Agenda Constructiilor
Joi, 06 Mai 2021
 
Home - Stiri - Info-Santiere - LICITATIE de 55 milioane lei pentru lucrari la sediul Tribunalului Teleorman
LICITATIE de 55 milioane lei pentru lucrari la sediul Tribunalului Teleorman
Info-Santiere Publicat de AG&F 28 Iun 2019 06:00
Autoritatea contractanta Compania Nationala de Investitii - CNI SA organizeaza o licitatie deschisa, cu o valoare totala estimata de 54.682.428,41 lei, pentru atribuirea unui contract, valabil timp de 90 de luni, ce vizeaza executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Sediu Tribunal Teleorman si Judecatorie Alexandria, judetul Teleorman”.
Astfel, ofertantii interesati sa-si adjudece acest proiect trebuie sa faca dovada ca sunt capabili sa indeplineasca toate criteriile stabilite pentru atribuire, ce se va realiza pe baza celui mai bun raport calitate-pret. Astfel, pentru demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor se primesc cel mult 30 de puncte, iar componenta financiara (pretul ofertei) conteaza in proportie de 70% (respectiv, 70 de puncte).
Autoritatea contractanta mai informeaza ca „valoarea estimata a contractului este de 54.682.428,41 lei, fara TVA, din care C+M este de 44.181.038,21 lei fara TVA. Lucrarile de constructii-montaj sunt prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1. Valoarea anuntata anterior este in conformitate cu devizul general aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 647/2012, modificata prin Hotararea Guvernului nr.313/2018. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor”.
Autoritatea contractanta stabileste ca termenul-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
Data-limita de depunere a ofertelor/cererilor de participare la licitatia deschisa este 30 iulie 2019, ora 15:00. In ceea ce priveste modul de departajare a ofertelor, in mod transparent, CNI SA mai transmite ca oferta clasata pe primul loc in clasamentul intermediar este oferta care a obtinut, in urma aplicarii criteriului de atribuire, cel mai mare punctaj. Daca doua sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc au punctaje egale, atunci, pentru departajare, autoritatea contractanta va stabili castigatoare oferta cu cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, pentru departajare se va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor in cauza o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara este cea mai scazuta. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea contractanta asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), in scris. AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara pentru necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare. Autoritatea contractanta informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ subcontractantului propus/ tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se publica doar numele. Durata contractului mentionata anterior este compusa din: executia (30 de luni) si perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (60 de luni). Ofertantii vor prezenta datele de identificare (adresa, nr. telefon, fax, e-mail etc.) ale tuturor operatorilor economici participanti la procedura (asociati, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz). Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa, pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor. Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire. Pentru informatii suplimentare, click aici!
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
AUTODESKVideoConfAC-iulgamma_2021TERAPLASTALLBIM
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MARTIE/APRILIE 2021!
 
 

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
CELCO 2020
hilti
rigips
Acvatot 2019
ERBASU CONSTRUCT
hidroplasto
strabag nivel 1
ssab ag antrepriza generala
cv water 2021

Parteneri

HABITAT
FPSC_2019
C4E FORUM
econet
AICPS_30
AHK 2018
ef-de-n
ROGBC 2016
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere