Agenda Constructiilor
Luni, 02 Octombrie 2023
Abonare reviste
Home - Stiri - Digitalizarea in constructii & Industrie - TOTAL SOFT (ABS) prezinta noutatile legislative care pot afecta evolutia afacerilor
TOTAL SOFT (ABS) prezinta noutatile legislative care pot afecta evolutia afacerilor
Digitalizarea in Constructii & Industrie Publicat de Stelian DINCA 05 Nov 2019 09:26
Prin intermediul companiei Architected Business Solutions (ABS), parte din TotalSoft incepand cu anul 2018, va punem la dispozitie ultimele noutati legislative, alaturi de servicii complete de consultanta in problemele contabile, financiare sau fiscale care va pot afecta evolutia business-ului.
Stabilirea din oficiu a CAS si CASS datorate de persoane fizice
Ordinul 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare (MO nr. 800/02.10.2019)
- Intra in vigoare incepand cu 2 octombrie 2019;
- Procedura se aplica persoanelor fizice care nu si-au indeplinit obligatia declararii contributiei de asigurari sociale, respectiv a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor Codului fiscal, incepand cu anul fiscal 2018;
- Stabilirea din oficiu a contributiilor sociale obligatorii se efectueaza de catre compartimentul cu atributii in administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent;
Procedura urmeaza a se aplica persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au realizat venituri din activitati independente si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale;
- au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevazute la lit. a), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II (denumita in continuare declaratie unica estimativa);
- nu si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale datorata pentru anul fiscal de impunere.
Organul fiscal central competent identifica si intocmeste lista contribuabililor care au realizat veniturile supuse contributiilor sociale si de sanatate, a caror valoare neta/bruta/incasata cumulata, dupa caz, se situeaza la nivelul a cel putin 12 salarii minime brute pe tara, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, pe baza urmatoarelor formulare:
- formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
- formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit";
- formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice";
- formularul "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
- alte informatii existente in evidenta fiscala.
- Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala se verifica in formularul 112, precum si in evidentele fiscale daca acestea au realizat venituri din pensii sau/si venituri din salarii si asimilate acestora. In situatia in care au fost realizate venituri din categoriile mentionate cel putin o luna in perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, acestea din urma nu se iau in considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe tara;
Daca, in termen de 60 de zile de la data comunicarii „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei - de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice”, contribuabilul isi indeplineste obligatiile declarative, decizia se anuleaza.
Formularul 112
Ordinul 3063/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ''Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate'' (MO nr. 794/1.10.2019)
- Intra in vigoare incepand cu 1 octombrie 2019;
- Se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii iulie 2019. In acest sens, contribuabilii trebuie sa depuna declaratii rectificative;
- In cazul in care, in urma depunerii declaratiilor rectificative, rezulta dobanzi si penalitati de plata acestea nu se vor datora, aplicandu-se prevederile art. 78 “Cazul de forta majora si cazul fortuit” din Codul de procedura fiscal;
- Prevederile actului normativ se aplica in urmatoarele situatii:
- Pentru salariatii care au incheiate cu angajatorii contracte de munca cu timp partial, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca salariul tarifar orar sa fie cel putin egal cu 17,928 lei;
- Daca un salariat cu norma intreaga are prevazut in contractul individual de munca un salariu lunar brut de incadrare de minimum 3.000 lei/luna, dar in luna de raportare a lucrat fractie de luna sau s-a aflat in concediu medical, acesta beneficiaza de facilitatile fiscale pentru venitul realizat;
- Facilitatile fiscale se acorda si persoanelor fizice detasate pe teritoriul Romaniei, daca entitatea la care sunt detasate desfasoara activitati in domeniul constructiilor, indeplineste conditiile cumulative (cifra de afaceri din constructii mai mare de 80% in totalul cifrei de afaceri, salariul minim brut de 3000 lei corespunzator unui numar de 167,333 ore si un salariu tarifar orar de minim 17,928 lei) si daca aceasta efectueaza plata drepturilor salariale pe perioada detasarii. Facilitatile fiscale nu se acorda persoanelor fizice care sunt detasate in strainatate;
- In cazul contractelor de internship si de ucenicie, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca salariul tarifar orar sa fie cel putin egal cu 17,928 lei;
- Incepand cu data de 22.07.2019, in cazul indeplinirii cumulative a conditiilor privind domeniul constructiilor, facilitatile fiscale se acorda pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor de pana la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depaseste plafonul de 30.000 lei nu se acorda facilitatile fiscale;
- In cazul in care se realizeaza venituri asimilate salariilor, unde nu exista un timp normat, cum ar fi contract de administrare, de mandat si altele, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca venitul brut lunar realizat sa fie cel putin egal cu 3.000 lei.
Modificari ale codului fiscal
Legea 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 815/08.10.2019)
- Intra in vigoare incepand cu 11 octombrie 2019;
- Se modifica art. 270 alin. (3) lit. b) care prevedea ca se considera livrare de bunuri, din punct de vedere al TVA, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite. Conform modificarilor aduse, nu se considera livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite, in situatia in care sunt transferate bunuri imobile de o persoana impozabila unei institutii publice in scopul stingerii unei obligatii fiscale restante;
- Articolul 270 alineatul (4), litera c) este abrogat. Aceasta stabilea ca sunt assimilate livrarilor de bunuri effectuate cu plata preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;
- Se modifica art. 316 alin. (9) si alin. (11) lit. h). Astfel, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal vor fi stabilite prin norme metodologice ale Codului fiscal, care se aproba prin Hotarare de Guvern si se renunta la reglementarea criteriilor de evaluare a riscului fiscal prin ordin al Presedintelui ANAF.
Legea 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice (MO 848/18.10.2019)
- Intra in vigoare incepand cu 21 octombrie 2019;
- Se introduce scutirea de la impozitul pe cladiri, terenuri si mijloce de transport pentru aceaste categorii de bunuri transferate din proprietatea parintilor in cea a copiiilor persoanelor persecutate politic incepand cu 06 martie 1945, persoanelor deportate in strainatate sau care au fost prizonieri.
Eliminarea obligativitatii stampilei si pentru institutiile publice, dar nu in totalitate
Legea 169/2019 pentru modificarea si completarea art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative (MO nr. 815/08.10.2019)
- Intra in vigoare incepand cu 11 octombrie 2019;
- Neaplicarea obligatorie a stampilei pe documente se extinde si catre persoanele juridice de drept public (initial, OG 17/2015 prevedea excluderea de la obligativitatea aplicarii stampilei pe documente doar a persoanelor fizice, juridice de drept privat si a entitatilor fara personalitate juridica);
- Autoritatile vor folosi stampila doar acolo unde exista legi sau ordonante prin care li se impune expres folosirea stampilelor;
- Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entitatilor fara personalitate juridica, precum si persoanelor juridice de drept public aplicarea stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri, savarsita de catre persoana din cadrul unei institutii sau autoritati publice, constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acesteia, conform prevederilor legale.
Indexare valoare tichete de cresa
Ordinul 3175/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2019 (MO nr. 841/16.10.2019)
Pentru semestrul II al anului 2019, incepand cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 460 lei;
Noua valoarea se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 si martie 2020.
Declaratiei de mediu - Depunere online obligatorie din ianuarie 2020
Ordinul 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta (MO nr. 544/03.07.2019)
- Conform actului normative contribuabilii la Fondul pentru mediu pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu folosind un certificat digital emis de un prestator de servicii de incredere calificat;
- - Depunerea declaratiei online se face pe site-ul AFM in sectiunea "Depunere declaratii online";
In prezent, depunerea declaratiei de mediu se poate face fie in format fizic, fie online.
- Desi actul normativ nu nu mentioneaza o data obligatorie privind depunerea exclusiv online a declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu, conform informatiilor de pe site-ul AFM, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, utilizarea aplicatiei informatice pentru serviciul "Depunere declaratii online" este obligatorie;
- Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele cai de transmitere a declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu este obligat sa depuna declaratia aferenta lunii decembrie 2019 prin intermediul serviciului "Depunere declaratii on-line". in caz contrar, declaratia se considera necomunicata.
- In vederea generarii unui cont de acces pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii online", reprezentantul legal al operatorului economic trebuie sa depuna o solicitare scrisa catre AFM. In urma acesteia, AFM genereaza un cont de acces si o parola.
- Inrolarea in serviciul "Depunere declaratii online" se realizeaza prin completarea online a formularului de pe site-ul AFM unde trebuie incarcat si certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (in cazul reprezentantului legal) sau declaratia notariala (in cazul imputernicitului reprezentantului legal), semnate de persoana autorizata folosind propriul certificat digital. Declaratia notariala se depune si in original la sediul AFM.
Un nou sistem de TVA pentru tranzactiile intracomunitare cu bunuri aplicabil de la 1 ianuarie 2020
Directiva 1910/04-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre
Regulamentul 1912/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare
Regulamentul 1909/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 in ceea ce priveste schimbul de informatii in scopul monitorizarii aplicarii corecte a regimului de stocuri la dispozitia clientului
- Incepand cu anul 2020 va intra in vigoare Directiva (UE) 1910/2018 a consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 112/2006/CE in ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele member;
- Pana la 1 ianuarie 2020 Romania va trebui sa preia in legislatia interna prevederile Directivei europene care presupune punerea in aplicare a unui pachet de masuri rapide (“Quick fixes”) cu scopul de uniformizare a reglementarile in materie de TVA aplicabile tranzactiilor intracomunitare cu bunuri;
- Nemodificarea legislatiei interne prin preluarea prevederilor Directivei europene 1910/2018 nu inlatura obligatia Romaniei de a aplica Regulamentele europene 1912/2018 si 1909/2018, asociate Directivei europene, care vor fi direct aplicabile tuturor tarilor member UE incepand cu 1 ianuarie 2020;
Pachetul de remedii rapide vizeaza urmatoarele:
- Stocurile puse la dispozitia clientilor
- Acordarea scutirii pentru livrarile intracomunitare de bunuri
- Operatiunile in lant
Stocuri puse la dispozita clientului
- In prezent nu exista reguli de aplicare uniforme privind acest sistem in Uniunea Europeana. Astfel, 18 state memebre (inclusiv Romania) aplica masuri de simplificare privind stocurile la dispozitia clientului, 10 state member nu aplica aceste masuri, ele nefiind prinse in Directiva;
Din 2020 aceste reguli se vor aplica in toate statele membre, respectandu-se urmatoarele conditii:
- sa existe un acord prealabil intre furnizor si client, inainte de derularea operatiunilor, deci clientul trebuie sa fie cunoscut de la momentul expedierii;
- chiar daca furnizorul este inregistrat in statul membru al sosirii bunurilor, se vor putea aplica masurile de simplificare;
- la expedierea bunurilor trebuie declarat livrare intracomunitara/achizitie intracomunitara dar cu valoare zero, iar apoi la preluarea bunurilor din stoc se declara cu valoare;
- bunurile trebuie achizitionate in termen de 12 luni de la expediere. Daca achizitia nu se intampla in acest termen nu se mai aplica masurile de simplificare si furnizorul trebuie sa se inregistreze in statul de destinatie si sa declare achizitie intracomunitara;
- registrele in care trebuie inscrise bunurile, atat de furnizor cat si de client vor fi reglementate uniform in Uniunea Europeana.
Masurile de simplificare nu se aplica in urmatoarele situatii:
- au trecut 12 luni de cand bunurile au fost expediate;
- se inlocuieste clientul initial cu alt client, bunurile ramanand in acelasi stat, dar fara respectarea conditiilor privind inscrierea in registru si acordul scris;
- bunurile se livreaza in alt stat membru decat cel in care au ajuns initial;
- bunurile sunt pierdute, distruse, furate.
- Daca nu mai sunt indeplinite conditiile de aplicare a masurilor simplificate furnizorul trebuie sa se inregistreze in statul de destinatie si sa declare achizitie intracomunitara;
Acordarea scutirii pentru livrarile intracomunitare de bunuri
- Livrarile intracomunitare de bunuri vor fi scutite doar daca vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:
- clientul transmite furnizorului cod de TVA valabil in VIES, altul decat cel din care au plecat bunurile, codul de TVA devenind un element obligatoriu fara de care nu se poate acorda scutirea;
- furnizorul depune declaratia D390 in care include livrarea efectuata corect si la termen;
- se face dovada transportului bunurilor;
- daca transportul se face de furnizor acesta trebuie sa detina cel putin doua mijloace de proba din cele prevazute in Regulamentul nr. 1912/2018, emise de doua parti independente atat una fata de cealalta cat si fata de vanzator si fata de cumparator (de exemplu: documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor, precum un document CMR sau factura de transport sau documente de asigurare, plata transportului, documente emise de antrepozitar sau de o autoritate publica la sosirea bunurilor);
- daca transportul este asigurat de comparator, furnizorul trebuie sa detina pe langa documentele mentionate mai sus si o declaratie din partea clientului care sa ateste ca acesta a transportat bunurile in celalalt stat membru. Declaratia trebuie furnizata de client furnizorului pana pe data de 10 a lunii urmatoare livrari.
Operatiunile in lant
Se refera la livrari succesive de bunuri care fac obiectul unui singur transport intracomunitar. Transportul intracomunitar al bunurilor ar trebui sa fie atribuit doar uneia dintre livrari si numai livrarea respectiva ar trebui sa beneficieze de scutirea de TVA prevazuta pentru livrarile intracomunitare, restul livrarilor fiind tratate ca livrari locale supuse TVA la cota din statul de livrare.
 
ALLBIMhiltiman and machineVideoConfAC-iulALLBIM
ROCKWOOL 196
romania fara hospice
TOP-500-CONTRACTORS
A aparut editia
AUGUST 2023!
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 176 (August 2023)
 

Autentificare

GHID de INSTALARE
viarom
FRONTALE
CONCEPT STRUCTURE
grundfos
Ubitech
strabag nivel 1
leviatan
CDS
noark
leviatan
MAKITA
theda mar
BALTIC
Acvatot 2019
rigips
ERBASU CONSTRUCT

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
econet
BA 2023
ef-de-n
AICPS_30
ROGBC 2016
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023

urmarire comportare constructii, monitorizare structurala, monitorizare geotehnica