Agenda Constructiilor
Sambata, 03 Iunie 2023
Abonare reviste
Home - DEZVOLTATORI si INVESTITORI - Investitori institutionali - Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)
PAGINA PERSONALIZATA


Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)

Adresa: Str. Foişorului nr. 2, București, Ssectorul 3
Telefon: 021.311.80.94, 021.311.80.90
Fax: 021.311.80.95
E-mail: contact@anap.gov.ro
Web site: anap.gov.ro
Domenii: Institutii publice | Investitori institutionali
Descriere activitate
Formularea la nivel de concepție, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.
Prezentare companie/institutie
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, in plina reforma
 
 
 
 
 
 
Bogdan Puscas (38 de ani)
Functia/Institutia: presedinte, ANAP;
Experienta profesionala: 13 ani in domeniul administratiei publice.
 
Ultimii doi ani au reprezentat o perioada de ampla reforma in domeniul achizitiilor publice, de la adoptarea Strategiei Nationale in domeniul Achizitiilor Publice (SNAP) in anul 2015, la implementarea unui nou cadru legislativ in anul 2016, continuand cu o serie de masuri, menite sa sustina schimbarea de paradigma in sistem. In luna mai 2016, Parlamentul Romaniei a adoptat noul pachet legislativ, care transpune in legislatia nationala directivele Parlamentului European privind achizitiile publice, astfel ca, in prezent, sunt indeplinite o mare parte din masurile asumate prin strategie.
 
- Ce alte initiative fac parte din schimbarile viitoare?
- Noul pachet legislativ este adaptat la realitatea si necesitatile actuale de dezvoltare a economiei si va reprezenta unul dintre elementele fundamentale ale procesului de reforma a sectorului de achizitii publice din Romania, care se va reflecta - implicit - in componenta de monitorizare si reglementare. Prin acesta se are in vedere reorganizarea functiilor de monitorizare si supervizare, prin crearea unei structuri la nivelul ANAP, structura care va permite in viitor verificarea si evaluarea sistemului de achizitii publice atat la nivel global, cat si la nivel de indicatori, prin care se vor monitoriza ponderea achizitiilor verzi, inovarea sau eficienta energetica. Totusi, datorita faptului ca domeniul achizitiilor publice se afla, la randul sau, in continua dezvoltare si transformare, cerintele de reglementare si monitorizare se pot schimba in functie de aparitia in practica a unor noi situatii.
- Care sunt lacunele actuale ale sistemului de achizitii publice?
- Din activitatea pe care o desfasuram la agentie am realizat faptul ca autoritatile contractante nu cunosc legislatia in domeniul achizitiilor publice, in sensul ca nu se documenteaza suficient asupra acesteia sau nu o interpreteaza adecvat. De asemenea, exista lacune in ceea ce priveste cunoasterea legislatiei tertiare. In acelasi timp, autoritatile contractante intampina dificultati in elaborarea documentatiilor de atribuire sau nu cunosc in totalitate functiile Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Constatand ca acestea se bazeaza foarte mult pe sprijinul ANAP in etapa de verificare a documentatiilor de atribuire si de emitere a punctelor de vedere, am considerat ca este necesara elaborarea unui document de politica publica unitara care sa vizeze profesionalizarea personalului cu responsabilitati in domeniu in cadrul ANAP.
- Care va fi impactul politicii publice de profesionalizare?
- Profesionalizarea personalului cu atributii in domeniu este o actiune imperios necesara, promovata chiar de Comisia Europeana, prin Recomandarea C6654, publicata la inceputul lunii octombrie 2017. Aceasta presupune elaborarea unei politici publice care sa creeze cadrul general si directiile de actiune in acest sens, pentru cel putin trei ani. Acest document este in curs de elaborare si presupune realizarea mai multor analize, colectarea unor date statistice, realizarea mai multor intalniri cu factorii implicati, definirea directiilor de actiune si eventuale modificari legislative. Pana in prezent nu a existat un astfel de document, adoptarea lui fiind indelung asteptata de catre toti cei din domeniu, deoarece va introduce pentru prima data un plan de cariera, impreuna cu o serie de schimbari, cum ar fi introducerea unui standard de calificare, instruirea pe mai multe trepte, formarea continua, dezvoltarea mai multor instrumente si metodologii care sa poata fi accesate online de catre specialisti. Impactul unui astfel de document se manifesta la nivel macro, avand efecte pe termen lung asupra intregului sistem, in acelasi moment in care vor fi vizibile si efectele reformei cu impact la nivelul cadrului legal si institutional.
- Ce rol va avea viitorul Oficiul National pentru Achizitii Centralizate?
- Crearea unei unitati de achizitii centralizate reprezinta una din masurile de impact in realizarea conditionalitatii orizontale ex-ante G4 Achizitii publice. Aceasta va fi organizata in cadrul Ministerului Finantelor Publice si va fi obligatorie pentru administratia centrala, intr-o prima etapa pentru achizitia anumitor bunuri si servicii. Principalele beneficii ale crearii unei astfel de unitati constau in realizarea de economii la buget si utilizarea eficienta a fondurilor, datorita simplificarii procedurilor de achizitie publica si reducerii costurilor asociate. De asemenea, aceasta va organiza procedurile de atribuire in numele autoritatilor contractante. Infiintarea unui astfel de organism inseamna - totodata - imbunatatirea transparentei, in sensul ca unitatea de achizitii centralizate va avea un rol important in combaterea coruptiei. Va fi, astfel, mai eficient pentru institutiile cu atributii de control sa supravegheze activitatea unui singur organism, comparativ cu monitorizarea a mii de autoritati contractante mici, amplasate pe teritoriul intregii tari. Realizarea achizitiilor publice prin intermediul unitatilor de achizitii centralizate reprezinta o practica uzuala la nivelul multor state membre ale Uniunii Europene, aplicata deja in Austria, Franta, Danemarca, Finlanda, Italia si Ungaria.

National Agency for Public Procurement is fully being reformed
The last two years have been a period of extensive reform in the Romanian public procurement system since the adoption of the National Public Procurement Strategy (SNAP) in 2015 and the implementation of a new legislative framework in 2016, continuing with a series of measures aimed to support the change of paradigm in the system. In May 2016, the Romanian Parliament adopted the new legislative package, which transposes into the national legislation the European Parliament's directives on public procurement, so that a large part of the measures undertaken by the strategy are currently fulfilled. According to the National Agency for Public Procurement (ANAP), the new legislative package is adapted to the current reality and needs of the economic development, and will be one of the fundamental elements of the public procurement reform process in Romania, which will also be reflected in the monitoring and regulatory component. It aims to reorganize the monitoring and supervision functions by creating a new structure within ANAP, which will allow, in the future, the verification and evaluation of the public procurement system both at global level and regarding indicators such as monitoring the share of green procurement, innovation or energy efficiency. However, due to the fact that the Romanian sector of public procurement is also constantly developing and transforming, the regulatory and monitoring requirements may change depending on the emergence of new situations in practice. "From the work that we carry out at the agency, we realized that the contracting authorities are not aware of public procurement legislation, as they does not sufficiently document or adequately interpret it, and there are also gaps in the knowledge of tertiary legislation At the same time, the contracting authorities in Romania encounter difficulties in the elaboration of the tender documentation or do not fully know the functions of the Electronic Public Procurement System (SEAP). Seeing that the contracting authorities rely heavily on ANAP's support in the verification of the tenders documentation and on the points of view, we considered necessary to develop a unitary public policy document aimed at professionalising the personnel with specific responsibilities within ANAP", said Bogdan Puscas, ANAP President.
(articol aparut in revista Agenda Constructiilor, editia Noiembrie/Decembrie 2017)

Stiri & Comunicate

VideoConfAC-iulhiltivailantman and machineALLBIM
ROCKWOOL 196
TOP-500-CONTRACTORS
In curand apare editia
MAI 2023!
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 174 (Mai 2023)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
BALTIC
CDS
leviatan
rigips
grundfos
theda mar
strabag nivel 1
Acvatot 2019
ERBASU CONSTRUCT
leviatan
viarom
FRONTALE
Ubitech
MAKITA
CONCEPT STRUCTURE

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
ef-de-n
AICPS_30
ROGBC 2016
econet
Piata de Constructii 2014
TOP500 Atreprenori de Constructii 2023
PIATA de TAMPLARIE Analiza 2021-2022 & Perspective 2023-2027 (TOP500)
TOP500 Producatori de Tamplarie 2023