Agenda Constructiilor
Miercuri, 27 Ianuarie 2021
Home - Stiri - Oportunitati & Comunicate - AICPS: Selectie de legi si regulamente, aplicabile in domeniul constructiilor
AICPS: Selectie de legi si regulamente, aplicabile in domeniul constructiilor
Oportunitati & Comunicate Publicat de Stelian DINCA 30 Iul 2019 09:34
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii - Instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
Lg.10-95 este completata de diverse regulamente si anexe, dintre care cele mai importante sunt:
- conducerea si asigurarea calitatii in constructii stabilesc si transpun in fapt politica in domeniul calitatii, prin activitati prestabilite si sistematice, destinate sa previna noncalitatea, sa asigure realizarea, atestarea si garantarea calitatii cerute prin reglementari tehnice si clauze contractuale, in conditii rationale de cost si termen, si sa ofere incredere in capacitatea operatorului economic.
- stabileste modul de incadrare in categorii de importanta a constructiilor, in scopul aplicarii diferentiate a sistemului calitatii, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerintelor, precum si pentru delimitarea obligatiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate.
OM.31-N-95 Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, are ca obiect definirea elementelor de continut si descrierea modului de stabilire a categoriei de importanta (globala) pentru constructii, pe baza unor criterii explicite si unitare.
P130-99 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.
OM.847-2014 Procedura PCU004 privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a constructiilor - Are ca obiect stabilirea conditiilor necesare, rolul si responsabilitatile ce revin Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in verificarea indeplinirii de catre factorii responsabili a atributiilor si responsabilitatilor referitoare la receptia lucrarilor de constructii, la urmarirea comportarii in exploatare si la efectuarea interventiilor in timp la constructiile existente, pentru a duce la indeplinire prevederile legale.
Anexa 5 – Regulament privind agrementul tehnic in constructii - Prin prezentul regulament se stabilesc, in conditiile legii, continutul-cadru si principalele elemente de organizare a activitatii privind agrementul tehnic in constructii, obligatiile care le revin producatorilor, reprezentantilor autorizati ai acestora, importatorilor si organismelor elaboratoare de agremente tehnice in constructii
HG.373-2017 Regulamentul de receptie a constructiilor - Receptia constructiilor constituie o componenta a sistemului calitatii si reprezinta un proces complex prin care se certifica, in conditiile legii, finalizarea lucrarilor pentru realizarea unor constructii noi sau a unor interventii la constructii existente, cu respectarea cerintelor fundamentale aplicabile si in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire/desfiintare, precum si ale documentelor prevazute in cartea tehnica a constructiei.
HG.742-2018 Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate - Stabileste si detaliaza activitatile, atributiile si modul de exercitare a dreptului de practica al specialistilor cu activitate in constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995.
OM.77-N-96 Indrumatoare pentru aplicarea Regulamentului de verificare tehnica a proiectelor - Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate
HG.907-2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice - Prezenta hotarare reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrarilor de interventii la constructii existente si a altor lucrari de investitii, denumite in continuare obiective de investitii, ale caror cheltuieli, destinate realizarii de active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanteaza total sau partial din fonduri publice, respectiv din bugetele finantelor publice.
HG.668-2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii - Prezenta hotarare stabileste conditiile privind comercializarea produselor pentru constructii in scopul utilizarii acestora la realizarea constructiilor care sa asigure mentinerea, pe intreaga durata de existenta a acestora, a cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Ghid privind aplicarea reglementarilor de utilizare si ocupare a terenului intravilan prin relationarea instrumentelor urbanistice (indici de ocupare si utilizare a terenurilor, regim de inaltime - Principalul obiectiv al ghidului este perfectionarea generala a modului de monitorizare a ocuparii si utilizarii terenului intravilan prin relationarea instrumentelor urbanistice – indicii POT (procentul de ocupare a terenului) si CUT (coeficientul de utilizare a terenului) – cu alti factori de influenta implicati sistemic: regim de inaltime, parcela, unitate teritoriala de referinta, respectiv factori de influenta majora: morfologia structurii urbane, situarea in cadrul localitatii si alte aspecte particulare.
Legea 7-1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara - Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii
Legea 50-1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii - Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile acestei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil (teren si/sau constructii) identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.
OM.839-2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Este un act normativ detaliat pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii, in corelare si cu prevederi cu aplicabilitate in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii ale altor acte normative in vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizarii si criteriile pentru stabilirea continutului documentatiilor necesare autorizarii.
Clasificarea Constructiilor
Aceste clasificari sunt utile pentru intelegerea rolurilor pe care le pot avea diferiti factori implicati in etapele unei investitii. Clasificarea constructiilor dupa scop/destinatie.
- constructii destinate adapostirii unor activitati (cladirile);
- constructii destinate sustinerii (antene, platforme, fundatii de echipamente)
- constructii destinate transportului (pe sau in interiorul lor - drumuri, cai ferate, conducte, cabluri)
- constructii destinate protejarii, retentiei, delimitarii, continerii unor elemente (baraje, diguri, amenajari de maluri si versanti, rezervoare)
Clasificarea constructiilor in functie de CAEN-ul operatorului economic ce executa lucrarile
CAEN sectiunea F:
41- Constructii de cladiri (rezidentiale, nerezidentiale)
42 - Lucrari de geniu civil (cai de comunicatii, fluide, electricitate, telecomunicatii, hidro)
43 - Lucrari speciale de constructii (demolare, pregatire teren, instalatii, finisaje, invelitori, hidroizolatii)
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLPLANAUTODESKCOVID-19VideoConfAC-iulelmas_1oct
ROCKWOOL 196
A aparut editia
NOIEMBRIE/DECEMBRIE 2020!
 
 

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
hilti
ssab ag antrepriza generala
hidroplasto
ERBASU CONSTRUCT
rigips
strabag nivel 1
CELCO 2020
Acvatot 2019

Parteneri

HABITAT
C4E FORUM
FPSC_2019
ef-de-n
econet
ROGBC 2016
AICPS_30
AHK 2018
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere