Agenda Constructiilor
Luni, 13 Iulie 2020
Home - Stiri - Actualitatea interna - “Repornim Romania” - 28 de masuri pentru relansarea economiei, propuse de PSD
“Repornim Romania” - 28 de masuri pentru relansarea economiei, propuse de PSD
Actualitatea interna Publicat de Elena Icleanu 11 Mai 2020 12:53
PSD a lansat ieri programul “Repornim Romania”, prin care propune Guvernului 28 de masuri de relansare a economiei nationale, dupa ridicarea starii de urgenta. Printre masurile propuse pentru companii se afla stimularea IMM-urilor, stimulente de insertie in sprijinul angajatilor care isi reiau activitatea, dar si esalonarea unor obligatii fiscale.
Redam, in continuare, cele mai importante masuri propuse de PSD care vizeaza mediul de afaceri:
 
(1) Se instituie un stimul de reinsertie in valoare de 2.250 de lei/ luna acordat angajatorilor care incadreaza persoane carora le-au incetat raporturile de munca pe perioada starii de urgenta sau persoane care s-au repatriat incepand cu data de 1 martie 2020, pentru o perioada de 12 luni, sub obligatia ca persoana in cauza sa fie mentinuta in activitate cel putin inca un an de la data incetarii acordarii subventiei si sub conditia ca acelasi angajat sa nu beneficieze de aceeasi masura de la mai multi angajatori sub acelasi interval de timp. Se instituie un stimul de reinsertie de 1.000 de lei/ luna pentru persoanele carora li s-au suspendat raporturile de munca pe perioada starii de urgenta. Stimulul de reinsertie se acorda pe o perioada de 3 luni incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi. Fondurile necesare asigurarii stimului de reinsertie se asigura din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale prin Agentia Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), precum si din fonduri europene nerambursabile.
 
(2) Se esaloneaza in rate egale plata impozitului aferenta veniturilor din salarii si veniturilor asimilate salariilor asa cum sunt definite in Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare realizate pe perioada starii de urgenta, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, concomitent cu acordarea unei bonificatii de 10% contribuabililor care inteleg sa nu acceseze optiunea de reesalonare stabilita de prezenta lege. Facilitatea se aplica numai contribuabililor care mentin locurile de munca existente la data de 01.03.2020 sau creeaza locuri de munca noi, cu exceptia marilor contribuabili. De conditiile prezentate beneficiaza si cei care realizeaza venituri din drepturi de autor.
 
(3) Guvernul Romaniei defineste pana la data de 01 iulie 2020 consumatorul vulnerabil, elaboreaza si pune in functiune o schema de ajutor pentru acestia in conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piata interna de energie electrica a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 si de modificare a Directivei 2012/27/UE.
(...)
 
(7) Se esaloneaza obligatiile fiscale inregistrate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, fara a fi calculate dobanzi si penalitati de intarziere pentru aceasta perioada, pentru companiile aflate in dificultate financiara,probata cu situatii financiare interimare intocmite in acest sens. Se considera o companie in dificultate financiara, acea companie care inregistreaza o diminuare a cifrei de afaceri cu cel putin 15% in luna martie a anului 2020 fata de aceeasi perioada a anului 2019, cu exceptia celor infiintate ulterior martie 2019, care se vor raporta la ultimele 2 luni de activitate. Se acorda o bonificatie de 5% din obligatia fiscala pentru cei care nu doresc sa beneficiaze de esalonarea platii.
 
(8) Se acorda linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul bancilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen intre 3 si 10 ani, cu dobanda cuprinsa intre 0% si 50% din IRCC afisat de Banca Nationala a Romaniei, pentru persoanele fizice, pentru intreprinderi mici si mijlocii (”IMM”), intreprinderi individual, asociatii familiale, pentru a stimula revenirea rapida a activitatii.
 
(9) Livrarile de bunuri si servicii precum si contravaloarea lucrarilor executate in cadrul contractelor de investitii, se vor achita, in termen de 10 zile lucratoare de la data receptionarii acestora, de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de catre companiile cu capital de stat din subordinea acestora.
 
(10) Sumele prevazute in cererile de rambursare a indemnizatiilor pentru concediile medicale depuse de angajator, se vor deconta, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acestora.
 
(11) Se compenseaza din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligatiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru sumele care fac obiectul compensarii, daca aceasta nu s-a realizat la data scadentei, din oficiu, nu se vor calcula accesorii.
 
(12) Se suspenda, pana la data de 31.12.2020, plata impozitului pe venit, a contributiilor sociale si a taxelor locale, pentru trimestrul II al anului in curs, pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, alimentatie publica, constructii, societati organizatoare de evenimente de promovare,medici stomatologi, avocati, notari, florarii, frizerii, saloane igiena personala, cofetarii-patiserii, precum si orice alt operator economic care si-a incetat activitatea, ca urmare a instituiri starii de urgenta , sub conditia mentinerii locurilor de munca existente la data de 01.03.2020.
 
(13) Pentru proiectele finantate de la bugetul de stat, bugetele locale si/sau din fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile si sumele initiale ale produselor, serviciilor si lucrarilor, daca beneficiarul demonstreaza o fluctuatie a pretului creata de efectele globale ale COVID-19. Solicitarea se va formula doar pentru proceduri de achizitie ce urmeaza a fi initiate si nu se aplica procedurilor aflate in derulare sau finalizate in ultimele 3 luni, chiar daca produsul, serviciul sau lucrarea nu au fost furnizate. Diferentele de sume rezultate prin aceasta actualizare a costurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, pentru proiectele finantate guvernamental sau local si/sau din fonduri europene, prin realocarea sumelor rezultate din economii realizate la apelurile anterior desfasurate, pentru proiectele cu finantare U.E. In situatii justificate,se acorda la cererea UAT-urilor credite de trezorerie cu dobanda subventionata de stat,in valoare de maximum 140.000 RON, pe o perioada de maximum 24 de luni, exclusiv pentru achizitii de materiale si servicii destinate combaterii pandemiei.
 
(14) Toate rezervele bilantiere utilizate pentru acordarea de plati salariale nu se vor impozita. Actionarii care utilizeaza profitul nerepartizat sau care renunta la profiturile repartizate drept dividende pentru salarii sunt scutiti de orice sarcina fiscala, in limita unui plafon de sase salarii medii lunare din societatea respectiva.
 
(15) Salariatii pot beneficia de zile libere platite in avans care vor fi recuperate prin ore suplimentare, cu posibilitatea depasirii temporare a plafoanelor impuse de legislatia actuala.
 
(16) Se suporta prin bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, toate cheltuielile efectuate de catre agentii economici cu materialele specifice pentru prevenirea raspandirii virusului in limita unui plafon de 5% din cifra de afaceri anuala aferenta anului precedent.
 
(17) Se diminueaza plafonul certificat de amanare a platii TVA in vama de la suma de 100.000.000 lei la suma de 100.000 lei pentru importurile de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID.
 
(18) Ministerul Finantelor Publice acorda garantii guvernamentale, prin FNGCIMM si FRC, in cadrul programelor institutiilor de credit privind achizitia de creante de la IMM-uri.
 
(19) Se amana termenul de implementare a proiectelor finantate prin Start-up Nation 2018 pana la data de 31.12.2020, cu prelungirea pe o perioada proportionala a contractelor in derulare.
 
(20) Se acorda garantii guvernamentale companiilor exportatoare pentru sustinerea activitatii curente, inclusiv a somajului tehnic. Schemele de garantare vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei si posibilitatea garantarii cu pana la 100% a creditului cu perioada extinsa de gratie fara plata ratelor in interiorul perioadei de gratie.
(...)
 
(28) Se aproba Programul de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, denumit in continuare Programul statiuni balneare, finantat integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Programul beneficiaza de un plafon de finantare de 1 miliard de euro pe o durata de 10 ani. Beneficiarii Programului statiuni balnearesunt unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite in continuare UAT, si societatile infiintate in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectivele programului constau in:
 
a) reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care sa faciliteze accesul la statiunea balneara, in conditiile legii;
b) reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii stradale si pietonale;
c) modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara;
d) constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare;
e) constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement, in conditiile legii;
f) achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt in exploatarea cu profil de turism;
g) achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala specifice tratamentelor balneare;
h) achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv in scopuri turistice;
i) realizarea de centre de informare turistica si dotarea acestora;
j) alte obiective de investitii care asigura dezvoltarea statiunilor balneare respective;
k) cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelor cu calificari in domeniul HORECA si a persoanelor cu pregatire medical-sanitara, precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cu pregatire medical-sanitara.
 
Finantarea din Programul statiuni balneare se face in proportie de 50% din cheltuielile eligibile prevazute la alin. (1) si se acorda sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, pana la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizeaza activitati economice.
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 

PAGINA PERZONALIZATA

TeraSteelCOVID-19VideoConfAC-iulAUTODESKALLBIM
ROCKWOOL 196
A aparut editia
IUNIE-IULIE 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
rigips
CELCO 2020
Acvatot 2019
strabag nivel 1
ERBASU CONSTRUCT
elmas 2017
ssab ag antrepriza generala

Parteneri

hilti
HABITAT
C4E FORUM
FPSC_2019
AICPS_30
ROGBC 2016
AHK 2018
ef-de-n
econet
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere