Agenda Constructiilor
Miercuri, 27 Ianuarie 2021
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - FILIP & Company: Nou cadru normativ privind valabilitatea autorizatiilor de mediu
FILIP & Company: Nou cadru normativ privind valabilitatea autorizatiilor de mediu
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Elena Icleanu 22 Iun 2020 15:10
Cu siguranta titularii autorizatiilor de mediu si integrate de mediu isi amintesc evolutia legislativa din ultimii doi ani cu privire la conditionarea valabilitatii autorizatiei de mediu si a celei integrate de mediu de obtinerea unei vize anuale ca urmare a modificarii si completarii unor acte normative in domeniul protectiei mediului care prevedeau eliminarea duratei de valabilitate a autorizatiilor de mediu si a celor integrate de mediu si introduceau procedura privind obtinerea vizei anuale de catre detinatorii unor astfel de acte administrative. 
 
Prezumtia cunoasterii situatiei legislative are in vedere momentul admiterii obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificare si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor (”OUG nr. 75/2018”), cat si a OUG nr. 75/2018 in ansamblul sau de catre Curtea Constitutionala care a condus la lipsirea de efecte juridice a Ordinului nr. 1771/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu, emis in baza art. 16, alin. 21 din OUG nr. 195/2006, introdus prin OUG nr. 75/2018, context in care un nou cadru normativ in vederea obtinerii vizei anuale urma a fi conturat spre a fi aplicat de catre detinatorii respectivelor acte administrative. 
 
Noul cadru normativ este reglementat prin Ordinul nr.  1150/2020 publicat la data de 11 iunie 2020 in Monitorul Oficial nr. 495, care intra in vigoare la data de 11 iulie 2020, moment incepand cu care valabilitatea tuturor autorizatiilor de mediu si integrate de mediu va fi conditionata de obtinerea unei vizei anuale, iar solicitarea si aplicarea acestei vize anuale se va realiza cu respectarea cerintelor Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.
 
Potrivit Procedurii anterior mentionate, obtinerea vizei anuale este obligatorie atat pentru autorizatiile de mediu si pentru autorizatiile integrate de mediu emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, cat si pentru cele emise dupa intrarea acestuia in vigoare. 
Astfel, obtinerea vizei de catre titularii autorizatiilor de mediu sau autorizatiilor integrate de mediu va permite desfasurarea in continuare a activitatii acestora si va confirma faptul ca activitatea respectiva este desfasurata in aceleasi conditii pentru care a fost emisa initial autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare
 
Care sunt conditiile privind depunerea solicitarii pentru obtinerea vizei anuale?
Procedura reglementeaza atat termenul in cadrul caruia trebuie depusa solicitarea, cat si documentele necesare si modalitatea de transmitere a acestora. Astfel:
  • Aplicarea vizei anuale se solicita autoritatii emitente in termenul de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia detinuta de titular. In cazul in care autorizatia detinuta a fost revizuita, aplicarea vizei se solicita in anul imediat urmator revizuirii, in termenul de 60 de zile calculat in functie de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia initiala. Cu toate acestea, daca solicitarea este depusa intr-un termen mai scurt, in 5 zile de la primirea acesteia autoritatea informeaza titularul cu privire la nerespectarea termenului si dispune suspendarea autorizatiei pe o perioada echivalenta cu perioada de intarziere. Perioada de suspendare incepe dupa data emiterii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu (ziua si luna).
  • Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizatie/autorizatie integrata de mediu detinuta de titular si se poate transmite si prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficiala a autoritatii publice pentru protectia mediului sau prin fax), titularului revenindu-i obligatia sa se asigure ca solicitarea a fost inregistrata;
  • Pentru a solicita viza, trebuie depuse obligatoriu urmatoarele documente: (i) cererea tip prevazuta in anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu/integrate de mediu; (ii) raportul anual de mediu si/sau raportarile mentionate in actele de reglementare, dupa caz; (iii) declaratia pe propria raspundere ca activitatea este desfasurata in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond care sa afecteze conditiile stabilite initial prin autorizatie, (cerere tip prevazuta in anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale); (iv) dovada achitarii tarifului in cuantum de 100 lei in cazul autorizatiilor de mediu si 300 lei in cazul autorizatiilor integrate de mediu. Solicitarea privind viza anuala si documentatia depusa impreuna cu aceasta vor fi verificate in termen de 15 zile lucratoare de catre autoritatea publica pentru protectia mediului competenta care stabileste daca se impun informatii sau documente suplimentare, precum si daca este necesara verificarea amplasamentului.
 
Cand se impune verificarea amplasamentului de catre autoritatea competenta?
Pentru a constata daca sunt respectate conditiile stabilite prin autorizatie, autoritatile procedeaza la verificarea efectiva a amplasamentului, aceasta fiind:
  • obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale;
  • obligatorie la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale in cazul autorizatiilor integrate de mediu. In cazul autorizatiilor de mediu, procedura prevede ca verificarea amplasamentului se face cel putin o data la 2 ani, insa autoritatile au posibilitatea sa stabileasca si o alta frecventa de verificare.
In acest sens, titularul autorizatiei va fi tinut sa numeasca un reprezentant care va insoti autoritatile pe parcursul efectuarii verificarii, sub sanctiunea respingerii solicitarii de acordare a vizei anuale.
 
Decizia aplicarii sau respingerii vizei anuale de mediu
Daca se constata ca activitatea se desfasoara cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata, decizia de aplicare a vizei anuale este emisa in termen de 5 zile lucratoare.
In cazul in care autoritatea competenta constata ca nu sunt respectate conditiile impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitarii vizei anuale, acorda un termen de maximum 60 de zile in vederea remedierii celor constatate.
  • Daca titularul autorizatiei nu indeplineste masurile de remediere in termenul stabilit, autoritatea publica pentru protectia mediului suspenda autorizatia de mediu. Mai mult, in cazul in care nici dupa expirarea termenului de suspendare, titularul nu indeplineste masurile de remediere, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii masurilor, emite decizia motivata de respingere a vizei anuale si autorizatia/autorizatia integrata de mediu isi pierde valabilitatea, iar titularul are obligatia de a solicita emiterea unei noi autorizatii/autorizatii integrate de mediu;
  • Daca titularul indeplineste masurile de remediere stabilite, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii indeplinirii masurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.
Nu in ultimul rand, decizia autoritatii competente devine anexa la autorizatia/autorizatia integrata de mediu si va face parte integranta din aceasta.
Asadar, cunoasterea din timp a noului cadru normativ privind obligatiile legale aferente desfasurarii activitatilor cu impact asupra mediului, dar si verificarea si pregatirea documentatiei necesare reprezinta primii pasi pentru a evita riscuri precum suspendarea activitatii sau, in ultima instanta, anularea autorizatiei de mediu si a celei integrate de mediu.

*** Autori: Ioan Dumitrascu (partner) - foto, Alexandra Dunareanu (associate)
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
elmas_1octALLPLANAUTODESKCOVID-19VideoConfAC-iul
ROCKWOOL 196
A aparut editia
NOIEMBRIE/DECEMBRIE 2020!
 
 

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
Acvatot 2019
hilti
strabag nivel 1
hidroplasto
CELCO 2020
ERBASU CONSTRUCT
ssab ag antrepriza generala
rigips

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
C4E FORUM
ROGBC 2016
ef-de-n
econet
AICPS_30
AHK 2018
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere