Agenda Constructiilor
Marti, 20 Octombrie 2020
GRUNDFOS
Home - Stiri - Arhitectura & Proiectare - GUVERNUL dezbate introducerea semnaturii electronice in constructii si proiectare
GUVERNUL dezbate introducerea semnaturii electronice in constructii si proiectare
Arhitectura & Proiectare Publicat de Elena Icleanu 29 Iul 2020 06:26
Guvernul dezbate introducerea semnaturii electronice in constructii, arhitectura si urbanism, un proiect de Ordonanta de Urgenta elaborat in acest sens fiind in consultare interministeriala, informeaza Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), promotor al acestei idei.
Conform proiectului de OUG, Executivul urmeaza sa legifereze semnatura electronica pe documentele si documentatiile elaborate si asumate in domeniile constructii, arhitectura si urbanism, care se transmit autoritatilor si institutiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobari si autorizatii, ca alternativa la transmiterea acestora in format fizic, cu semnatura olografa si stampila/ parafa profesionala.
 
Conditii obligatorii pentru documentele semnate electronic
Potrivit OAR, in situatia in care sunt elaborate si prezentate in format electronic autoritatilor si institutiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizatii si aprobari, documentele si documentatiile din domeniile constructii, arhitectura si urbanism, piese scrise si desenate, trebuie sa indeplineasca, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele conditii:
 • sa fie prezentate integral in forma electronica;
 • sa fie semnate de catre toti specialistii prevazuti de lege cu semnatura electronica, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
 • sa fie marcate cu marca temporala calificata;
 • sa indeplineasca conditiile de fond prevazute de legislatia de specialitate pentru astfel de documente si documentatii.
Documentele si documentatiile elaborate si asumate electronic au aceeasi forta juridica indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic si de tipul semnaturii aplicabile, respectiv olografa sau semnatura electronica bazata pe un certificat calificat.
 
Eligibilitatea dreptului de semnatura in constructii, arhitectura si urbanism
Arhitectii cu drept de semnatura acordat de Ordinul Arhitectilor din Romania potrivit Legii nr.184/2001 privind exercitarea si organizarea profesiei de arhitect, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea semna documentele prevazute de lege in toate fazele de elaborare ale documentatiei tehnice, parti scrise si parti desenate, astfel:
 • prin semnatura olografa si aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentatiilor de specialitate, in conditiile legii;
 • exclusiv cu semnatura electronica bazata pe un certificat calificat, emisa de prestatorii de servicii de incredere calificati, in conditiile legii, in acord cu evidentele oficiale ale autoritatii competente, care tine loc atat de semnatura olografa, cat si de parafa profesionala, pe exemplarele elaborate si prezentate in format electronic.
De asemenea, pot semna documentele prevazute de lege in toate fazele de elaborare ale documentatiei tehnice, parti scrise si parti desenate, fie olograf, fie numai cu semnatura electronica bazata pe un certificat calificat, in conditiile mentionate mai sus:
 • auditorii energetici pentru cladiri, verificatori de proiecte, responsabilii tehnici cu executia si dirigintii de santier;
 • specialistii cu drept de semnatura in amenajarea teritoriului si/sau in urbanism, acordat de Registrul Urbanistilor din Romania potrivit Legii nr. 350/2001;
 • specialistii, expertii si verificatorii tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice atestati in conditiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • inginerii elaboratori ai proiectelor sau partilor din proiecte de specialitate din domeniul constructiilor care se supun avizarii si autorizarii;
 • persoanele fizice din domeniile conexe constructiilor, arhitecturii si urbanismului care elaboreaza studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetari, studii de impact, proiecte de specialitate si altele asemenea, care se supun avizarii si autorizarii in procesele de avizare si aprobare a documentatiilor de amenajarea teritoriului si a celor de urbanism si in procesele de avizare, autorizare si executare a lucrarilor de constructii.
Conform textului OUG, toate autoritatile administratiei publice, institutiile si entitatile imputernicite de lege sa emita avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizatii de construire sau sa avizeze/ aprobe documentatiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism vor fi obligate sa primeasca documentatiile de specialitate in toate etapele prevazute de lege in situatia in care se depun in format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonante de urgenta si sa le arhiveze in conditiile legislatiei privind arhivarea electronica.
 
Emiterea/ modificarea semnaturii electronice
Semnatura electronica urmeaza sa fie emisa sau modificata dupa verificarea calitatii profesionale a solicitantului, in baza documentelor specifice care atesta dreptul de semnatura sau de practica potrivit evidentelor oficiale detinute de:
 • Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) ca autoritate competenta in domeniu, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si auditorilor energetici pentru cladiri;
 • Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al dirigintilor de santier si al responsabililor tehnici cu executia;
 • Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), pentru verificarea dreptului de practica al arhitectilor, conductorilor arhitecti, arhitectilor de interior si urbanistilor cu drept de semnatura similar conductorilor arhitecti;
 • Registrul Urbanistilor din Romania (RUR), pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al specialistilor atestati in amenajarea teritoriului si/sau in urbanism;
 • Institutul National al Patrimoniului (INP) pentru specialistii atestati/autorizati in domeniul monumentelor istorice;
 • Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) pentru autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea si/sau executarea de instalatii electrice si gaze naturale;
 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetectiei si cartografiei.
 
Suspendarea semnaturii electronice
La notificarea autoritatilor competente, ca urmare a suspendarii sau incetarii valabilitatii dreptului de semnatura sau de practica in conditiile legii, prestatorii de servicii de incredere calificati au obligatia de a suspenda sau revoca specialistului respectiv dreptul de utilizare a semnaturii electronice. Toate autoritatile competente cu gestionarea profesiilor reglementate au obligatia sa actualizeze in termen de 60 de zile actele subsecvente de punere in aplicare specifice. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta a Guvernului, MLPDA si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei vor elabora norme tehnice de aplicare, care se aproba prin ordin comun. 
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMCOVID-19AUTODESKVideoConfAC-iulelmas_1oct
ROCKWOOL 196
A aparut editia
OCTOMBRIE 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
ERBASU CONSTRUCT
rigips
Acvatot 2019
strabag nivel 1
CELCO 2020
ssab ag antrepriza generala
hilti

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
C4E FORUM
AICPS_30
ROGBC 2016
AHK 2018
ef-de-n
econet
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere