Agenda Constructiilor
Marti, 18 Iunie 2024
RAWLPLUG
Home - DEZVOLTATORI si INVESTITORI - Investitori institutionali - Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)
PAGINA PERSONALIZATA


Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

Adresa: Str. Foişorului nr. 2, București, Ssectorul 3
Telefon: 021.311.80.94, 021.311.80.90
Fax: 021.311.80.95
E-mail: contact@anap.gov.ro
Web site: anap.gov.ro
Domenii: Institutii publice | Investitori institutionali
Descriere activitate
Formularea la nivel de concepție, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.
Prezentare companie/institutie
ANAP: Noi directii strategice, pe o piata a achizitiilor publice in crestere
 
 
 
 
 
 
Iuliana Feclistov
Functia/Firma: presedinte, ANAP;
Experienta profesionala: 5 ani in domeniul achizitiilor publice.
 
Piata nationala de achizitii publice s-a inscris pe un trend crescator in ultimii ani, numarul de contracte atribuite majorandu-se anual, concomitent cu o crestere semnificativa a valorii totale a contractelor atribuite, care s-a dublat in intervalul 2019-2022. Conform datelor Agentiei Nationale de Achizitii Publice (ANAP), anul trecut au fost atribuite 27.916 de contracte, cu o valoare totala de 92,71 miliarde lei, iar in 2021, s-au atribuit 26.374 de contracte, insumand 47,67 miliarde lei.
Pentru perioada 2023-2025, judecand exclusiv in raport cu volumul procedurilor de achizitie publica initiate de catre autoritatile contractante in primul trimestru din 2023, respectiv valoarea estimata a acestor proceduri, Iuliana Feclistov, presedinta ANAP, considera ca piata achizitiilor publice se incadreaza pe o panta ascendenta. "Avand in vedere PNRR-ul si perioada de programare 2021-2027, apreciez ca piata achizitiilor publice se incadreaza intr-un trend pozitiv. Pentru a asigura inclinatia crescatoare si buna eficienta in ceea ce priveste derularea procedurilor de achizitii publice, dar si derularea contractelor, ANAP infiinteaza «Centrul de competenta», menit sa ofere sprijin autoritatilor contractante si sa contribuie in mod substantial la intarirea competentelor consilierilor de achizitii publice/expertilor in achizitii publice, avand in vedere ca se va pune un accent deosebit pe formarea profesionala", a precizat Iuliana Feclistov. Totodata, ANAP acorda o importanta deosebita practicii unitare, un aspect important in acest domeniu.
 
