Agenda Constructiilor
Sambata, 13 Iulie 2024
RAWLPLUG
Home - Stiri - Actualitatea interna - ISC are in evidenta 199.298 de obiective de investitii si 5.446 de firme de constructii
ISC are in evidenta 199.298 de obiective de investitii si 5.446 de firme de constructii
Actualitatea interna Publicat de Cosmin Dincu 10 Iul 2024 06:00
La nivelul primului trimestru al anului in curs (cel mai recent interval pentru care a fost elaborat un raport de activitate), Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a avut in evidenta 199.298 de obiective de investitii din intreaga tara, la nivelul carora a efectuat 5.352 de activitati de control, dupa cum se precizeaza in cea mai recenta sinteza a activitatii de control si inspectie a ISC, care include si anexele statistice aferente. In cadrul raportului se mai arata insa ca „potrivit atributiilor specifice, suplimentar activitatilor de control se desfasoara activitati de avizare lucrari publice, emitere acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente, autorizare laboratoare de incercari in constructii, autorizare responsabili tehnici cu executia si diriginti de santier, solutionare petitii, participare in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, interventii in caz de calamitati si accidente tehnice in exploatare, fapt ce determina inregistrarea unui numar total de 16.718 activitati, in urma carora au fost constatate 3.016 deficiente, pentru care au fost dispuse 2.841 de masuri si aplicate 592 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 6.076,00 mii lei”.
Ponderea verificarii calitatii in constructii este de 76% din totalul activitatilor de control
Potrivit documentului, in perioada de referinta, reprezentata de primul trimestru al anului 2024, din totalul de 16.718 activitati efectuate la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii, 16.060 sunt activitati raportate de catre structurile teritoriale cu atributii de control, 5.352 fiind activitati efective de control. La nivelul inspectoratelor judetene si Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti, activitatea de control in domeniul calitatii constructiilor reprezinta o pondere de peste 76% din totalul activitatii de control si cuprinde controale la factorii implicati in proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, precum si controale privind organizarea si implementarea sistemului de management al calitatii la operatori economici cu activitate de proiectare si executie in constructii. 
„In perioada de referinta, au fost efectuate 36 controale la operatori economici cu activitate de proiectare in domeniul constructiilor, constatandu-se neconformitati referitor la elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care nu respecta prevederile Codului de proiectare seismica P100-1/2013, contin neconcordante intre partea scrisa si cea desenata, fara detalii de executie sau care nu respecta nivelul de calitate corespunzator, caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerintele fundamentale de calitate aplicabile. Ca urmare a neconformitatilor constatate au fost dispuse 40 masuri si s-au aplicat 15 sanctiuni contraventionale in cuantum de 544.000 de lei. Totodata, au fost efectuate 3.879 controale la obiective de investitii care sunt inregistrate in evidentele inspectoratelor judetene in constructii, respectiv in evidenta Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti, din care 1.623 controale in faze de executie determinante, prin care s-a autorizat continuarea lucrarilor de constructii. Au fost constatate neconformitati pentru care au fost dispuse 1.702 masuri. Pentru fapte ce constituie contraventii au fost aplicate 455 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 4,76 milioane de lei”, se mai arata in raportul ISC.
Dintre neconformitatile cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele din etapa de executie a lucrarilor de constructii, inspectorii ISC mentioneaza urmatoarele:
- incalcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizatia de construire, neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile elaborate in aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale ale constructiilor;
- neasigurarea de catre investitori a verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati; 
- realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati;
- neasigurarea conditiilor de verificare a lucrarilor ajunse in faze de executie determinante;
- neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse;
- nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic si detaliile de executie, a celor din caietele de sarcini;
- executarea de modificari la constructii existente sau schimbarea de destinatie a constructiei in lipsa unei expertize tehnice;
- confirmarea prin semnatura, de catre factorii implicati, a calitatii unor lucrari executate necorespunzator; 
- intocmirea necorespunzatoare a documentelor ce se constituie in cartea tehnica a constructiei, fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse in opera, fie prin neinsusirea de toti factorii implicati a documentelor de calitate incheiate.
Masuri de ordinul sutelor dispuse in domeniul materialelor de constructii
In indeplinirea atributiei de monitorizare a produselor pentru constructii introduse pe piata (potrivit prevederilor HG nr. 1236/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratul are atributii de organ de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii), ISC organizeaza controale inopinate si punctuale la operatorii economici implicati (producatori, reprezentanti autorizati, importatori, distribuitori si utilizatori), pentru a verifica daca acestea corespund prevederilor legislatiei Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acesteia si a celorlalte prevederi normative nationale.
Conform raportului, in primul trimestru din 2024, „in domeniul supravegherii pietei produselor pentru constructii s-au efectuat 351 controale prin care s-au constatat 223 neconformitati pentru care s-au dispus 219 masuri. Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale in cuantum de 130.000 de lei. Dintre cele mai frecvente neconformitati constatate in timpul controalelor in domeniul supravegherii pietei produselor pentru constructii, se disting:
- informatiile care insotesc produsul sunt incomplete sau gresite;
- marcajul CE nu este aplicat sau a fost aplicat fals, gresit sau inselator;
- produs neinsotit de documentatia ceruta de legislatie;
- gestionare necorespunzatoare a declaratiilor de performanta, la punerea la dispozitie pe piata;
- fisa tehnica cu unele informatii diferite de informatiile precizate in declaratia de performanta sau gestionarea defectuoasa a fiselor tehnice;
- depozitarea necorespunzatoare fata de instructiunile precizate de fabricant atat pe ambalaj, cat si in informatiile atasate la declaratia de performanta;
- neconformitati referitoare la modul de mentinere si completare a dosarului tehnic al produselor si referitoare la respectarea cerintelor prevazute de standardele de produse.
La statiile de producere betoane, mixturi asfaltice si agregate minerale s-au efectuat 56 de controale, prin care s-au constatat 76 neconformitati, pentru care s-au dispus 59 de masuri. Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in cuantum de 40.000 de lei. La laboratoarele de incercari in constructii au fost efectuate 123 activitati de control ce includ atat inspectiile de supraveghere privind mentinerea conditiilor avute la autorizare, cat si evaluari in vederea autorizarii, extinderii, reinnoirii sau modificarii autorizatiei, constatandu-se un numar de 62 neconformitati, pentru care au fost dispuse 55 de masuri corective”. 
Abateri in domeniul urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii
In domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii, ISC semnaleaza faptul ca, in continuare, activitatea de control se desfasoara, in mare parte, ca urmare a neregulilor semnalate de persoanele fizice sau juridice in petitiile adresate institutiei.
Astfel, potrivit raportului, in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii au fost efectuate 615 controale, partial programate si in mare masura ca urmare a petitiilor inregistrate la nivelul inspectoratelor judetene, respectiv al Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti, prin care au fost constatate 597 cazuri de incalcare a prevederilor legale pentru care au fost dispuse 450 de masuri si aplicate 96 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 474.000 lei.  In domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului s-au efectuat 7 controale, insa trebuie precizat ca activitatea de control si coordonare din partea consiliilor judetene nu se poate desfasura eficient din cauza lipsei de personal calificat, pregatit conform prevederilor legale, cu calitatea de functionar public cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executiei lucrarilor de constructii, in structura de specialitate, organizata conform legii. Datorita numarului mare de petitii sau adrese de corespondenta din partea altor institutii, activitatea de control in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului nu se poate desfasura cu respectarea unui program prestabilit, care sa abordeze fenomene negative specifice domeniului (pregatirea necorespunzatoare a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administratiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat si a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentatiilor derogatorii care afecteaza vecinatatile)”.
Reprezentantii ISC mai subliniaza ca, „in controalele efectuate, s-au constatat deficiente in activitatea de elaborare a documentatiilor de urbanism desfasurata de operatori economici si anume nerespectarea cerintelor de proiectare si a competentelor de elaborare a documentatiilor de urbanism, respectiv nerespectarea cerintelor de avizare si aprobare a acestora. De asemenea, au fost constatate abateri de la Ordinul nr. 63/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei si abateri de la prevederile art. 76 din Ordinul nr. 839/2009 privind comunicarea datei inceperii lucrarilor de constructii, precum si a datei finalizarii lucrarilor. In activitatea desfasurata de autoritatile administratiei publice locale, s-au constatat deficiente privind nerespectarea cerintelor de continut, elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism”. Pentru a vizualiza raportul complet, click aici!
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ABONARE REVISTEALLBIMSISECAMhilti
ROCKWOOL 196
Editia
MAI 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 182 (Mai 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
BogArt
strabag nivel 1
SSAB
Acvatot 2019
rigips
MAKITA
EDIT-Structural
CONCEPT STRUCTURE
SIGM
CDS
viarom
konsent
noark
ness project
Ubitech
theda mar
concelex
siniat
leviatan
Arduro
ERBASU CONSTRUCT
quadratum

Parteneri

top 500
HABITAT
AHK 2022
FPSC_2019
econet
AICPS_30
ROGBC 2016
top 500
ef-de-n
top 500

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander