Agenda Constructiilor
Marti, 19 Noiembrie 2019
Home - Stiri - Actualitatea interna - PROIECT de modificare a Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
PROIECT de modificare a Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Actualitatea interna Publicat de Cosmin Dincu 16 Oct 2019 07:30
La data de 15 octombrie 2019, in temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a adus la cunostinta publicului textul noului proiect de act normativ, denumit: Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.
Potrivit notei de fundamentare (expunerii de motive), proiectul de act normativ are ca obiect transpunerea la nivel national a prevederilor Directivei 2018/844/UE de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor precum si asigurarea conformitatii prevederilor Legii nr. 372/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanta uniunii energetice si a actiunilor climatice (act normativ cu directa aplicabilitate).
In luna iunie 2018 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica. In conformitate cu art. 3 alin. (1) al directivei mentionate anterior, statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 10 martie 2020.
De asemenea, in luna decembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanta uniunii energetice si a actiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 si (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European si ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE si 2013/30/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE si (UE) 2015/652 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.
Principalele modificari aduse prin noul proiect de lege, propus de MDRAP, sunt ...

Pentru a continua lectura articolului in format complet
va rugam sa optati pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

 
Licente bimACADghid_proiectare

Autentificare

Revista Agenda Constructiilor editia nr. 146 (Octombrie 2019)
ROCKWOOL 196
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
EURO-Constructii 2020
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2018-2019 & Perspective 2020-2023
Carpatcement 196
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2018-2019 & Perspective 2020-2023

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere