Agenda Constructiilor
Vineri, 20 Iulie 2018
SAMSUNG 360
Home - Stiri - Info-Santiere - PS3: Licitatie pentru lucrari de reabilitare termica de circa 288 milioane de euro
PS3: Licitatie pentru lucrari de reabilitare termica de circa 288 milioane de euro
Info-Santiere Publicat de Cosmin Dincu 10 Ian 2018 19:25
Primaria Sectorului 3 (PS3) al Capitalei urmareste sa incheie un acord-cadru cu maximum trei agenti economici, pe o durata de patru ani, pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, in vederea cresterii performantei energetice. Valoarea estimata a acestor lucrari depaseste 1,336 miliarde lei (fara TVA), respectiv circa 287,8 milioane de euro, insa obiectivele ce urmeaza a fi reabilitate sunt impartite in trei loturi, motiv pentru care vor fi incheiate 54 de contracte subsecvente, valabile timp de patru ani, pentru toate cele trei loturi. Potrivit reprezentantilor autoritatii contractante, aceste contracte subsecvente vor fi, insa, incheiate in fiecare an, pentru fiecare lot, in functie de fondurile alocate, iar edilii locali din sectorul 3 isi rezerva dreptul de a incheia mai multe sau mai putine contracte in fiecare an.
„Procedura de atribuire este licitatia deschisa, avand drept criteriu principal pretul cel mai scazut al ofertei. Valorile estimate ale acordului-cadru, impartite pe loturi, au fost determinate astfel: pentru primul lot, ce include blocuri de locuinte P+4E (inclusiv mai mici decat P+4E) se aloca peste 440,5 milioane de lei, la cel de-al doilea lot, cu blocuri P+8E (inclusiv mai mici decat P+8E, dar pana la P+4E) s-a stabilit suma de 569,6 milioane de lei, iar in cazul lotului al treilea, cu blocuri de locuinte P+10E (inclusiv mai mici, pana la P+8E si mai mari decat P+10E) investitia s-a evaluat la 326,2 milioane de lei. Solutia tehnica luata in considerare pentru reabilitarea fatadelor la imobilele din toate cele trei loturi este cea cu polistiren, in combinatie cu vata minerala”, se arata intr-un anunt al organizatorilor.
Termenul-limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare s-a stabilit la data de 12 februarie 2018, ora 16.00, acestea urmand sa aiba o valabilitate de 120 de zile, intrucat data-limita de deschidere si evaluare a acestora este la 28 decembrie 2018, ora 18.00, nefiind admise persoane autorizate care sa asiste la deschiderea acestora. Oficialii companiilor interesate de acest proiect amplu de reabilitare pot depune, la Primaria Sectorului 3, cereri de documente sau solicitari pentru acces la documente pana la data de 9 februarie 2018, ora 14.00.
Se solicita si completarea DUAE - o cerinta obligatorie fara de care ofertele sunt excluse
Avand in vedere amploarea licitatiei, oficialii PS3 mai comunica faptul ca „autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu primii trei ofertanti clasati in ordinea valorii ofertate. In cazul existentei a doua sau mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara prin intermediul SEAP. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locurile superioare. In cazul in care, din motive tehnice exclusive legate de performantele tehnice ale SEAP, nu este posibila transmiterea in forma electronica prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma scrisa, in plic sigilat. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor, astfel: daca primului ofertant i se atribuie un contract avand valoarea celui mai mare contract subsecvent, iar ulterior se solicita de catre autoritatea contractanta incheierea unui alt contract subsecvent de valoarea celui mai mare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului de pe primul loc prezentarea unui grafic Gantt in care se vor detalia lista activitatilor de efectuat/categoriile de lucrari, etapele contractuale, resursele umane si materiale care vor fi implicate in procesul de executie, astfel incat sa fie indeplinite obligatiile contractuale). In urma analizarii acestui grafic de catre autoritatea contractanta, se va stabili incheierea contractului subsecvent cu unul dintre cei trei ofertanti declarati castigatori. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/ terti sustinatori), ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu DUAE, se va depune si angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Nedepunerea acestora poate face obiectul unei solicitari de clarificari”. Pentru informatii suplimentare, click aici!
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
Romeps

Autentificare

Revista Agenda Constructiilor editia nr. 135 (Iunie-Iulie 2018)
ROCKWOOL 196
GHID de INSTALARE
hospice 2%
EURO-Constructii 2019
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2017-2018 & Perspective 2019-2023
Carpatcement 196
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2017-2018 & Perspective 2019-2023