Agenda Constructiilor
Joi, 30 Mai 2024
STIHL
PAGINA PERSONALIZATA


METROREX SA

METROREX SA

Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, S1
Telefon: 021/319.36.70
Fax: 021/312.51.49
E-mail: contact@metrorex.ro
Web site: www.metrorex.ro
Domenii: Institutii publice
Descriere activitate
Metrorex SA - gestioneaza circulatia publica subterana.
Prezentare companie/institutie
METROREX: 920 milioane euro pentru extinderea retelei de metrou, pana in 2027
 
 
 
 
 
Ec. Mariana Miclaus
Functia/Societatea: inspector general, ISC;
Experienta profesionala: 42 de ani in cadrul Metrorex, din care 22 de ani in functii de conducere.
 
Magistala 5 de metrou, pe sectiunile Raul Doamnei - Eroilor si Eroilor - Iancului, Magistrala 4 - Parc Bazilescu - Straulesti, dar si Magistrala 6, pe tronsonul 1 Mai - Otopeni reprezinta principalele obiective ale extinderii retelei de transport public subteran al Capitalei, care beneficiaza de buget pentru implementare, in acest an. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 448 din 17 mai 2023, publicata in Monitorul Oficial nr. 437/19.05.2023, pentru anul 2023, societatii Metrorex SA i s-a alocat suma de 784,5 milioane de lei pentru activitatea de exploatare si 758,55 milioane de lei pentru investitii. Pe langa proiectele de extindere mentionate, Metrorex mai aloca, in acest an, fonduri pentru accesibilizarea statiilor de metrou pentru persoane cu deficiente de vedere, dar si pentru imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2, Berceni - Pipera. In plus fata de alocarile bugetare, Metrorex va beneficia, in perioada 2021-2027, de fonduri totale de 920 milioane de euro pentru extindere, din PNRR si Programul Operational Transport.
Reteaua de metrou actuala, gestionata de Metrorex, masoara 78 km de cale dubla, structurata pe 5 magistrale, 63 de statii si 6 depouri. In anul 2023, se preconizeaza extinderea Magistralei 2 de metrou cu 1,645 km cale dubla, aferenta statiei supraterane Tudor Arghezi.
Cifra de afaceri realizata de Metrorex SA in anul 2022 a fost de 1,143 miliarde lei, iar pentru 2023 se estimeaza o valoare de 1,15 miliarde lei.
 
- Care este valoarea totala a finantarilor disponibile pentru investitii in infrastructura Metrorex prin PNRR si Programul Operational Transport 2021-2027?
- In cadrul programului PNRR Componenta 4 - Transport sustenabil, reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizat si siguranta rutiera, investitia I4 - Dezvoltarea retelei de transport cu metroul in Municipiile Bucuresti si Cluj-Napoca, Metrorex SA are prevazut proiectul Magistrala 4 de metrou, Sectiunea 1: Gara de Nord - Filaret, cu o lungime de 5,2 km si 6 statii, iar suma alocata din PNRR este de 299 milioane de euro (fara TVA).
Prin Programul Operational "Transport", in cadrul Prioritatii 6: Dezvoltarea mobilitatii sustenabile in nodurile urbane, Obiectivul specific: RSO 2.8. Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, au fost incluse proiectele Metrorex SA care se vor finanta in cadrul Programului in perioada de programare 2021-2027. Valoarea totala a operatiunilor finantate prin intermediul acestei prioritati este de 621 milioane de euro.
- Ce investitii sunt in derulare la reteaua de metrou, in prezent?
- In cazul Magistralei 5: Drumul Taberei - Pantelimon, obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita legatura intre vestul si estul orasului Bucuresti prin intermediul unei linii de transport cu metroul. Traseul are 16,2 km de tunele si galerii de metrou, 22 de statii si doua depouri. Sectiunea 1: Raul Doamnei - Hasdeu (Opera), inclusiv Statia, Depoul si Galeria de Legatura Valea Ialomitei, are o lungime totala de 6,9 km, 9 statii si interstatiile aferente, respectiv o statie, un depou si o galerie de legatura. Valoarea proiectului este de 3,22 miliarde lei. Sectiunea 2: Eroilor (PS Opera) - Piata Iancului are o lungime totala de 5,4 km, 6 statii si interstatiile aferente, si o valoare de 2,92 miliarde lei. In plus, pentru M5 Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, au fost contractate 13 trenuri, cu posibilitatea de a achizitiona suplimentar inca 17 trenuri.
Un alt proiect prioritar pentru Metrorex este constructia Magistralei 6: 1 Mai - Otopeni. Aceasta este deosebit de importanta, deoarece asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International "Henri Coanda". M6 va avea un traseu de 14,2 km, cu 12 statii si se va compune din urmatoarele sectiuni: Sectiunea de Sud, intre statiile 1 Mai si Tokyo, cu o lungime de 6,6 km si 6 statii, respectiv Sectiunea de Nord, intre statiile Tokyo - Aeroport Otopeni, cu o lungime de 7,6 km si 6 statii. In cadrul acestui proiect, sunt in derulare trei contracte, respectiv:
   ● Contract de servicii de consultanta, asistenta tehnica si supervizare lucrari pentru realizarea proiectului;
   ● Contractul de servicii de proiectare si executie structura de rezistenta statii, galerii si tuneluri. Sectiunea de Sud: intre statiile 1 Mai-Tokyo, cu termen de finalizare stabilit in anul 2026;
   ● Contractul de servicii de proiectare si executie structura de rezistenta statii, galerii si tuneluri. Sectiunea de Nord: intre statiile Tokyo - Aeroport Otopeni, cu termen de finalizare in 2027.
Proiectul, derulat sub titulatura "Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere", vizeaza accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere si consta in dotarea celor 63 de statii de metrou in functiune cu elemente din otel inoxidabil aplicate direct pe suprafata existenta a statiilor de metrou si panouri de semnalistica Braille. Termenul de finalizare a proiectului este in anul 2023.
- Ce alte investitii veti demara in perioada urmatoare?
- Magistrala 4 (Gara de Nord - Gara Progresul), Magistrala 7 si Magistrala 8 sunt proiecte de rezerva in cadrul Programului Operational "Transport" 2021-2027. In ceea ce priveste Magistrala 4, extinderea de la Gara de Nord la Gara Progresul a fost gandita ca o jonctiune intre transportul feroviar regional, national si international cu zona urbana, asigurand premisele adaptarii transportului urban de persoane la strategiile nationale de dezvoltare a retelei feroviare, in contextul dezvoltarii durabile.
Magistrala 7, tronsonul Voluntari - Bragadiru, va asigura interconectivitatea intre doua zone populate din S-V si N-E Bucurestiului. Lungimea estimata este de 26 km, cu un numar de 27 statii si doua depouri.
Magistrala 8, semi-inelul Sud Crangasi - Dristor 2, va asigura toate relatiile de transfer ale calatorilor intre magistralele de metrou, fara a mai fi necesara traversarea prin centrul orasului. Lungimea estimata este de 19 km, cu un numar de 18 statii.
- Care sunt principalele obiective stabilite la nivelul companiei in 2023 si pe termen mediu?
- Pe langa obiectivele de investitii mentionate mai sus, Metrorex SA isi propune demararea activitatilor de constituire a obiectivelor de investitii pentru realizarea urmatoarelor extensii ale magistralelor de metrou:
   ● Extensie M2, Pipera - Petricani: tronsonul va uni magistrala M2 cu magistrala feroviara M800, in Gara Petricani. Lungimea estimata este de 1,6 km, cu doua statii;
   ● Extensie M3, Pacii - Linia de Centura Vest: tronsonul va uni magistrala M3 de inelul feroviar al Bucurestiului, in zona vestica. Lungimea estimata este de 3,7 km, cu 4 statii;
   ● Extensie M4, Straulesti - Mogosoaia: tronsonul va uni magistrala M4 cu magistrala feroviara M700, in Gara Parc Mogosoaia. Lungimea estimata este de 2 km, cu doua statii. Pentru proiectul de extindere a magistralei M2 de metrou in comuna Berceni, judetul Ilfov, este in curs de realizare Studiul de Fezabilitate, in cadrul unui parteneriat incheiat intre Metrorex SA, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, CFR SA, Sectorul 4 al municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Iunie/Iulie 2023)
 

