Agenda Constructiilor
Sambata, 22 Iunie 2024
RAWLPLUG
Home - Stiri - INFRASTRUCTURA - RAJA SA implementeaza 3 proiecte majore, cu o valoare totala de 690 milioane euro
RAJA SA implementeaza 3 proiecte majore, cu o valoare totala de 690 milioane euro
Infrastructura Publicat de Elena Icleanu 19 Mai 2023 06:25
Operatorul regional RAJA SA Constanta are in implementare trei proiecte majore, cu o valoare totala de peste 690 de milioane de euro. Acestea vizeaza extinderea retelelor de apa uzata si canalizare in aria de operare, precum si reducerea pierderilor de apa in baza unui Contract de Servicii bazat pe performanta.
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA, in perioada 2014-2020, in valoare de peste 3 miliarde lei (circa 629 milioane de euro), si proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in municipiul Onesti in perioada 2014-2020, in valoare de 275,6 milioane de lei (57 milioane de euro), se realizeaza prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). Data de finalizare a acestor doua proiecte este prevazuta pentru 31 decembrie 2023.
 Prin aceste proiecte este vizata construirea/ reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 de locuitori echivalenti (l.e.), implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate, reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile, reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei, precum si dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale.
Finantarea acestor doua proiecte provine majoritar din Fondul de Coeziune (79,9%), dar si din fonduri de la bugetul de stat (12,22%) si de la bugetele locale (1,88%), iar contributia operatorului regional ajunge la 6%.
Proiectul de reducere a pierderilor de apa in baza unui Contract de Servicii bazat pe performanta, in valoare de aproape 4 milioane de euro, are ca obiectiv reducerea volumului de apa nefacturata din reteaua de distributie a municipiului Constanta si reducerea costurilor, cu impact direct asupra calitatii serviciilor prestate catre populatie. Data de finalizare a proiectului este 3 ianuarie 2026.
 
 
Investitii in digitalizare si eficienta energetica
In prezent, RAJA SA a depus Aplicatia de Finantare pentru alte doua proiecte finantate prin POIM 2014-2020, respectiv: 
• "Implementare platforma de management digitalizat al infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a RAJA SA Constanta" - proiect ce a fost selectat pentru finantare la data de 2 martie 2023 si are drept scop digitalizarea sistemului de management a activitatii operationale a companiei prin gestiunea in timp real a echipamentelor si a resurselor materiale, colectarea, raportarea si analiza informatiilor generate de activitatea operationala in scopul optimizarii managementului companiei, integrarea fluxurilor de lucru, imbunatatirea transferului de date intre diferite compartimente.
• "Construire 8 Parcuri Fotovoltaice" - proiect aflat in evaluarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, ce prevede constructia a 8 parcuri fotovoltaice in scopul eficientizarii consumului de energie electrica si a reducerii cheltuielilor. Termenul estimat de finalizare al acestor doua proiecte 31 decembrie 2023.
Prin Proiectul de reducere a pierderilor de apa in baza unui Contract de Servicii bazat pe performanta se urmareste reducerea apei nevalorificate din reteaua de distributie, in aria de serviciu (municipiul Constanta) si atingerea tintelor pentru Indicatorii-Cheie de Performanta, respectiv reducerea cu 12% a pierderilor.
Pentru sectorizarea retelei sistemului de distributie al RAJA, sunt propuse 79 DMA-uri (zone de contorizare districtuala), ca parte a procesului de imbunatatire a eficientei serviciilor de alimentare cu apa. Sectorizarea retelei permite:
• identificarea variatiilor bruste ale volumelor de apa care pot corespunde avariilor si defectiunilor care nu sunt detectate instantaneu;
• reducerea lungimii retelei pentru a inspecta pierderile de apa;
• o gestionare mai eficienta a presiunilor existente in retea.
 
