Agenda Constructiilor
Luni, 25 Octombrie 2021
PlanRadar
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - ANAP: Ajustare preturi contracte lucrari, urmare a cresterii preturilor la materiale
ANAP: Ajustare preturi contracte lucrari, urmare a cresterii preturilor la materiale
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 12 Aug 2021 06:34
Avand in vedere nenumaratele solicitari de consiliere metodologica privind posibilitatea autoritatilor contractante de a ajusta preturile contractelor de lucrari ca urmare a cresterii preturilor la materiale, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice face urmatoarele precizari:
In ceea ce priveste ajustarea pretului unui contract de achizitie publica/acord-cadru, precizam ca, in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, contractele de achizitie publica/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, (…) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului.
Totodata, astfel cum se prevede la art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, clauzele de revizuire precizeaza limitele si natura eventualelor modificari, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achizitie publica sau al acordului-cadru.
Din coroborarea prevederilor legale redate mai sus cu prevederile art. 164 alin. (2) si (3) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 rezulta ca, pentru ajustarea prin revizuire a pretului contractului in temeiul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora (cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri) trebuie sa fie precizate in mod clar si fara echivoc in cuprinsul clauzelor de revizuire incluse in documentele initiale ale achizitiei si in contractul de achizitie publica/acordul-cadru.
Astfel, dupa cum se prevede la art. 12 alin. (4) din Instructiunea Presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021, ajustarea pretului contractului in baza unei clauze expres prevazute in documentele achizitiei reprezinta expresia unei actiuni de aplicabilitate directa si nemijlocita a clauzelor contractului, care se realizeaza in baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, avand in vedere evolutia indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
Totodata, apreciem ca ajustarea pretului contractului de achizitie publica/acordului-cadru ar putea fi analizata si prin raportare la conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. c) si/sau lit. e) din lege, dupa caz, in functie de circumstantele concrete care determina ajustarea.
Astfel, in ceea ce priveste ajustarea pretului unui contract de achizitie publica/acord-cadru in baza art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va verifica indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(i) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
(ii) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
(iii) cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial;
In sensul celor de mai sus, prin circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada se au in vedere situatiile care nu puteau fi anticipate in ciuda pregatirii cu o diligenta rezonabila a procedurii initiale de catre autoritatea contractanta, luand in considerare mijloacele disponibile, natura si caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul in cauza si necesitatea de a asigura o relatie corespunzatoare intre resursele cheltuite pentru pregatirea procedurii de atribuire si valoarea sa previzibila, situatii enumerate cu titlu exemplificativ in cuprinsul art. 4 alin. (2) si (3) din Instructiunea Presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021.
Astfel, pe langa argumentarea/demonstrarea caracterului imprevizibil al evenimentului invocat pentru ajustarea pretului contractului (definit si exemplificat conform celor de mai sus), se impune verificarea faptului ca aceasta crestere a pretului sa nu afecteze caracterul general al contractului si sa nu depaseasca 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial.
In acest sens, potrivit art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 prin caracterul/natura general/a al/a contractului „se intelege obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta”.
In ceea ce priveste incadrarea in limita de 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial, facem precizarea ca autoritatea contractanta va avea in vedere prevederile art. 221 alin. (4), (5) si (10) din Legea nr. 98/2016, precum si prevederile art. 4 alin. (4) din Instructiunea Presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021.
Referitor la ajustarea pretului in baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, precizam ca, astfel cum se prevede la art. 164 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, in conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3), este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
Totodata, pe langa aceste situatii de aplicabilitate directa, apreciem ca ajustarea pretului contractului este posibila si in cazul in care autoritatea contractanta demonstreaza indeplinirea conditiilor prevazute la art. 221 alin. (1) lit. e) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv:
- contractul sau acordul-cadru nu prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial;
- nu se introduc conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
- nu se schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;
- nu se extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
- nu se inlocuieste contractantul initial cu un nou contractant, in alte cazuri decat cele prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d).
Facem precizarea ca in cuprinsul Instructiunii Presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021 se regasesc mentionate astfel de situatii, cu titlu exemplificativ, la art. 7 alin. (2) lit. f), lit.g) si alin. (5).
In acest context, subliniem ca incadrarea intr-una dintre situatiile in care pretul unui contract de achizitie publica/acord-cadru poate fi ajustat ramane in sarcina autoritatii contractante, aceasta fiind singura in masura sa stabileasca natura ajustarii si situatia in care poate fi realizata aceasta, cu respectarea prevederilor legale incidente, intrucat procesul de analiza si evaluare presupune luarea in considerare a intregului ansamblu de informatii/documente care descriu in totalitate situatia, iar responsabilitatea adoptarii unei decizii ramane in competenta persoanelor desemnate in acest sens.
Prin urmare, in vederea luarii unei decizii corecte si fundamentate cu privire la incadrarea intr-una dintre situatiile de ajustare a pretului contractului/acordului-cadru, autoritatea contractanta trebuie sa analizeze si sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor care reies din prevederile legale invocate/redate mai sus, in baza informatiilor pe care le detine cu privire la situatia de fapt si de drept in legatura cu derularea contractului/acordului-cadru in cauza.
Totodata, autoritatea contractanta va avea in vedere ca pretul contractului sa fie ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat acesta, astfel incat modul de ajustare a pretului contractului de achizitie publica sa nu conduca la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii respectivei proceduri, astfel cum se prevede la art. 164 alin. (5) si (6) din Anexa la H.G. nr. 395/2016.
In situatia in care, in urma demersului efectuat conform celor de mai sus, autoritatea contractanta constata indeplinirea prevederilor legale pentru ajustarea pretului contractului de achizitie publica/acordului-cadru, ajustarea respectiva va fi implementata prin acordul scris al partilor, exprimat prin una dintre modalitatile prevazute la art. 1 alin. (8) si (9) din Instructiunea Presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021, dupa caz.
 
jungheinrichTERAPLASTALLBIMgamma_2021AUTODESKVideoConfAC-iul
ROCKWOOL 196
In curand editia
OCTOMBRIE 2021!
 
 

Autentificare

GHID de INSTALARE
romania fara hospice
hidroplasto
Ubitech
cv water 2021
Acvatot 2019
CELCO 2020
strabag nivel 1
hilti
leviatan
ERBASU CONSTRUCT
rigips
leviatan

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
AHK 2018
econet
AICPS_30
ROGBC 2016
bienala
ef-de-n
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere