Agenda Constructiilor
Joi, 07 Decembrie 2023
Liebher
Home - INDEX COMPANII - INSTITUTII, PATRONATE, ASOCIATII si ORGANISME de CERTIFICARE - Institutii publice - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA (CN ACN)
PAGINA PERSONALIZATA


COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA (CN ACN)

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA (CN ACN)

Adresa: Str. Ecluzei nr.1 Agigea, Constanta, Judet Constanta
Telefon: 0241.738.505
Fax: 0241.737.711
E-mail: compania@acn.ro
Web site: www.acn.ro
Domenii: Institutii publice
Descriere activitate
Companie sub autoritatea Ministerului Transportului si Infrastructurii, specializata in administrarea canalelor navigabile.
Prezentare companie/institutie
ACN: Investitii de 2,2 miliarde lei in modernizarea canalelor navigabile
 
 
 
 
Daniel Georgescu
Functia/Compania: director general, Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA;
Experienta profesionala: peste 30 de ani in sectorul comercial si 20 de ani in domeniul exploatarii canalelor navigabile.
 
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA are in implementare doua proiecte majore, cu o valoare cumulata de aproape 2,2 miliarde lei, ce vor beneficia de finantare europeana prin Programul Transport 2021-2027. Primul dintre acestea, si cel mai mare, vizeaza modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare - Marea Neagra si Canal Poarta Alba - Midia Navodari, in vederea cresterii sigurantei navigatiei. Proiectul, in valoare de 1,67 miliarde lei (inclusiv TVA) se afla in etapa a doua, de proiectare si executie a lucrarilor. Cea de-a doua investitie majora vizeaza retehnologizarea Ecluzei Navodari, in vederea cresterii sigurantei navigatiei. Acest proiect se afla, de asemenea, in etapa a doua, de proiectare si executie a lucrarilor, avand o valoare aprobata de 504,8 milioane de lei (inclusiv TVA).
De-a lungul celor doua canale navigabile (Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia Navodari) se afla 4 porturi: Basarabi - amplasat la km 25 pe malul drept al Canalului Dunare - Marea Neagra, Medgidia - situat la km 37,5 pe malul drept al Canalului Dunare - Marea Neagra (proiectat a fi cel mai mare port de pe canal), Ovidiu - amplasat langa Ecluza Ovidiu, intre km 11+051 - 11+680, pe malul drept al Canalului Poarta Alba - Midia Navodari si Portul Luminita - localizat la capatul canalului de derivatie care se desprinde din Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, in partea de nord a Lacului Tasaul.
 
- Cum caracterizati evolutia activitatii ACN in 2022 si in primele 6 luni din 2023 si cum evolueaza implementarea proiectelor?
- Avand in vedere contextul politic international, marcat de razboiul din Ucraina, portul Constanta a devenit principalul pol de stabilitate si nod de transport din regiune, motiv pentru care si traficul de marfuri pe Canalul Dunare-Marea Neagra a explodat. Un trafic in continua crestere presupune o activitate de investitii permanenta. La nivelul companiei, activitatea de investitii din fonduri europene nerambursabile, in anul 2022 si primele 6 luni ale anului 2023, s-a concretizat in finalizarea/implementarea proiectelor cu finantare europeana.
In cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 se afla in implementare urmatoarele proiecte:
   ● Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii (Faza 2), cu o valoare totala de 547,12 milioane de lei (inclusiv TVA). In aceasta etapa, s-au modernizat si reabilitat Ecluzele Agigea, Cernavoda si Ovidiu, Galeriile Ape Mari Ecluza Ovidiu si Ecluza Navodari, Statia de Pompare Complexa Cernavoda (km 4 CDMN), precum si statiile de pompare pentru apararea localitatilor Saligny, Mircea Voda si Faclia. In perioada august-octombrie 2022 au fost efectuate receptii finale si receptia definitiva pentru lucrarile executate in cadrul proiectului.
   ● Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare - Marea Neagra si Canal Poarta Alba - Midia, Navodari, in vederea cresterii sigurantei navigatiei". Studiul de fezabilitate a avut in vedere identificarea solutiilor tehnice pentru cresterea sigurantei navigatiei, asigurarea stabilitatii versantilor si malurilor canalelor, posibilitatea cresterii vitezei de navigatie pe canalele navigabile (fara a periclita malurile sectiunii udate, a pereului din piatra bruta). Valoarea proiectului este de 12,6 milioane de lei (inclusiv TVA), contractul fiind finalizat in iunie 2022.
In primul semestru al anului 2023 a fost emisa HG nr. 4/04.01.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si au fost finalizate demersurile pentru includerea sumelor aferente Etapei II (proiectare si executare lucrari) a proiectului in bugetul MTI. Elaborarea studiului de fezabilitate a reprezentat prima faza pentru realizarea proiectului.
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei". Documentatia a avut in vedere identificarea solutiilor tehnice moderne, fezabile pentru eliminarea functionarii defectuoase a Ecluzei Navodari, situatie care influenteaza circulatia fluxurilor de marfuri, afecteaza comunitatile locale si conduce la modificarea ecosistemelor din zona limitrofa biefului II al Canalului Poarta Alba-Midia, Navodari. Contractul, in valoare de 4,14 milioane de lei (inclusiv TVA) a fost finalizat in decembrie 2022. In mai 2023 a fost emisa HG nr. 521/26.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si au fost efectuate demersurile pentru includerea sumelor aferente Etapei II (proiectare si executare lucrari) a proiectului in bugetul MTI. Elaborarea studiului de fezabilitate reprezinta prima etapa pentru realizarea proiectului.
Proiectul "Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Ovidiu" include o serie de lucrari complexe. Pe malul stang, se vor executa lucrari de modernizare a danelor existente si refacere a sistemului de protectie cu aparatori de cheu, vor fi betonate platformele existente, se vor moderniza drumurile de acces si cladirea administrativa. De asemenea, vor fi realizate lucrari suplimentare de securizare a portului, asigurarea utilitatilor in port si la dane, precum si la reteaua de canalizare si statia de epurare. Pe malul stang se vor executa 3 dane, respectiv un cheu vertical de 360 m, amenajarea platformei portuare in spatele cheului vertical, asigurarea utilitatilor (apa, energie) atat in zona portuara, cat si la dane, precum si alte lucrari complementare. Valoarea proiectului este de 83,85 milioane de lei (inclusiv TVA), termenul de finalizare fiind stabilit in ianuarie 2025. Pana in acest moment, s-a semnat contractul de executie, s-a realizat proiectarea lucrarilor si s-au obtinut avizele si autorizatiile necesare.
Proiectul "Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Luminita" are in vedere extinderea capacitatii de operare a portului prin executia a 4 dane noi, respectiv cheu de operare in lungime de 480 m, a unei platforme de operare de 27.000 mp, modernizarea drumurilor de acces spre port, reabilitarea danelor si fronturilor de asteptare existente, asigurarea adancimilor de navigatie in senal si in acvatoriul portuar, consolidarea si betonarea intregii suprafete portuare, executarea imprejmuirii si securizarea incintei portuare, executarea unei cladiri administrative, asigurarea utilitatilor (apa si energie), atat la dane, cat si in incinta portuara. Valoarea proiectului este de 119,55 milioane de lei (inclusiv TVA), termenul de finalizare fiind prevazut in iulie 2024. In cadrul proiectului, a fost semnat contractul de finantare, a fost desemnat antreprenorul general si s-a incheiat etapa de proiectare si elaborare a documentatiilor.
Proiectul "Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medgidia" are in vedere finalizarea a 3 dane de operare si a cheului aferent acestora, reabilitarea platformelor portuare existente, reabilitarea sistemului de legare nave si protectie cu aparatori de cheu a tuturor danelor din port, modernizarea si consolidarea fronturilor de acostare tip Duc Dalbi de la intrarea in port, reabilitarea cailor de acces, a cheurilor si a platformelor portuare, securizarea incintei portuare, asigurarea utilitatilor in port si la dane, reabilitarea cladirii administrative. Proiectul, in valoare de 123,47 milioane de lei (inclusiv TVA) are termenul de finalizare prevazut in octombrie 2027. Pana in acest moment, s-a semnat contractul de finantare si s-au organizat licitatiile pentru proiectare si executie, de doua ori, dar procedurile au fost anulate ca urmare a lipsei ofertelor depuse. Avand in vedere cele de mai sus, se impunea reactualizarea devizului general si aprobarea acestuia in conditiile legii, precum si demararea ulterioara a unor noi proceduri de atribuire (pentru contractele de lucrari si de supervizare). Aceste etape sunt de durata si ar fi condus la depasirea perioadei de eligibilitate a POIM (31.12.2023), motiv pentru care ACN a solicitat incetarea contractului de finantare a proiectului, urmand a il redepune in cadrul Programului Transport 2021-2027, cu modificarile sus-mentionate, si in conditiile ghidului solicitantului, pentru axele acestui program de finantare.
Reactualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte". Documentatia are in vedere identificarea solutiilor tehnice pentru finalizarea lucrarilor de amenajare a raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte, inclusiv stabilirea coridorului de expropiere, in vederea realizarii unei cai navigabile de la Bucuresti la Dunare. Valoarea proiectului este de 7,27 milioane de lei (inclusiv TVA). Contractul de finantare a fost semnat si a fost derulata procedura de atribuire si incheierea contractului de servicii pentru reactualizarea studiului de fezabilitate, cu o durata de 11 luni. Au fost elaborate studiile de trafic (pentru o perioada de 10 ani) si documentatiile aferente obtinerii certificatelor de urbanism de la Consiliul Judetean Calarasi, Consiliul Judetean Ilfov si Consiliul Judetean Giurgiu. Sunt in curs de finalizare expertizele tehnice pentru lucrarile hidrotehnice de pe raurile Arges si Dambovita, expertizele tehnice pentru drumuri si poduri, studiile geotehnice si hidrologice, studiile pentru stabilitatea malurilor aferente celor doua rauri, Arges si Dambovita. De asemenea, sunt in stadiu avansat de elaborare documentele aferente stabilirii coridorului de expropriere si identificare a proprietarilor. Reactualizarea studiului de fezabilitate reprezinta prima etapa pentru realizarea obiectivul de investitii "Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte".
- Ce proiecte veti implementa prin Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027?
- In cadrul Programului Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027 se afla in evaluare urmatoarele proiecte:
   ● Proiectul "FAIRway II - Next step towards Good Navigation Status on the Danube". In ianuarie 2023 a fost depusa cererea de finantare a proiectului in cadrul apelului de proiecte aferent CEF 2021-2027. Intre activitatile proiectului sunt incluse: modernizarea frontului de asteptare al portului Basarabi, modernizarea fronturilor de asteptare amonte si aval ale portului Medgidia si achizitia unei de nave pentru masuratori hidrografice cu echipament multibeam.
   ● Proiectul "River Information Services Corridor Management - Execution II - COMEX II". In anul 2022, au fost pregatite documentele necesare, conform aplicatiei de finantare, in vederea participarii companiei in cadrul proiectului. In ianuarie 2023 a fost depusa cererea de finantare in cadrul apelului de proiecte aferent CEF 2021-2027. ACN va upgrada componente ale RORIS-ACN in vederea conformarii la cerintele EuRIS si CEERIS (achizitie echipamente si soft).
- Care este valoarea bugetului de care dispune compania in 2023 si ce fonduri vor fi alocate pentru investitii?
- Avand in vedere numarul mare de proiecte in anul 2023, sumele alocate pentru implementarea proiectelor sunt suficiente. In ceea ce priveste investitiile proprii, Compania are alocate fonduri de circa 27 milioane de lei in 2023, de la bugetul de stat, din care in primele 6 luni ale acestui an s-au cheltuit 18,46 milioane de lei (circa 68,5%). De asemenea, ACN dispune de 10,17 milioane de lei din surse proprii pentru lucrari de investitii, proiecte, studii si lista de dotari si utilaje independente, din care in prima jumatate a anului a utilizat 30%, respectiv peste 3 milioane de lei.
- Care sunt principalele obiective stabilite la nivelul companiei in urmatorii ani?
- ACN isi propune, pentru anii urmatori, atingerea tintelor stabilite si continuarea activitatii din punct de vedere al implementarii unui numar cat mai mare de proiecte din fonduri nerambursabile. Compania va aloca, in continuare, fonduri pentru investitii pentru reabilitari echipamente si instalatii la ecluze si statii de pompare, dar si reabilitari de cladiri administrative, turnuri de comanda ale ecluzelor, drumuri de acces la ecluze si porturi si la lucrari de protectie a malurilor.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia August 2023)

Stiri & Comunicate

Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMVideoConfAC-iulhiltiALLBIM
ROCKWOOL 196
romania fara hospice
TOP-500-CONTRACTORS
Editia OCTOMBRIE 2023!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 178 (Octombrie 2023)
 

Autentificare

GHID de INSTALARE
theda mar
ERBASU CONSTRUCT
noark
BALTIC
FRONTALE
rigips
Ubitech
MAKITA
CONCEPT STRUCTURE
viarom
Acvatot 2019
leviatan
grundfos
leviatan
CDS
strabag nivel 1

Parteneri

AHK 2022
HABITAT
FPSC_2019
ef-de-n
BA 2023
AICPS_30
econet
ROGBC 2016
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu