Agenda Constructiilor
Miercuri, 28 Februarie 2024
Frontale
Home - Stiri - Actualitatea interna - ISC: Peste 198.129 de obiective, aflate in evidenta inspectoratului in anul 2023
ISC: Peste 198.129 de obiective, aflate in evidenta inspectoratului in anul 2023
Actualitatea interna Publicat de Cosmin Dincu 30 Nov 2023 06:00
La nivelul celui de-al doilea trimestru al anului in curs (cel mai recent interval pentru care a fost elaborat un raport de activitate), Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a avut in evidenta 198.129 de obiective de investitii din intreaga tara, la nivelul carora a efectuat 5.051 de activitati de control, dupa cum se precizeaza in cea mai recenta sinteza a activitatii de control si inspectie a ISC, care include si anexele statistice aferente. In cadrul raportului se mai arata insa ca „potrivit atributiilor specifice, suplimentar activitatilor de control se desfasoara activitati de avizare lucrari publice, emitere acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente, autorizare laboratoare de incercari in constructii, autorizare responsabili tehnici cu executia si diriginti de santier, solutionare petitii, participare in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, interventii in caz de calamitati si accidente tehnice in exploatare, fapt ce determina inregistrarea unui numar total de 17.921 activitati, in urma carora au fost constatate 3.050 deficiente, pentru care au fost dispuse 2.827 masuri si aplicate 589 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 6.632,50 mii lei”.
Ponderea verificarii calitatii in constructii este de 82% din totalul activitatilor de control
Potrivit documentului, in perioada de referinta, reprezentata de cel de-al doilea trimestru al anului 2023, din totalul de 17.921 activitati efectuate la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii, 17.455 sunt activitati raportate de catre structurile teritoriale cu atributii de control, 5.522 fiind activitati efective de control. La nivelul inspectoratelor judetene si Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti, activitatea de control in domeniul calitatii constructiilor reprezinta o pondere de peste 82% din totalul activitatii de control si cuprinde controale la factorii implicati in proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, precum si controale privind organizarea si implementarea sistemului de management al calitatii la operatori economici cu activitate de proiectare si executie in constructii. 
„In perioada de referinta, au fost efectuate 26 controale la operatori economici cu activitate de proiectare in domeniul constructiilor, constatandu-se neconformitati referitor la elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care nu respecta prevederile Codului de proiectare seismica P1001/2013, contin neconcordante intre partea scrisa si cea desenata, fara detalii de executie sau care nu respecta nivelul de calitate corespunzator, caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerintele fundamentale de calitate aplicabile. Ca urmare a neconformitatilor constatate au fost dispuse 36 masuri si s-au aplicat 11 sanctiuni contraventionale in cuantum de 51.000 de lei. Totodata, au fost efectuate 4.213 controale la obiective de investitii care sunt inregistrate in evidentele inspectoratelor judetene in constructii, respectiv in evidenta Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti, din care 2.270 controale in faze de executie determinante, prin care s-a autorizat continuarea lucrarilor de constructii. Au fost constatate neconformitati pentru care au fost dispuse 1.800 de masuri. Pentru fapte ce constituie contraventii au fost aplicate 496 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 6,24 milioane de lei”, se mai arata in raportul ISC.
Dintre neconformitatile cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele din etapa de executie a lucrarilor de constructii, inspectorii ISC mentioneaza urmatoarele:
- incalcarea prevederilor din acorduri/ avize/ autorizatia de construire, neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile elaborate in aplicarea Legii nr. 10/1995, privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale ale constructiilor;
- neasigurarea de catre investitori a verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati; 
- realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati;
- neasigurarea conditiilor de verificare a lucrarilor ajunse in faze de executie determinante;
- neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse;
- nerespectarea normelor tehnice, a prevederilor din proiectul tehnic si detaliile de executie, a celor din caietele de sarcini;
- executarea de modificari la constructii existente sau schimbarea de destinatie a constructiei in lipsa unei expertize tehnice;
- confirmarea prin semnatura, de catre factorii implicati, a calitatii unor lucrari executate necorespunzator; 
- intocmirea necorespunzatoare a documentelor ce se constituie in cartea tehnica a constructiei, fie prin lipsa documentelor de calitate ale produselor puse in opera, fie prin neinsusirea de toti factorii implicati a documentelor de calitate incheiate.
Deficiente de ordinul sutelor constatate in domeniul materialelor de constructii
In indeplinirea atributiei de monitorizare a produselor pentru constructii introduse pe piata (potrivit prevederilor HG nr. 1236/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratul are atributii de organ de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii), ISC organizeaza controale inopinate si punctuale la operatorii economici implicati (producatori, reprezentanti autorizati, importatori, distribuitori si utilizatori), pentru a verifica daca acestea corespund prevederilor legislatiei Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acesteia si a celorlalte prevederi normative nationale.
Conform raportului, in trimestrul al doilea din 2023, „in domeniul supravegherii pietei produselor pentru constructii s-au efectuat 268 controale prin care s-au constatat 216 neconformitati pentru care s-au dispus 194 masuri. Au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale in cuantum de 50.000 de lei. Dintre cele mai frecvente neconformitati constatate in timpul controalelor in domeniul supravegherii pietei produselor pentru constructii, se disting:
- informatiile care insotesc produsul sunt incomplete sau gresite;
- marcajul CE nu este aplicat sau a fost aplicat fals, gresit sau inselator;
- produs neinsotit de documentatia ceruta de legislatie;
- gestionare necorespunzatoare a declaratiilor de performanta, la punerea la dispozitie pe piata;
- fisa tehnica cu unele informatii diferite de informatiile precizate in declaratia de performanta sau gestionarea defectuoasa a fiselor tehnice;
- depozitarea necorespunzatoare fata de instructiunile precizate de fabricant atat pe ambalaj, cat si in informatiile atasate la declaratia de performanta;
- neconformitati referitoare la modul de mentinere si completare a dosarului tehnic al produselor si referitoare la respectarea cerintelor prevazute de standardele de produse.
La statiile de producere betoane, mixturi asfaltice si agregate minerale s-au efectuat 93 de controale, prin care s-au constatat 106 neconformitati, pentru care s-au dispus 114 masuri. Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in cuantum de 23.000 de lei. La laboratoarele de incercari in constructii au fost efectuate 110 activitati de control ce includ atat inspectiile de supraveghere privind mentinerea conditiilor avute la autorizare, cat si evaluari in vederea autorizarii, extinderii, reinnoirii sau modificarii autorizatiei, constatandu-se un numar de 81 neconformitati, pentru care au fost dispuse 78 de masuri corective”. Pentru a vizualiza raportul complet, click aici!
 
hiltiABONARE REVISTEALLBIMRAWLPLUG
ROCKWOOL 196
Editia
IANUARIE/FEBRUARIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 180 (Ianuarie-Februarie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
leviatan
noark
concelex
Ubitech
Acvatot 2019
top 500
rigips
MAKITA
strabag nivel 1
CONCEPT STRUCTURE
ERBASU CONSTRUCT
quadratum
top 500
FRONTALE
top 500
viarom
CDS
theda mar

Parteneri

AHK 2022
HABITAT
FPSC_2019
ROGBC 2016
econet
ef-de-n
AICPS_30

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu Termopan Salamander