 2,496 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate) si a transferurilor intre unitati ale administratiei publice (+200 de milioane lei), concomitent cu diminuarea in principal a fondurilor pentru proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) si a cheltuielilor cu bunuri si servicii (-283,4 milioane lei) ca urmare a economiilor inregistrate la aceste titluri de cheltuieli.
De asemenea, Ministerul Energiei va avea in plus 2,482 miliarde de lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finantarea schemei de sprijin de compensare/plafonare preturi energie electrica/gaze naturale (+2,5 miliarde de lei). In proiect se mentioneaza ca s-au identificat economii la bunuri si servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) si cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).
Pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii se propune un plus de 2 miliarde de lei, per sold, in vederea asigurarii de sume suplimentare pentru subventii (+155,9 milioane lei), transferuri intre unitati ale administratiei publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70 milioane lei), asistenta sociala (+100 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+950,9 milioane lei) si pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflati sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).
"Avand in vedere executia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii in principal la dobanzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum si la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei)", se arata in document.
Ministerul Justitiei va primi la rectificare 864,4 milioane lei per sold, in principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti si acte administrative (+1 miliard de lei) si pentru finantarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Au fost identificate economii la bunuri si servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) si cheltuieli de capital (-75 milioane lei).
Potrivit notei de fundamentare, propunerea pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este de plus 716,3 milioane lei per sold, respectiv +450 de milioane lei pentru acordarea subventiei reprezentand ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura aferenta anului 2022, +100 de milioane lei reprezentand transferuri intre unitati ale administratiei publice, +200 de milioane lei in vederea garantarii creditelor contractate de producatorii agricoli si +5,7 milioane lei cheltuieli de personal.
"Avand in vedere executia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului, s-au identificat economii la bunuri si servicii (-10 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) si cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei)", se mentioneaza in document.
Propunerea pentru Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 649,2 milioane lei, per sold, fiind astfel asigurate fonduri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala (+700 milioane lei), pentru derularea Programului national de constructii de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finantare rambursabila (+35 milioane lei) precum si pentru achitarea dobanzilor (+0,2 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri si servicii (-1 milion lei), la subventii (-280 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum si la active nefinanciare (-5 milioane lei).
La Ministerul Antreprenoriatului si Turismului este prevazuta o suma in plus de 648,3 milioane lei, per sold, la Secretariatul General al Guvernului de 241,5 milioane lei per sold, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii +203,5 milioane lei, Ministerul Public +201 milioane lei, per sold, Ministerul Economiei +125,6 milioane lei.
Ministerul Educatiei va primi un plus de 57 de milioane lei, per sold, Ministerul Sportului 33,7 milioane lei, iar Academia Romana o suma de 13,9 milioane lei, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului si pentru finantarea cheltuielilor unitatilor medicale din subordine.
Pe de alta parte, Ministerul Afacerilor Interne va fi pe minus la rectificare cu 559,3 milioane lei, per sold, fiind identificate economii la bunuri si servicii (-30 milioane lei), la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,1 miliarde de lei), cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140 milioane lei).
"Se asigura sume suplimentare la transferuri intre unitati ale administratiei publice (+50 milioane lei), la asistenta sociala pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) si la alte cheltuieli pentru plata despagubirilor in dosarul 'Colectiv' (+299 milioane lei)", se precizeaza in document.
De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va avea un minus de 434,4 milioane lei, per sold, la rectificare. Se propune asigurarea sumelor reprezentand titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensatii reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii de paduri nu le recolteaza datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despagubiri (+6,4 milioane lei) si sume pentru Acordul de Imprumut BIRD 4835 "Servicii Municipale KFW" (+2,7 milioane lei).
"In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii in suma de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 "Bunuri si servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-500 milioane lei) si la titlul 71 "Active nefinanciare" (-54,6 milioane lei)", potrivit notei de fundamentare.
Ministerul Culturii va avea diminuate creditele bugetare cu 275 de milioane lei. Avand in vedere executia cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului s-au identificat economii in principal la transferuri intre unitati ale administratiei publice (-184,8 milioane lei), bunuri si servicii (-52 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-19 milioane lei), proiecte de investitii finantate din fonduri rambursabile (-17 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei).
De asemenea, ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificari pentru Programul "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023" conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
In ceea ce priveste Serviciul de Telecomunicatii Speciale se propune reducerea creditelor bugetare cu 151 milioane lei per sold, dar au fost asigurate fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei) si asistenta sociala (+0,1 milioane lei). Pe de alta parte, economiile identificate au fost la bunuri si servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum si la cheltuieli de capital (-40 milioane lei).
Potrivit proiectului, este prevazuta o reducere cu 146,9 milioane lei si la Ministerul Finantelor.
"Se propune alocarea suplimentara de sume pentru asigurarea platii drepturilor salariale pana la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare (+26,0 milioane lei) si pentru plata majorarilor de capital la unele institutii financiar-bancare internationale (+130 milioane lei). (...) s-au identificat economii la transferuri intre unitati ale administratiei publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) si active nefinanciare (-100 milioane lei)", se subliniaza in nota de fundamentare.
De asemenea, proiectul mai prevede diminuarea creditelor bugetare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (-84,1 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (-67,1 milioane lei), Consiliul Superior al Magistraturii (-30,7 milioane lei) si Curtea de Conturi (-23,8 milioane lei).
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
TERAPLASTVideoConfAC-iulALLBIMAUTODESK
ROCKWOOL 196
TOP-500-CONTRACTORS
A aparut editia
SEPTEMBRIE
2022!
 
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
FRONTALE
Acvatot 2019
ERBASU CONSTRUCT
MAKITA
hilti
CELCO 2020
strabag nivel 1
leviatan
BMI_Icopal
rigips
Ubitech
leviatan
CONCEPT STRUCTURE
viarom

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
ROGBC 2016
AICPS_30
ef-de-n
econet
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere