Agenda Constructiilor
Luni, 05 Iunie 2023
Abonare reviste
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - GUVERNUL modifica si completeaza OUG privind ajustarea preturilor contractelor
GUVERNUL modifica si completeaza OUG privind ajustarea preturilor contractelor
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Elena Icleanu 04 Ian 2023 14:41
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, se modifica si se completeaza, potrivit unui proiect de act normativ publicat in consultare, dupa cum urmeaza:
• La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins: "(41) In situatia contractelor/ acordurilor-cadru care includ proiectarea, V_o nu include cheltuielile aferente proiectarii si asistentei tehnice prevazute in anexa nr. 6 sectiunea a 3-a la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei, respectiv avansul si profitul sunt cele aferente exclusiv lucrarilor si se determina prin raportare la pretul contractului din care se scad sumele aferente proiectarii".
• La articolul 3, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului V_o, prevazuta la alin. (4), include profitul precum si, dupa caz:
a) cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si/sau cheltuielile aferente achizitiei de dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale prevazute la art. 1 alin. (2), sau
b) costul aferent achizitiei de produse destinate realizarii lucrarilor de intretinere/ reparare/ administrare/ exploatare a drumurilor de interes national, judetean sau local clasificate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar achizitia este realizata prin atribuirea unui contract distinct".
• La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) In situatia in care partile procedeaza la recalcularea valorii ultimei solicitari de plata potrivit art. 3 alin. (6) dupa incheierea actului aditional prevazut la alin. (6), acestea procedeaza la incheierea unui nou act aditional cuprinzand pretul final recalculat al contractului. In cazul in care partile au procedat la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, dupa incheierea actului aditional prevazut la alin. (6) si anterior incheierii actului aditional prin care se determina pretul final recalculat al contractului, pentru suma aferenta diferentei dintre pretul final recalculat al contractului si pretul final al contractului determinat potrivit alin. (6),  prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se datoreaza si nu se vireaza catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) suma aferenta cotei prevazuta la art. 43 alin. (2) lit. b) din aceeasi lege".
• Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, cu urmatorul cuprins: "Art. 91 - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si contractelor de achizitie in care autoritatile/ entitatile contractante au aplicat penalitati de intarziere/ majorari de intarziere/ daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natura similara pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale asumate de contractant, si pentru cele care s-a depasit durata de executie prevazuta in contract fara ca aceasta sa fi fost modificata potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale in vigoare".
Prin art. II din proiect se acorda un termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a proiectului de ordonanta, pentru beneficiarii programelor nationale care au facut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, de a solicita sumele aferente diferentei dintre sumele estimate prin solicitare si sumele real determinate ca urmare a aplicarii formulei prevazute la art. 2 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 281/2021, aferente intregii perioade in care aceasta formula a fost aplicata.
Pentru informatii suplimentare, click aici!
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
man and machinevailantVideoConfAC-iulALLBIMhilti
ROCKWOOL 196
TOP-500-CONTRACTORS
In curand apare editia
MAI 2023!
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 174 (Mai 2023)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
Ubitech
rigips
CONCEPT STRUCTURE
ERBASU CONSTRUCT
Acvatot 2019
theda mar
leviatan
CDS
MAKITA
viarom
FRONTALE
BALTIC
leviatan
strabag nivel 1
grundfos

Parteneri

AHK 2022
HABITAT
FPSC_2019
ef-de-n
AICPS_30
ROGBC 2016
econet
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023