 
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti - Metrorex functioneaza in structura actuala din anul 1999, preluand functiile si atributiile intreprinderii Metroul Bucuresti, fondata in 1975. In prezent, compania gestioneaza cir-culatia publica subterana, prin intermediul unui dispecerat central, care coordoneaza, la randul sau, alte cinci dispecerate  de ramura. Principalele functii indeplinite de Metrorex sunt constituite de exploatarea, intretiner-ea curenta, reparatiile infrastructurii si materialului rulant. Actualmente, reteaua de metrou din Capitala include patru magistrale, cu o lungime totala de 69,25 km, deservite de patru depouri si avand 51 de statii. Parcul de transport cu-prinde 44 de trenuri de tip Bombardier si 33 de garnituri IVA. In perioada urmatoare, magistrala 4 va fi extinsa la am-bele capete (urmand sa aiba ca puncte extreme statiile Lacul Straulesti si Gara Progresu), iar alte trei linii vor fi con-struite in totalitate (magistrala 5: Drumul Taberei - Pantelimon, magistrala 6: Gara de Nord - Otopeni si magistrala 7: Bragadiru - Voluntari). Momentan, se afla in derulare lucrarile din cadrul magistralei 5, pe tronsonul Raul Doamnei - Eroilor.

 


 
METROREX continua extinderea retelei de metrou si in anii urmatori
 
 
 
 
 
 
Ing. Dumitru Sodolescu (61 de ani)
Functia/Compania: director general, Metrorex SA;
Experienta profesionala: peste 20 de ani in functii de top management.
 
Obiectivele stabilite de compania de transport public subetran Metrorex pentru anul 2019 includ, la capitolul investitii, finalizarea si punerea in functiune cu calatori a Magistralei 5 de metrou, demararea lucrarilor pentru realizarea Magistralei 6 si a celor pentru imbunatatirea conditiilor de transport pe Magistrala 2, finalizarea studiului de fezabilitate pentru Magistrala 4 (Gara de Nord - Gara Progresu), dar si achizitia serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru continuarea constructiei Magistralei 5 de metrou, pe sectiunea Eroilor - Universitate - Piata Iancului. Vor fi continuate, asadar, proiecte demarate in anii trecuti si aflate in executie, precum lucrarile la Magistralele 2, 4 si 5, dar vor fi incepute si investitii noi, respectiv Magistrala 6. Pentru 2018, Metrorex are alocat un buget de investitii de 972 milioane de lei, fonduri suficiente pentru realizarea obiectivelor din acest an.
 
- Ce investitii sunt in derulare la reteaua de metrou, in prezent?
- In momentul de fata avem in desfasurare mai multe proiecte complexe, majoritatea finantate preponderent din fonduri europene nerambursabile. Proiectul Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, Sectiunea Eroilor - Raul Doamnei, inclusiv statia si depoul Valea Ialomitei, este realizat in proportie de aproape 90%. Estimam inceperea probelor tehnologice pe subsisteme la sfarsitul anului 2018 - inceputul anului 2019, precum si punerea in functiune a trenurilor cu calatori in 2019. In ceea ce priveste extinderea Magistralei 4 pe Sectiunea Parc Basilescu - Straulesti, toate lucrarile aferente Galeriei de Legatura, Depoului si Terminalului Multimodal Straulesti, cu exceptia sistemului de siguranta traficului, au fost finalizate, fiind in acest moment in curs de testare in vederea receptiei. De asemenea, tot pe Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu, a fost finalizat si aprobat de Metrorex studiul de prefezabilitate, fiind deja transmis pe circuitul de aprobare si avizare. Este in curs de elaborare studiul de fezabilitate. Ambele studii sunt finantate din in cadrul Proiectului de Cooperare Elvetiano - Roman. Punerea in functiune cu calatori a statiilor Laminorului si Straulesti a avut loc la data de 31 martie 2017. Pe Magistrala a doua se deschide, in luna noiembrie 2018, o noua cale de acces in statia Tineretului. Sursele de finantare pentru realizarea acestor obiective de investitii sunt reprezentate de fonduri europene nerambursabile (POIM) si bugetul de stat.
- Cand estimati ca se va construi magistrala pana la Otopeni? In ce stadiu se afla in prezent tratativele pentru demararea proiectului?
- La inceputul lunii septembrie a.c., Comisia Europeana a anuntat Ministerul Transporturilor ca va cofinanta proiectul legaturii de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni). In acest moment este in curs de analiza raspunsul Comisiei Europene din data de 12 septembrie la aplicatia de finantare din fonduri europene nerambursabile. Conform HG nr. 930/2016, valoarea proiectului este de 5,9 miliarde lei, inclusiv TVA. Proiectul este finantat din fonduri rambursabile de la Agentia Japoneza de Cooperare Internationala (JICA), fonduri europene nerambursabile si de la bugetul de stat. Dupa finalizarea tuturor procedurilor legate de finantare, dar si a celor legate de procedura de achizitie a serviciilor pentru lucrarile de constructie, urmeaza inceperea lucrarilor, ce se vor derula pe o perioada de 48 de luni.
- Ce alte investitii veti demara in anii urmatori?
- In ultimii ani, politica Metrorex este aceea de extindere a retelei de metrou pentru a fi in masura sa preia traficul actual si pe cel care se prefigureaza in viitor, avand in vedere dezvolarea metropolei. In ceea ce priveste infrastructura, se fac investitii locale de inlocuire a cailor de rulare si instalatiilor pe interstatii si statii de metrou, se cauta solutii pentru sporirea gradului de confort si siguranta a suprastructurii caii de rulare (traverse echipate cu sisteme de prindere elastica si amortizare de zgomote si vibratii) si tehnologia pentru reabilitarea caii betonate. De asemenea, avem in plan extinderea modernizarii sistemului de taxare in toate statiile de metrou, inclusiv pentru Magistrala 4, in scopul integrarii din punct de vedere tarifar si a titlurilor de transport cu RATB. Totodata, se fac interventii si inlocuiri partiale la instalatiile si echipamentele care deservesc magistralele de metrou: instalatii de ventilatie, sanitare, electrice, de telecomunicatii si automatizari, lifturi, escalatoare etc.
- Precizati nivelul cifrei de afaceri realizate de companie in 2017 si efectuati o estimare pentru 2018.
- In anul 2017, cifra de afaceri realizata de companie a fost de 647,37 milioane de lei, iar pentru 2018 estimam un rulaj total de 655,9 milioane de lei, respectiv o crestere de circa 1,3%.

METROREX continues the metro network expansion in the next years
The objectives set by Metrorex, the Bucharest public transport company, for the year 2019 include, in the investment chapter, the completion and putting into operation with the passengers of the 5th Metro Line (M5), the start of the construction works for the 6th Metro Line (M6) and the improvement of the transport conditions on the Metro Line 2 (M2), the feasibility study for M4 (between Gara de Nord and Gara Progresu stations), but also the acquisition of design and technical assistance services for the further construction of M5, on the line Eroilor - Universitate - Piata Iancului. Thus, Metrorex will continue, in 2019 and beyond, projects started in the past years and currently under construction, such as M2, M4 and M5, but will also start new investments, as M6. For 2018, Metrorex has allocated an investment budget of 972 millions RON, sufficient funds to achieve this year's objectives.
Currently, works are continued on the M5 Metro Line (Drumul Taberei - Pantelimon), on the section Eroilor - Raul Doamnei, includig the metro station and the depot Valea Ialomitei. The project reached 90% completion, and the new line will be fully functional in 2019, according to Metrorex official estimates. Regarding the expansion of M4, on the section Parc Bazilescu - Straulesti, all the construction works related to Link Gallery, depot and the multimodal terminal, except for the traffic safety system, have been finalized, currently being tested for reception. Also, on M4 sector Gara de Nord - Gara Progresu, Metrorex completed and approved the pre-feasibility study and the project was already submitted to the approval circuit. The feasibility study is underway. Both studies are funded under the Swiss - Romanian Cooperation Project. On November 2018, a new access road was opened on M2 at the Tineretului station. The financing sources for achieving these investment objectives are ensured by EU, through the Large Infrastructure Operational Programme (LIOP).
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Noiembrie-Decembrie 2018)

Produse & tehnologii

Stiri & Comunicate

Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
SISECAMALLBIMhiltiRAWLPLUGABONARE REVISTE
ROCKWOOL 196
Editia
MARTIE/APRILIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 181 (Martie-Aprilie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
quadratum
concelex
konsent
rigips
Ubitech
viarom
MAKITA
Acvatot 2019
strabag nivel 1
theda mar
CONCEPT STRUCTURE
ERBASU CONSTRUCT
CDS
leviatan
noark
ness project
siniat
EDIT-Structural

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
top 500
FPSC_2019
INNOCONSTRUCT2024
econet
ROGBC 2016
AICPS_30
top 500
ef-de-n
top 500

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu Termopan Salamander