- Cum apreciati activitatea ANAP, in acest moment? Care sunt provocarile cu care va confruntati?
- ANAP se confrunta cu o problema foarte serioasa in ceea ce priveste resursa umana. Cu toate acestea, consider ca in acest moment activitatea Agentiei este productiva, lucram in stransa colaborare cu partenerii nostri pentru a atinge toate obiectivele stabilite pentru anul 2023. Avem si rezultate in acest sens: primul obiectiv propus pentru acest an a fost deja realizat. Pe 12 iunie, Guvernul a adoptat Hotararea de Guvern nr. 554/2023, prin care a fost aprobata Strategia Nationala in domeniul Achizitiilor Publice pentru perioada 2023-2027. Totodata, acest fapt marcheaza si indeplinirea Jalonului 434 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).
- Cum ati implementat actualizarea preturilor din domeniul constructiilor, in contractele de licitatii publice?
- Referitor la actualizarea preturilor, doresc sa precizez ca, in urma primirii unui numar considerabil de cereri de consiliere metodologica, ANAP a publicat o notificare cu privire la modalitatea de ajustare a contractelor de lucrari dupa cresterea preturilor la materiale. Aceasta actiune a avut loc inainte de initiativele legislative propuse de MDLPA si MIPE.
Am infiintat 3 Unitati de Achizitii Centralizate (UCA), acestea fiind deja functionale, in sensul ca au fost atribuite mai multe acorduri-cadru. In continuare, ne-am propus sa infiintam inca 4 UCA, pentru care au fost semnate acordurile de colaborare. In acest moment, ne aflam in plin proces de elaborare a ordinului pentru achizitii verzi, precum si in etapa de elaborare a Normelor de aplicare a OUG nr. 144/2011. Recent, pe pagina oficiala a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, a fost publicat Ghidul de bune practici pentru achizitia de dispozitive medicale.
- Considerati ca este rezolvata problema sectorului de constructii, legata de amendarea formulei de ajustare a preturilor din contracte si adaptarea acestora la situatia reala din piata, in contextul majorarilor de preturi fara precedent?
- ANAP nu se poate pronunta cu privire la formula de ajustare a preturilor, acest lucru fiind de competenta ministerelor de resort implicate in acest demers. Situatia care a dus la initierea si modificarea mai multor acte normative a fost una exceptionala, imposibil de prevazut. Este greu sa se elaboreze o formula de ajustare care sa rezolve toate cazurile aparute in urma evolutiei situatiei geopolitice globale, care a avut efecte semnificative asupra sectorului investitiilor publice la toate nivelurile.
Impredictibilitatea accentuata a pietei a dus la modificarea formulei de calcul prevazuta de OUG nr. 15/2021, formula care a fost utila si aplicabila la momentul initierii sale. Astfel, a fost adoptata OUG nr. 47/2022 al carei scop a fost crearea unui instrument care sa permita partilor sa-si asigure echilibrarea prestatiilor reciproce si finalizarea obiectivelor de investitii.
Legile achizitiilor publice contin mecanisme de abordare si corectare a situatiilor in care preturile cresc accelerat, in schimb trebuie indeplinite mai multe conditii obligatorii, conditii impuse de catre Directivele Europene. Asa cum am precizat, situatia este una exceptionala, iar Guvernul depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea problemei in cel mai eficient mod.
ANAP a fost alaturi de ministerele de resort pentru a gasi solutiile cele mai bune, in acord cu Directivele Europene.
- Cum apreciati cadrul legislativ romanesc din domeniul achizitiilor publice? Ce considerati ca ar trebui schimbat pentru o buna derulare a activitatilor specifice?
- Este normal ca legislatia sa fie intr-o continua schimbare, deoarece nevoile evolueaza si legislatia trebuie adaptata in consecinta. Legislatia nationala transpune intr-un mod fidel Directivele Europene. In majoritatea cazurilor, nu legislatia in sine reprezinta o problema, deoarece este extrem de dificil, daca nu chiar imposibil, ca un set de legi sa prevada toate problemele care pot aparea in piata. Este esential ca autoritatile contractante sa aiba personal specializat si bine pregatit in domeniu. Investitiile in formare si dezvoltare profesionala a personalului ar trebui sa fie o prioritate, astfel incat acesta sa fie familiarizat cu ultimele evolutii legislative si bune practici in materie de achizitii publice.
Avem o problema in ceea ce priveste practica unitara. Lipsa unei abordari unitare a legislatiei si lipsa personalului specializat descurajeaza autoritatile contractante in ceea ce priveste asumarea responsabilitatii pentru derularea procedurilor de achizitii publice.
Prin adoptarea unei abordari proactive si angajate in cadrul achizitiilor publice, se poate asigura o mai mare eficienta si integritate in procesele de atribuire a contractelor si utilizarea resurselor publice.
- In ce etapa de elaborare se afla noua strategie din domeniul achizitiilor publice si ce obiective sunt setate?
-Strategia Nationala in domeniul Achizitiilor Publice (2023-2027) a fost aprobata si publicata, astfel ca aceasta etapa a fost finalizata cu succes. Aceasta urmareste sa consolideze reforma sistemului national de achizitii publice inceputa in 2015, stabilind prioritati si actiuni clare pentru a continua procesul de tranzitie a achizitiilor publice de la o functie administrativa la una strategica.
Obiectivele principale ale Strategiei includ asigurarea adoptarii pe scara mai larga a achizitiilor publice strategice, continuarea profesionalizarii personalului din domeniu prin stabilirea unor standarde inalte de performanta pentru functionarii care gestioneaza achizitiile, cresterea transparentei achizitiilor, stimularea transformarii digitale a procesului de achizitii, promovarea achizitiilor verzi si sociale, imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) la pietele de achizitii si crearea de unitati de achizitii centralizate (UCA) la nivel local.
- Ce prevederi sunt referitoare la achizitiile publice verzi si la solutiile inovatoare?
- Referitor la achizitiile verzi, fac precizarea ca unul dintre punctele cheie ale acestei Strategii este infiintarea unui Centru de Competente in Achizitii Publice Sustenabile si Inovare la nivelul ANAP. De asemenea, vom completa Ghidul Online gestionat de ANAP cu sectiuni dedicate achizitiilor publice ecologice, responsabile social si de inovare sau prin integrarea unor aspecte legate de aceste tipuri de achizitii publice in sectiunile existente ale Ghidului Online. Un alt obiectiv important este organizarea unui program anual de conferinte si seminarii pe tema achizitiilor publice sustenabile si de inovare. Acest program va implica mediul academic si mediul de afaceri, oferind o platforma de schimb de experienta si de dezvoltare a cunostintelor in acest domeniu. In Strategia nationala am inclus si elaborarea si adoptarea unui Plan National de Achizitii Ecologice. Acest plan va stabili tinte multianuale pentru achizitiile publice ecologice pe categoriile de produse, de servicii sau de lucrari selectate si pentru care au fost elaborate criterii ecologice de catre Comisia Europeana. De asemenea, ne propunem sa stabilim indicatori privind impactul asupra mediului a celor mai frecvent achizitionate produse, servicii si lucrari, impreuna cu tinte pentru atingerea acestor indicatori. Acest demers va permite masurarea si monitorizarea progresului in realizarea achizitiilor publice sustenabile.
- Care sunt cele mai mari probleme care exista in desfasurarea achizitiilor publice?
- Principala problema este reprezentata de faptul ca etapa de planificare este tratata cu superficialitate. Din pacate, in etapa de planificare, care este esentiala in procesul de achizitie publica, este implicat doar personalul din structura de achizitii publice. Trebuie sa se inteleaga faptul ca legislatia din domeniul achizitiilor publice se aplica autoritatilor contractante, adica intregului aparat, si nu doar celor din structura de achizitii. Personalul tehnic, cel care ar trebui sa elaboreze cerintele tehnice, de cele mai multe ori refuza sa se implice, ori nu detine cunostinte legislative in materia achizitiilor publice.
Din aceste considerente, deseori avem documentatii superficial intocmite, care nu respecta cerintele de calitate si regularitate, astfel ca se ajunge la contestarea documentatiilor sau a rezultatului procedurii, comisiile de evaluare aflandu-se in situatia in care ori nu stiu sa evalueze, ori nu pot avea o evaluare unitara a ofertelor.
Afirmatiile anterioare sunt sustinute de faptul ca sub 4% din documentatiile de atribuire care fac obiectul controlului ex-ante au facut obiectul unei contestatii si sub 9% din rezultatul procedurilor care au facut obiectul controlului ex-ante au fost contestate. Pentru a rezolva aceste probleme, este necesara perfectionarea personalului din autoritatile contractante. Este important ca personalul implicat in procesul de achizitii publice sa fie bine pregatit si instruit in intocmirea documentatiilor de atribuire si evaluarea corecta a ofertelor.
- Ce alte obiective are ANAP, in acest moment?
- Ne vom concentra in continuare pe trei aspecte cheie in domeniul achizitiilor publice, care in opinia mea sunt necesare pentru dezvoltarea unui sistem de achizitii publice performant si, implicit, pentru consolidarea capacitatii administrative la nivelul autoritatilor contractante din Romania.
In primul rand, prioritatea noastra este profesionalizarea angajatilor din administratia centrala si locala, deoarece acestia reprezinta un factor esential pentru succesul sistemului. Constientizam ca resursa umana este o provocare majora, atat in termeni de calitate, cat si de cantitate. Prin urmare, vom continua sa investim in pregatirea si specializarea celor care lucreaza in acest domeniu. In colaborare cu INA, vom continua sa organizam cursuri de formare dedicate personalului cu atributii in achizitiile publice, atat in administratia publica, cat si in autoritatile si companiile de stat care beneficiaza de finantare prin PNRR.
In al doilea rand, vom promova in continuare infiintarea Unitatilor de Achizitii Centralizate (UCA) si vom incuraja autoritatile locale sa adopte aceasta abordare eficienta. Recent am publicat un manual pe site-ul ANAP, care ofera indrumari si ghidare pentru cei interesati sa infiinteze astfel de unitati. Pana in prezent, am infiintat si pus in functiune 3 UCA la nivel local, beneficiind de expertiza Bancii Europene de Investitii. Pana la sfarsitul anului 2025, ne propunem sa operationalizam inca 4 UCA prin intermediul PNRR, la nivelul Consiliului Judetean Brasov, Consiliului Judetean Bihor, Primariei Cluj-Napoca si Primariei Sectorului 6 Bucuresti.
In al treilea rand, vom continua sa oferim suport si asistenta autoritatilor contractante in interpretarea si aplicarea unitara a legislatiei. ANAP va continua sa publice indrumari, ghiduri, instructiuni si notificari care sa sprijine actorii din piata. Aceste obiective sunt parte integranta a Strategiei si ne asumam responsabilitatea ferma de a le implementa si de a monitoriza in mod constant progresul inregistrat.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Iunie/Iulie 2023)

Stiri & Comunicate

ABONARE REVISTESISECAMALLBIMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
MAI 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 182 (Mai 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
Ubitech
CDS
CONCEPT STRUCTURE
noark
Acvatot 2019
EDIT-Structural
konsent
rigips
leviatan
concelex
strabag nivel 1
MAKITA
viarom
siniat
quadratum
theda mar
ness project
ERBASU CONSTRUCT

Parteneri

top 500
AHK 2022
HABITAT
FPSC_2019
ROGBC 2016
econet
AICPS_30
ef-de-n
top 500
top 500

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander