Agenda Constructiilor
Luni, 23 Iulie 2018
SAMSUNG 360
Home - Stiri - Oportunitati & Comunicate - CNIPMMR: Bugetul de stat pe anul 2018 este fragil si dezechilibrat
CNIPMMR: Bugetul de stat pe anul 2018 este fragil si dezechilibrat
Oportunitati & Comunicate Publicat de Stelian DINCA 05 Dec 2017 17:55
Potrivit raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2018 si proiectia acesteia pe anii 2019-2021, realizat de Ministerul Finantelor Publice, care insoteste proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, indicatorii macroeconomici ai constructiei bugetare 2018 sunt:
- PIB - milioane lei: 907.852
- Crestere economica %: 5,5
- Inflatia medie anuala %: 3,1
- Curs mediu lei/euro: 4.55
- Venituri BGC - milioane lei: 287.522
- Ponderea veniturilor totale in PIB: 31,7
- Cheltuieli BGC - milioane lei: 314.481
- -Ponderea cheltuielilor totale in PIB: 34,6
- Deficit - milioane lei: -26.960
- Deficit - pondere in PIB: -2,97
- Someri (numar total persoane): 351.000
- Castig salarial mediu net lei lunar: 2.614
Potrivit aceluiasi Raport, obiectivele politicii fiscale si bugetare pe anul 2018 sunt:
- Stimularea, continuarea, consolidarea si mentinerea unei cresteri economice inteligente, sustenabile si incluzive, de natura a furniza premisele consolidarii unui stat puternic, proactiv si a unei societati echilibrate, pentru a mari increderea investitorilor in economia romaneasca;
- Alocarea unor sume importante pentru sustinerea investitiilor publice prin prioritizarea investitiilor publice semnificative pentru asigurarea infrastructurii si serviciilor, pentru imbunatatirea calitatii vietii, cu efect multiplicator si aport direct la formarea bruta de capital fix;
- Crearea unei politici fiscale predictibile pentru sustinerea mediului de afaceri si stimularea investitiilor in sectoarele cu valoare adaugata ridicata, simplificarea fiscalitatii si fluidizarea proceselor interne, pentru a crea premisa unei cresteri economice sustenabile;
- Masuri adoptate de Guvern privind stimularea consumului prin adoptarea unor masuri salariale, sociale pentru asigurarea protectiei sociale si securitatii sociale pentru persoane varstnice, pensionari si categoriile cele mai vulnerabile.
- Dezvoltarea si diversificarea instrumentelor de management ale datoriei publice;
- Imbunatatirea, aplicarea si consolidarea guvernantei bugetare, cresterea transparentei bugetare si eficientizarea cheltuielilor publice.
In anul 2018 veniturile bugetare in termeni nominali sunt estimate la 287,5 miliarde lei (31,7% din PIB), ponderea lor pe anii 2017-2018 fiind:
In raportul mai sus mentionat se evidentiaza sprijinirea sectorului IMM - contribuitor de importanta strategica la cresterea economica si crearea de locuri de munca, prin programe care cumuleaza o serie de scheme privind ajutorul de stat dupa cum urmeaza:
Programul „Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii” care se se aplica atat intreprinderilor mari cat si IMM-urilor avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii, crearii de noi locuri de munca, precum si modernizarea sau dezvoltarea IMM-urilor cumuleaza o serie de scheme de ajutor de stat, dintre care :
- Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile prin care se estimeaza crearea a291 noi locuri de munca.
- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca;
- 1700 de intreprinderi urmeaza sa beneficieze de ajutor in baza acestei scheme.
- Se estimeaza crearea de 35000 locuri de munca.
- Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie.
- Numarul de intreprinderi care urmeaza sa beneficieze de aceasta schema este de 150.
- Vor fi create 2528 locuri de munca.
Programul “Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii” care cuprinde schema de ajutor de stat instituita prin G. nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor - schema deschisa, pentru plata ajutorului de stat in baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei emise de Autoritatea Rutiera Romana, pana la data de 31.12.2017.
Programul Start-up Nation, care este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor; obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi inovative.
Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, (OUG nr.8/2017) care vor fi sprijinite cu fonduri de la bugetul de stat: participarea individuala la targuri si expozitii internationale, dar si la misiuni economice organizate in strainatate, crearea identitatii vizuale a unui IMM (marca, sigla, slogan); realizarea unui site/a unei aplicatii pentru mobil; participarea angajatilor la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete; realizarea de analize si studii de piata, etc.
Se mentioneaza si reforme structurale in sectorul companiilor, respectiv imbunatatirea guvernantei corporative, continuarea eforturilor de crestere a ratei de absorbtie a fondurilor europene, precum si a eficientei utilizarii acestora si consolidarea investitiilor publice, in special in infrastructura.
Referitor la transferul contributiilor pentru bugetari, se mentioneaza: “cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiaza functionarii publici se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. In situatia in care salariile majorate cu 25% depasesc nivelul prevazut de lege, se acorda salariile prevazute de lege”.
Context european
1. Bugetul UE pentru 2018
Parlamentul European a votat in data de 30.11.2017, la Bruxelles, forma finala a bugetului Uniunii Europene pentru anul 2018, in valoare de 160,1 miliarde de euro, cel mai mare buget din istorie. Negociat de aproximativ noua luni de zile, bugetul Uniunii Europene aprobat vizeaza alocari pe trei domenii considerate prioritare: crestere economica, crestere a locurilor de munca si siguranta cetateanului. Se vizeaza cresterea alocarilor pentru investitii in locuri de munca pentru tineri, cercetare, inovare, siguranta, precum si pentru statele din Vecinatatea estica, inclusiv Republica Moldova. Pentru Romania, bugetul aduce o sansa in plus privind absorbtia fondurilor europene.
2 Recomandarea CE de ajustare structurala anuala de 0,5 % din PIB
Comisia a publicat pe 22 noiembrie 2017, pachetul de documente ce lanseaza ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare si sociale. In cazul Romaniei, Comisia a stabilit ca nu au fost luate masuri eficace ca raspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie (in care Consiliul a adresat Romaniei o recomandare privind o ajustare structurala anuala de 0,5 % din PIB, in cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative - SDP - Significant Deviation Procedure) si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate deja, de a-si corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu. Ca urmare a evolutiilor ulterioare si a faptului ca Romania nu a adoptat masuri eficace pentru a-si corecta abaterea semnificativa, Comisia propune o ajustare structurala anuala revizuita de cel putin 0,8% din PIB in 2018.
Bugetul de stat pe anul 2018 este fragil si dezechilibrat
1. Contradictii intre declaratii si cifre
- Desi se recunoaste importanta sectorului IMM - contribuitor de importanta strategica la cresterea economica si crearea de locuri de munca si se mentioneaza sustinerea lui prin programe, proiectul bugetului de stat pentru 2018 nu respecta dispozitiile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare: “Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene si fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii”.
- In Bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (Anexa nr. 3, filele 235-237 la Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018) scad finantarile pentru proiecte si investitii raportat la 2017:
- la titlul VII-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) sunt mentionate in 2018 doar 10.000 mii lei, cu 75,53% mai putin decat in anul 2017, cand au fost 40.872 mii lei;
- la titlul VIII-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului bugetar 2014-2020 sunt mentionate in 2018 doar 4.557 mii lei credite de angajament si 4.557mii lei credite bugetare, cu 98,94% mai putin decat in anul 2017, cand au fost 431.000 mii lei;
- la titlul Cheltuieli de capital sunt mentionate in 2018 doar 500 mii lei credite de angajament si 500 mii lei credite bugetare, cu 82,63% mai putin decat in anul 2017, cand au fost 40.872 mii lei;
- la titlul XIII Active nefinanciare sunt mentionate in 2018 doar 500 mii lei credite de angajament si 500 mii lei credite bugetare, cu 82,63% mai putin decat in anul 2017, cand au fost 2.879 mii lei;
- Cresc insa cu 69,72% cheltuielile de personal si cu 32,36% cheltuielile de la bugetul de stat;
- Fila de buget a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat are evidente erori materiale (dublari si triplari de randuri).
- Desi se recunoaste importanta preventiei - in Programul de Guvernare 2017-2020 este mentionat explicit: “Unul dintre principiile de baza ale Codului economic al Romaniei va fi preventia. In acest fel, vom introduce prevederi legislative (Legea preventiei) care sa oblige autoritatile cu atributii de control sa procedeze in primul rand la educarea si perfectionarea antreprenorilor de orice fel, precum si la prevenirea greselilor de orice fel. Acest lucru inseamna de fapt ca un agent economic nu va mai putea fi sanctionat sub nicio forma, daca el nu a fost inainte indrumat si apoi prevenit. Practic, scoatem cartonasul rosu acordat direct si il inlocuim cu doua cartonase galbene”, in Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018 sunt prevazute cresteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalitati si confiscari (la cap. 3501, subcap. 01 este prevazuta o crestere cu 34,66% raportat la 2017, la subcap. 50 este prevazuta o crestere cu 172,72% raportat la 2017).
- Desi se mentioneaza masurile de reducere a contributiilor si se statueaza ca principiu “crearea unei politici fiscale predictibile in 2018”, in Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018 sunt prevazute cresteri semnificative a veniturilor din contributii de asigurari (la cap. 2000-“contributii asigurati” este prevazuta o crestere cu 264,02% raportat la 2017, la cap. 2001 - “contributii angajatori” este prevazuta o crestere cu 397,01% raportat la 2017, la subcap. 50 - “alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori restante din contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap” este prevazuta o crestere cu 2.081,67% raportat la 2017, la cap. 2101 - “contributiile asiguratilor” este prevazuta o crestere cu 206,50% raportat la 2017).
- Desi in Programul de Guvernare 2017-2020 se vorbeste despre simplificarea birocratiei si reducerea cheltuielilor administrative, in Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018 sunt prevazute cresteri semnificative a veniturilor din taxe (la cap. 3401 - “veniturilor din taxe administrative, eliberari premise”, este prevazuta o crestere cu 1039,08% raportat la 2017, la cap. 1601 - “taxe din utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, este prevazuta o crestere cu 101,02% raportat la 2017).
- Desi se vorbeste despre crestere economica si succesul masurilor adoptate, proiectul de buget prevede continuarea aplicarii si in anul 2018 de masuri austere, respectiv:
 • daca exista doua posturi vacante, va fi angajata o singura persoana;
 • institutiile vor fi nevoie sa reduca cu 10% cheltuielile pentru bunuri si servicii;
 • munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzator;
 • neacordarea de tichete cadou, premii, a indemnizatiilor de hrana si a indemnizatiei de vacanta prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017;
 • neacordarea de ajutoare, plati compensatorii la pensionare;
 • mentinerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiaza personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2017;
 • nealocarea a 6% din PIB pentru invatamant si 1% din PIB pentru cercetare;
 • neacordarea de cupoane sociale pentru educatia timpurie si neacordarea echivalentului in lei a 500 euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut.
2. Buget fragil in 2018
Sunt prevazute cresteri imense ale unor veniturilor, care pot sa nu fie realizate, in conditiile unui deficit foarte aproape de limita maxima (-2,97% din PIB):
- la cap. 3601, sucap. 14 - “veniturilor din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita”, este prevazuta o crestere cu 2.517,34% raportat la 2017;
- la cap. 3501 - venituri din amenzi, penalitati si confiscari, subcap. 01 este prevazuta o crestere cu 34,66% raportat la 2017, iar la subcap. 50 este prevazuta o crestere cu 172,72% raportat la 2017;
- la cap. 3401 - “veniturilor din taxe administrative, eliberari premise”, este prevazuta o crestere cu 1039,08% raportat la 2017.
CNIPMMR sustine necesitatea revizuirii bugetului de stat pe anul 2018 in vederea consolidarii acestuia, sustinerii cresterii investitiilor si dezvoltarii economice
CNIPMMR sustine necesitatea revizuirii bugetului de stat pe anul 2018 in vederea consolidarii acestuia, sustinerii cresterii investitiilor si dezvoltarii economice, solicitand:
- Revizuirea bugetului national raportat la cele trei domenii considerate prioritare pentru bugetul Uniunii Europene din 2018: crestere economica, crestere a locurilor de munca si siguranta, inclusiv valorificarea cresterii alocarilor UE (pentru investitii in locuri de munca pentru tineri, cercetare, inovare, siguranta, pentru statele din Vecinatatea estica), pentru asigurarea cresterii absorbtiei fondurilor Europene;
- Cresterea finantarilor alocate programelor pentru IMM-uri, conform dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare: “Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene si fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii”;
- Cresterea investitiilor publice in vederea sustinerii relansarii economice, precum si lansarea unor proiecte ample de investitii, care sa rezolve problema infrastructurii insuficiente sau de calitate scazuta, ce reprezinta unul dintre factorii cei mai problematici pentru dezvoltarea unei afaceri in Romania, constituind o bariera in calea schimburilor comerciale si a dezvoltarii economice, Romania fiind in continuare pe ultimul loc intre tarile cu caracteristici similare din regiune in ceea ce priveste calitatea perceputa a infrastructurii de transport si comunicatii (Raportul de tara privind Romania al Comisiei pentru 2016);
- Alocarea de fonduri pentru aplicarea de masuri de preventie in loc de cresteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalitati si confiscari, care ar trebui sa scada;
- Aplicarea ajustarii structurale anuale revizuite de cel putin 0,8% din PIB in 2018 si punerea in aplicare a Recomandarii Comisiei din 22 noiembrie 2017, din cadrul pachetului de documente ce lanseaza ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare si sociale;
- Punerea in aplicare a recomandarilor Fondului Monetar International (FMI) care in Raportul din 25 mai 2017, a solicitat cresterea investitiilor publice:„In contextul unei posibile inrautatiri a situatiei fiscale, Comitetul director al FMI a recomandat autoritatilor romane sa evite politicile expansioniste, de exemplu majorarile excesive de salarii si pensii. De asemenea, Comitetul director al FMI a subliniat necesitatea “reorientarii politicilor dinspre stimularea consumului spre sprijinirea investitiilor,pentru a proteja rezervele si a creste in mod sustenabil standardele de viata”;
- Cresterea volumului achizitiilor publice, facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achizitie produse, servicii si lucrari si respectarea termenului legal de plata de 30 de zile prevazut de dispozitiile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante si ale Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale;
- Punerea in aplicare a dispozitiilor art. 24 alin. (14) lit. d1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintariisi dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificat prin Legea nr. 62/2014:facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea sa furnizeze doar o singura data datele necesare, precum si valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeana, prin proiectarea si implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate intreprinderilor mici si mijlocii de tipul:
 • fond de microfinantare a intreprinderilor mici si mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de varf si introducerea noilor tehnologii;
 • programe de cercetare, dezvoltare si consultanta privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile in intreprinderi mici si mijlocii, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala;
 • fond pentru cofinantarea realizarii de produse ecologice;
 • fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
 • program pentru organizarea, in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice potentialul si conditiile specifice fiecarei zone;
 • fond «capital de risc»,in vederea finantarii infiintarii de start-up-uri inovative;
 • Alocarea de fonduri pentru simplificarea birocratiei, pentru sustinerea cresterii economice, crearea de locuri de munca, atragerea de investitii, in loc de cresteri semnificative a veniturilor din taxe nefiscale;
 • Asigurarea unei reale consultari cu partenerii sociali si a unui dialog social calitativ pentru proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
Romeps

Autentificare

Revista Agenda Constructiilor editia nr. 135 (Iunie-Iulie 2018)
ROCKWOOL 196
GHID de INSTALARE
hospice 2%
EURO-Constructii 2019
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2017-2018 & Perspective 2019-2023
Carpatcement 196
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2017-2018 & Perspective 2019-2023