 
Noi proiecte majore, in pregatire   
RAJA SA in colaborare cu Primariile aferente din aria de operare si Consultantul de asistenta tehnica pentru managementul Proiectului, Ramboll South East Europe SRL, au finalizat activitatea de colectare a datelor pentru realizarea Master Planurilor pentru Judetele Constanta si Ialomita si pentru intocmirea listelor prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata in judetele Bacau, Brasov, Dambovita si Ilfov, propuse de RAJA SA a fi implementate prin finantare nerambursabila. Cele doua Master Planuri actualizate sunt in curs de aprobare prin hotarari de Consiliu Judetean, iar listele prioritare de investitii mentionate anterior vor fi transmise spre a fi integrate in Master Planurile actualizate ale judetelor respective. Avand in vedere epuizarea rapida a fondurilor alocate pentru prima sesiune de depunere de proiecte in cadrul PNRR, investitiile propuse de RAJA SA in sectorul de apa si canalizare vor fi incluse in aplicatia de finantare ce va fi depusa in cadrul urmatorului program de finantare - Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD). 
"In acest moment, documentatia de atribuire pentru achizitia serviciilor de asistenta tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate este in curs de intocmire, urmand ca achizitia propriu zisa sa fie demarata dincolo de jumatatea anului 2023. In ceea ce priveste noul program de finantare, in acest moment nu se cunoaste calendarul clar de publicare a ghidului solicitantului si de deschidere a primei sesiuni de depunere de proiecte", au precizat reprezentantii RAJA SA.
Investitiile pe care operatorul regional intentioneaza sa le implementeze prin acest program vizeaza extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa potabila de calitate in toate zonele locuite, inlocuirea retelei, cu prioritate in functie de avariile retelei, numarul de interventii, nereusita alimentarii, pierderi masurate, precum si inlocuirea conductelor de azbociment din retea. In ceea ce priveste sectorul de apa uzata, sunt prevazute investitii in extinderea/ modernizarea statiilor de epurare care deservesc un numar de locuitori mai mare de 2.000; inlocuirea si, unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele cu populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e.; inlocuirea facilitatilor de epurare/ tratare existente pentru zonele cu populatii intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e., unde evacuarea actuala, netratata, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval; inlocuirea facilitatilor de epurare/ tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional; reabilitarea retelelor de canalizare etc.
Totodata, vor fi alocate resurse financiare si pentru digitalizarea si imbunatatirea performantei operationale, punerea in functiune a unui sistem de integrare a informatiilor companiei care combina date din diferite sisteme SCADA (statii de tratare, retea de distributie) cu cele ale comenzilor de lucrari de intretinere, Sisteme GIS si SAP etc., pentru a oferi un tablou de bord cu controlul indicatorilor si gestionarea alarmelor si a calitatii operationale, controlul apei neinregistrate, pentru detectarea timpurie a existentei scurgerilor si a utilizarilor frauduloase in reteaua de distributie, precum si imbunatatirea eficientei energetice, prin controlul punctelor de consum (statii de tratare, pompare), predictia cererii, cunoasterea prognozei pretului energiei si propunerea de orientari de functionare care sa asigure calitatea serviciului cu o utilizare minima si un cost minim al energiei.
 
 
Masuri pentru contracararea efectelor secetei si inundatiilor
Schimbarile climatice sesizate in ultimii ani sunt cauzate de mai multi factori, insa este cert faptul ca in anii urmatori acestea isi vor intensifica atat frecventa, cat si gravitatea. De aceea, operatorii de apa vor trebui sa evalueze punctele vulnerabile si sa actioneze in vederea minimizarii riscurilor. Analiza privind adaptarea la schimbarile climatice se concentreaza mai ales asupra problemelor legate de apa, in special asupra lipsei acesteia, cauzate de seceta.
Iernile mai calde si mai scurte conduc la scaderea volumului de zapada, iar verile secetoase genereaza cresterea cererii de apa si reducerea cantitativa si calitativa a resurselor de apa atat de suprafata, cat si subterane. 
Ca efect a schimbarilor climatice apar si ploile torentiale care produc inundatii si afecteaza atat calitatea apei de suprafata punand probleme in procesul de tratare, cat si reteaua de canalizare cu sistem unitar facand imposibila preluarea intregului debit de ape pluviale.
Masurile pentru reducerea riscului si adaptarea la efectele schimbarilor climatice pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare vizeaza:
• crearea de surse de siguranta alternative pentru cazuri extreme (in straturile de profunzime 150-300 m); 
• dezvoltarea unor capacitati de inmagazinare a apei potabile (acoperirea necesarului pentru 1-2 zile); 
• sectorizarea retelelor de distributie; 
• reducerea pierderilor in retele de distributie; 
• atragerea utilizatorilor in eforturile de economisire a apei prin sisteme educationale; 
• introducerea tehnologiilor performante in procesele tehnologice pentru productia de apa potabila si epurare a apelor uzate; 
• reutilizarea apelor epurate si transformarea acestora intr-o importanta sursa pentru acoperirea necesarului industrial si public, avand calitate non-potabila; 
• informatizarea si conducerea automata a sistemelor; 
• introducerea planurilor de management de risc (implicarea tuturor factorilor interesati - consumatori, operatori, autoritati);
• introducerea unor mecanisme economice stimulative pentru economisirea apei, precum si masuri coercitive pentru depasirea consumului specific de apa, la toate tipurile de utilizatori;
• pregatirea de studii si cercetari aprofundate pentru realizarea tehnologiilor necesare reutilizarii integrale a apelor. 
"In aria de operare a RAJA SA, s-a observat ca zonele rurale au avut cel mai mult de suferit in urma secetei pedologice prelungite din vara anului 2022. In cateva localitati, in contextul cresterii consumului de apa, programul de furnizare al apei a fost restrictionat pentru o perioada de timp, compania facand apel la un consum responsabil de catre utilizatori cu prioritate pentru baut, nevoi igienico-sanitare si casnice, evitarea risipei de apa, sistarea utilizarii apei in scop agricol si pentru gradinarit si accentuarea reutilizarii apei pentru nevoi gospodaresti (daca este posibil)", au precizat reprezentantii companiei.
 
 
In compania RAJA SA s-au stabilit urmatoarele masuri in vederea prevenirii efectelor negative ale secetei:
• evaluarea starii surselor de apa subterane, precum si luarea de masuri specifice de atenuare si/ sau de adaptare imediata la conditiile aparute in cazul fiecarui sistem de alimentare cu apa;
• analizarea starii si a tendintelor de evolutie a cotelor apelor Dunarii, precum si a impactului asupra surselor de apa RAJA - analizarea starii sistemelor de alimentare cu apa cu sursa de suprafata (Cernavoda si Galesu);
• inventarierea situatiilor cu potential risc de neasigurare la sursa a necesarului de apa - localitati in care se va furniza apa cu program;
• intocmirea si implementarea unui program de verificare si mentenanta preventiva a tuturor echipamentelor de pompare de la sursele de apa; 
• masurarea nivelelor piezometrice si inspectarea video a forajelor;
• mentinerea unei baze de date actualizata saptamanal si intocmirea de grafice privind evolutia nivelelor piezometrice masurate;
• achizitionarea unui stoc tampon de pompe submersibile de rezerva pentru sursele de apa care exploateaza un singur foraj si pentru captarea apei din sursa de suprafata fluviul Dunare (pompa de amorsare);
• solicitare sprijin Administratii Bazinale prin punerea la dispozitie a datelor calitative si cantitative rezultate in cadrul programelor de monitoring aferente Planurilor de Management Bazinal pentru sursele de apa subterane si de suprafata; 
• introducerea in planul de investitii a lucrarilor de executie a unor foraje suplimentare la sursele de apa cu un singur foraj aflat in exploatare;
• implementarea de programe  pentru reducerea pierderilor de apa in retelele de distributie. 
***
RAJA SA este cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populatiei cu apa potabila si al epurarii apelor uzate si deserveste peste trei milioane de beneficiari din judetele Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Dambovita, Brasov si Bacau.
 Compania este membru fondator al Asociatiei Romane a Apei si, totodata, membra IWA (Asociatia Internationala a Apei).
Societatea asigura servicii de alimentare cu apa in 160 de localitati, gestioneaza 119 surse de adancime cu un numar de 461 puturi cu o capacitate totala instalata de peste 8,85 mc/s, precum si 4.014 km de conducte de alimentare cu apa si 2.228 km de sisteme de canalizare.
In anul 2022, RAJA SA a inregistrat o cifra de afaceri de 439 milioane de lei, in crestere cu 10% fata de nivelul de 399,7 milioane de lei realizat in 2021. Pentru anul 2023, conducerea RAJA SA estimeaza o cifra de afaceri de 522,4 milioane de lei, iar pentru anul 2024, de 551,4 milioane de lei.
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ABONARE REVISTEALLBIMSISECAMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
MAI 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 182 (Mai 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
MAKITA
ness project
concelex
CONCEPT STRUCTURE
Ubitech
ERBASU CONSTRUCT
siniat
theda mar
noark
rigips
konsent
CDS
strabag nivel 1
quadratum
EDIT-Structural
viarom
Acvatot 2019
BogArt
leviatan

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
top 500
FPSC_2019
top 500
ROGBC 2016
AICPS_30
ef-de-n
top 500
econet

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander